اما گذشته ی سختت تورو نساخت عقده ایت کرد؛ بیمارت کرد .از روز محضر تا الان هزارتا فکر کردم هزار راهو رفتم انتقام,تلافی,شکایت,تنفر,خودکشی,فرار
هرکاری که بتونم عذابت بدم
ولی پشیمون شدم
اره تو هرچی رویا ساخته بودمو خراب کردی
اما عوضش یه حقیقتیو برام روشن کردی
که هیچ رابطه و جدایی ,هیچ عشق و علاقه ای ارزش خودکشی نداره , ارزش انتقامم نداره
حتی ارزش فکر کردن نداره
میدونی ارزش چیو داره ؟!
فقط یه تجربست یه تجربه بدست میاری
همین...
فرزین رحیمی ,من امشب؛ سخت ترین کار دنیارو انجام دادم
بخشیدمت
نه بخاطر اینکه تو لایق شی بخاطر اینکه میخوام آروم باشم
وقتیم آروم باشم دوباره رویا میسازم
آرزو میکنم
می مونم کنار خانوادم منتظر مردی میشم که لایق عشقم باشه