رویداد ایران جستجو
رویداد ایران | سبک زندگی | تعبیر خواب نارنگی از نظر امام صادق و حضرت یوسف چیست؟

تعبیر خواب نارنگی از نظر امام صادق و حضرت یوسف چیست؟

تعبیر خواب نارنگی از نظر امام صادق و حضرت یوسف چیست؟
انتشار
خواب درخت نارنگی موفقیت است. در ادامه تعبیر خواب نارنگی پوست کنده، خواب نارنگی برای زن باردار، تعبیر نارنگی هدیه، نارنگی شیرین، نارنگی چیدن را آورده ایم.

تعبیر خواب چیدن نارنگی به معنای پیشنهاد ازدواج است با ما همراه باشید تا با تعبیر خواب  مختلف نارنگی آشنا شوید.

تعبیر خواب نارنگی

 •  تعبیر خواب نارنگی در خواب، نشانه درک متفاوت واقعیت است.
 • موارد موجود در ذهن شما ممکن است در دنیای واقعی خیلی ساده یا آسان نباشد.
 • بنابراین این رویا بیانگر آن است که در دنیای واقعی وضعیت پیچیده تری از آنچه تصور می کردید، در جریان است.
 • این خواب می تواند نشان دهد که شما جدی بودن وضعیت را دست کم گرفته اید.

تعبیر خواب خوردن نارنگی

 • تعبیر خواب خوردن نارنگی، نشانه ای این است که باید کمتر به توصیه دیگران اعتماد کنید و فریب خواهید خورد.

تعبیر خواب خریدن و فروش نارنگی

 • تعبیر خواب خریدن و فروش نارنگی،نشانگر این است که اخبار کودکانه ای را خواهید شنید.
تعبیر خواب له کردن نارنگی
 • تعبیر خواب له کردن نارنگی خوب نیست و باید برای برخی مشکلات آماده باشید.

تعبیر خواب نارنگی فاسد

 • تعبیر خواب نارنگی فاسد یا خراب، به این معنی است که باید مراقب باشید.

تعبیر خواب حس کردن بوی نارنگی

 • تعبیر خواب حس کردن بوی نارنگی، به این معنی است که در یک زندگی یکنواخت هستید و باید چیزی را تغییر دهید.

تعبیر خواب تعارف نارنگی

 • تعارف یک نارنگی در بشقاب به شخصی در خواب ممکن است بیانگر این باشد که خانواده شما به دو قسمت تقسیم می شوند.

تعبیر خواب درخت نارنگی

 • تعبیر خواب درخت نارنگی پر از میوه، به این معنی است که باید انتظار شانس زیادی داشته باشید که طی چند ماه آینده ادامه خواهد داشت.
 • تعبیر خواب درخت نارنگی بدون میوه و درختی که پژمرده شده است، نشانه برخی از ضررهای معنوی است.
 • تعبیر خواب درخت نارنگی برای یک زن،  نوید بارداری احتمالی را می دهد.
 • تعبیر خواب درخت نارنگی برای افراد عاشق به این معنی است که روابط آنها هماهنگ خواهد بود و افراد یکدیگر را درک می کنند.

تعبیر خواب چیدن نارنگی از درخت

 • اگر در خواب نارنگی بچینید، این خواب به شما می گوید که در آینده نزدیک نظر  مشابه خود را از شخصی خواهید شنید.
 • اگر در خواب بیش از یک عدد نارنگی ببینید، بدان معنی است که این عدم اعتماد به نفس از بین خواهد رفت.
 • دیدن یک درخت نارنگی در خواب به معنای این است که یک شخص در مورد یک مسئله از شما مشاوره خواهد گرفت.
 • دیدن نارنگی به صورت منفرد و تنها در خواب، به شما هشدار می دهد که نسبت به یک شخص احساس بی اعتمادی خواهید کرد.

  

تعبیر خواب پوست نارنگی

 • تعبیر خواب پوست نارنگی اگر آن را بوییدید، به معنای تجدید کالاهای شما است.
 • اگر سعی کنید پوسته های آن را در خواب بخورید، لباس های شما تازه می شوند.
 • اگر می بینید که پوسته ها را روی بخاری قرار می دهید، به شما می گوید که در شغل یا مدرسه شما تغییری ایجاد می شود.
 • خواب دیدن اینکه پوسته نارنگی را خشک می کنید، به این معنی است که با شخصی قابل اعتماد و صادق ملاقات خواهید کرد.

تعبیر خواب درمان با نارنگی

 • تعبیر خواب درمان با نارنگی، بدان معناست که شما در مرکز توجه قرار خواهید گرفت.از شما به خوبی مراقبت می شود و نباید نگران آینده باشید. 

تعبیر خواب نارنگی گرفتن از کسی

تعبیر خواب نارنگی گرفتن از کسی،می گوید شما در مرکز توجه قرار دارید. ظاهر شما، ایده های شما، توجه مردم را به خود جلب می کند.  همچنین از شما قدردانی می شود و دیگران دوستتان دارند.
تعبیر خواب آب نارنگی
 • وقتی آب نارنگی درست می کنید، این خواب نشان می دهد که اوقات بدی پشت سر شماست.

تعبیر خواب نارنگی های پوسیده

 • تعبیر خواب نارنگی های پوسیده، مربوط به عشق یا دوستی است.
 • این خواب همچنین می گوید که شما خودتان را دوست ندارید.
 • برخی از نفرت ها یا افکار شیطانی مانع از خواب آرام و سریع شما می شوند.
 • اگر نارنگی طعم خوشمزه ای داشته باشد، این خواب بیانگر بیماری یا مشکلات سلامتی است.

تعبیر خواب نارنگی سبز

 •  تعبیر خواب نارنگی با برگ های سبز، بیانگر امید تازه است.
 • شما باید لحظه مناسبی از زندگی خود را سپری کنید و برای رسیدن به انتظاراتی که از خود بر جای گذاشته اید، تلاش کنید.

تعبیر خواب خوردن نارنگی با دانه

 • تعبیر خواب خوردن نارنگی با دانه، یک درگیری یا مشکل کوچک را نشان می دهد که به راحتی آن را حل خواهید کرد.اما شما باید آن را در اسرع وقت به پایان برسانید تا بدتر نشود.

تعبیر خواب نارنگی برای افراد متاهل

 • تعبیر خواب نارنگی برای افراد متاهل بدان معناست که شما در مورد همسرتان اطلاعات شگفت انگیزی خواهید یافت.

تعبیر خواب نارنگی برای افراد مجرد

 • تعبیر خواب نارنگی برای افراد مجرد نشانه این است که باید مراقب انتخاب دوستان خود باشید.  آنها فقط ممکن است به دلیل بهره ای که از شما دارند با شما رابطه برقرار کنند.

تعبیر خواب نارنگی برای زن

 • تعبیر خواب نارنگی برای زن بدان معناست که همسرش برخی از وقایع زندگی او را حجاب می کند و آنها را پوشش می دهد. به احتمال زیاد، او نیاز دارد تا از نزدیک به او نگاه کنید، بیشتر از هر زمان دیگری برایش وقت، محبت و عشق بگذارید.
 • تعیبر خواب خریدن نارنگی برای زن به این معنی است که به زودی روزهای موفق و فرخنده فرا می رسد.
 • تعبیر خواب فروش نارنگی برای زن نشانه ای این است که در این کار خوش شانس خواهید بود.
 • تعبیر خواب جمع کردن نارنگی برای زن بدان معناست که  از یک فرد بیمار یا ضعیف مراقبت خواهید کرد.

تعبیر خواب نارنگی امام صادق

 • دیدن میوه فروش در خواب چون میوه خوش طعم بود و فروشد، دلیل مضرت است.

تعبیر خواب نارنگی حضرت یوسف

 •  دیدن میوه در خواب روزی حلال است.

تعبیر خواب نارنگی از دیدگاه معبرین غربی

 • اگر در رؤیا درخت نارنگی مشاهده کردید نشانه‌های خوبی برای شما به وقوع خواهد پیوست. برای عشاق بهتر شدن روابط و برای زنان احتمال بارداری را در پی خواهد داشت.
 • اگر در خواب بوی نارنگی را احساس کردید دلیل بر زندگی یکنواخت شما دارد.پس در همین لحظه به فکر تغییری در سبک زندگی و لذت بردن از آن باشید.
 • اگر در رؤیا خود را در حال خوردن نارنگی مشاهده کردید نشانه این است که در واقعیت وضعیت بسیار پیچیده تر از حد تصورات شماست
 • که در این حالت مقصر شما هستید و دلیل آن ساده لوح بودنتان در روابط با دیگران است.
 • بنابر این لازم است که هر حادثه‌ای را از نقطه نظر خودش درک کنید تا به وسیله دیگران.
 • شما نیاز به یادگیری چگونه فکر کردن و تصمیم گرفتن به صورت مستقل دارید.


تعبیر خواب نارنگی از دیدگاه کتاب سر زمین رویاها

 • خواب یک درخت نارنگی : پول زیادی بدست میاورید .
 • نارنگی می خورید : از خطر زخمی شدن جان سالم بدر می برید .
 • نارنگی می خرید : ناکامی عشقی
 • نارنگی پرورش می دهید : بدشانسی در عشق
 • نارنگی می فروشید : به عشق واقعی برخورد میکنید
 • نارنگی می چینید : پیشنهاد ازدواج
 • نارنگی پوست می کنید : یک مرگ در فامیل
امتیاز: 5 (از 1 رأی )
نظر شما
نظرهای دیگران