رویداد ایرانفهرست جستجو
رویداد ایراناستان هاویژه استان هاوضعیت زرد گیلان در رنگ بندی کرونایی جدید/ ۲ شهر در وضعیت آبی و نارنجی

وضعیت زرد گیلان در رنگ بندی کرونایی جدید/ ۲ شهر در وضعیت آبی و نارنجی

وضعیت زرد گیلان در رنگ بندی کرونایی جدید/ ۲ شهر در وضعیت آبی و نارنجی
بر اساس رنگ بندی کرونایی جدید، املش و رودبار در گیلان در وضعیت آبی و نارنجی و بقیه شهرستان‌ها در وضعیت زرد قرار دارند.
طبق آخرین نقشه رنگ بندی کرونایی کشور که در برنامه کاربردی ماسک منتشر شد؛ شهرستان‌های املش و رودبار در استان گیلان از شنبه ۸ آبان ماه در وضعیت آبی و نارنجی قرار گرفتند.
در این گزارش وضعیت کرونایی سایر شهرستان‌های گیلان، زرد یعنی با خطر متوسط اعلام شده است.
در رنگ بندی کرونایی جدید کشور ۲۲ شهرستان قرمز، ۱۱۴ شهرستان نارنجی، ۲۰۱ شهرستان زرد و ۱۱۱ شهرستان آبی هستند.
در حال حاضر ۲۸۹ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی و بیمارستان‌های گیلان بستری هستند.