رویداد ایرانفهرست جستجو
رویداد ایراناستان هاویژه استان هاوضعیت آبی گیلان در رنگ بندی کرونایی جدید/ رودبار در وضعیت زرد

وضعیت آبی گیلان در رنگ بندی کرونایی جدید/ رودبار در وضعیت زرد

وضعیت آبی گیلان در رنگ بندی کرونایی جدید/ رودبار در وضعیت زرد

بر اساس رنگ بندی کرونایی جدید، رودبار در گیلان در وضعیت زرد و بقیه شهرستان‌ها در وضعیت آبی قرار دارند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از رشت، طبق آخرین نقشه رنگ بندی کرونایی کشور که در برنامه کاربردی ماسک منتشر شد؛ ۱۶ شهرستان گیلان از امروز (شنبه ۲۷ آذر ماه) در وضعیت آبی قرار می‌گیرند.

در این گزارش؛ وضعیت کرونایی شهرستان رودبار، زرد اعلام شده است.

بر اساس رنگ بندی جدید کرونایی؛ در استان گیلان شهرستان نارنجی و قرمز نداریم.

در کشور نیز برای نخستین بار، تعداد شهرستان‌های قرمز و نارنجی کرونا به صفر رسید.

در رنگ بندی کرونایی جدید؛ ۵۳ شهرستان زرد و ۳۹۵ شهرستان کشور در وضعیت آبی هستند.


تعریف رنگ بندی کرونایی شهرستان‌ها عبارت است از:

وضعیت قرمز: خیلی پرخطر، وضعیت نارنجی: پرخطر، وضعیت زرد: خطر متوسط و وضعیت آبی: کم خطر.

رنگ بندی کرونایی شنبه ۲۷ آذر ماه