رویداد ایرانفهرست جستجو
رویداد ایرانرویداداجتماعیمیزان حق الزحمه دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی ابلاغ شد

میزان حق الزحمه دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی ابلاغ شد

میزان حق الزحمه دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی ابلاغ شد
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال اداره‌کل تعاون کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان گفت: بر اساس دستورالعمل ابلاغی از سوی مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت متبوع، حق الزحمه ثبت نام به همراه مشاوره شغلی در دفاتر کاریابی سالجاری به دفاتر کاریابی سطح استان ابلاغ شد.
محمد دیوجان معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال اداره‌کل تعاون کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان  گفت: بر اساس این دستورالعمل، حق الزحمه ثبت نام به همراه مشاوره شغلی در دفاتر کاریابی داخلی مبلغ ۴۵ هزار تومان (بدون احتساب ارزش‌افزوده) و در دفاتر کاریابی خارجی مبلغ ۶۵ هزار تومان (بدون احتساب ارزش‌افزوده) تعیین شده است.
وی بیان کرد: در صورت انصراف کارجـو از فرآیند به‌کارگماری وجـه پرداختی بابت ثبت‌نام و مشاوره شـغلی به وی مسـترد نمی‌شود و، اما چنانچه به همراه ثبت‌نام کارجو، فرآیند مشاوره شغلی انجام نشود ۵۰ درصد حق‌الزحمه ثبت‌نام و مشاوره شغلی کسر خواهد شد.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه حق‌الزحمه به‌کارگماری دفاتر کاریابی غیردولتی داخلی که از کارجو دریافت می‌شود، حداکثر ۵۰ درصد حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شورای عالی کار در سال ۱۴۰۰ است، ادامه داد: برای قرارداد‌های کمتر از یک سال حق‌الزحمه به نسبت ماه‌های کارکرد محاسبه خواهد شد.
وی گفت: درصورتی‌که دستمزد ثابت بکار گمارده بیشتر از حداقل دستمزد اعلام‌شده از سوی شورای عالی کار باشد، ۳۰ درصد تفاوت حقوق کارجو با حداقل دستمزد اعلام‌شده در سال ۱۴۰۰ به حق‌الزحمه دریافتی از کارجو اضافه خواهد شد و همچنین کاریابی حق دریافت حق‌الزحمه به‌کارگماری برای مدت اشتغال کمتر از یک ماه را ندارد.
دیوجان افزود: دفاتر کاریابی می‌توانند در خصوص برخی مشاغل ساختمانی و روزمزد (۸ درصد) دستمزد روزانه دریافتی کارجو را به‌عنوان حق‌الزحمه به‌کارگماری دریافت کنند.
وی با بیان اینکه دستورالعمل حق الزحمه دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی به تمامی دفاتر کاریابی سطح استان ابلاغ شده است تاکید کرد: عدم رعایت هریک از بند‌های اعلام‌شده، تخلف محسوب می‌شود و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان با همکاری انجمن صنفی کاریابی‌ها، موظف به رسیدگی موضوع هستند.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان بیان کرد: مشروح ابلاغیه حق الزحمه دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی در سال ۱۴۰۰، بر روی سایت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نشانی www.sb.mcls.gov.ir قرار دارد.