رویداد ایرانفهرست جستجو
رویداد ایراناستان هاارایه تسهیلات بانکی به واحد های صنعتی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی سیستان و بلوچستان برای خرید ژنراتور

ارایه تسهیلات بانکی به واحد های صنعتی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی سیستان و بلوچستان برای خرید ژنراتور

ارایه تسهیلات بانکی به واحد های صنعتی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی سیستان و بلوچستان برای خرید ژنراتور
به واحد های صنعتی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی سیستان و بلوچستان برای خرید ژنراتور تسهیلات اعطا می شود

به گزارش رویدادایران مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان گفت : با توجه به پیگیری های این مجموعه برای رفع مشکلات ناشی از  قطع برق واحد های صنعتی  در فصل تابستان به  واحد های تولیدی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی سیستان و بلوچستان در صورتی که متقاضی خرید ژنراتور باشند تسهیلات اعطا می شود.
" علیرضا راشکی " اظهار داشت: این تسهیلات از محل اعتبارات بخش صنعت استان است .
وی خاطر نشان کرد: سقف دریافت این تسهیلات تا مبلغ ۵ میلیارد ریال پیش بینی شده است.
رییس هیات مدیره شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان یاد آور شد: با هماهنگی های صورت گرفته تامین سوخت این ژنراتورها نیز در زمان اوج مصرف برق توسط سازمان صمت و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی صورت می پذیرد. 
راشکی ادامه داد:  هوشمند سازی کنتورهای برق واحد های تولیدی برای جلوگیری از قطع نشدن برق واحد هایی که موارد اولیه آنها فاسد شدنی است  از دیگر مواردی به شمار می رود که برای مرتفع شدن مشکل قطعی برق واحد های تولیدی انجام شده است .