رویداد ایرانفهرست جستجو
رویداد ایراناستان هاویژه استان هاآغاز تزریق دوز سوم کرونا به افراد بالای ۶۰ سال در گلستان

آغاز تزریق دوز سوم کرونا به افراد بالای ۶۰ سال در گلستان

آغاز تزریق دوز سوم کرونا به افراد بالای ۶۰ سال در گلستان
مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های مرکز بهداشت گلستان گفت: افراد بالای ۶۰ سالی که حداقل چهار ماه از تزریق دوز دوم آنها می‌گذرد از امروز می‌توانند برای تزریق دوز سوم یا بوستر به مراکز تجمیعی واکسیناسیون مراجعه کنند.
دکتر علی باقری در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: امیدواریم درگیر پیک ششم کرونا نشویم اما در صورت این امر، با پوشش واکسیناسیون خوبی که در استان شکل‌گرفته انتظار داریم شرایط خیلی بدی نداشته باشیم.
وی بیان کرد: تاکنون ۲ میلیون و ۹۸ هزار دوز واکسن کرونا در استان تزریق شده است.
مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های مرکز بهداشت گلستان بیان کرد: تاکنون یک‌ میلیون و ۲۲۶ هزار نفر نوبت اول واکسن و ۸۶۹ هزار نفر نیز نوبت دوم را دریافت کردند.
باقری در ادامه خاطرنشان کرد: افراد بالای ۶۰ سالی که چهار ماه از تزریق دوز دوم واکسن برکت یا سینوفارم آنها می‌گذرد از امروز می‌توانند برای تزریق دوز بوستر به مراکز تجمیعی واکسیناسیون مراجعه کنند.
وی گفت: کسانی که واکسن آسترازنکا دریافت کردند در حال حاضر نیازی به تزریق دوز بوستر ندارند.
مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های مرکز بهداشت گلستان تأکید کرد: با تزریق دوز بوستر، سیستم ایمنی بدن بسیار بالا رفته و به همین خاطر از افراد بالای ۶۰ سال درخواست داریم برای تزریق دوز بوستر اقدام کنند.
باقری تصریح کرد: واکسن زدن یک مسئله شخصی نیست بلکه یک مسئله عمومی و اجتماعی است و برای جلوگیری از انتقال بیماری باید درصد بسیار بالایی از مردم جامعه ایمن باشند.