hamburger menu
search

redvid esle

redvid esle

رویداد ایران > سبک زندگی > سرگرمی > تبریک عید فطر 1403 به انگلیسی؛ متن پیام، عکس نوشته و ترجمه

تبریک عید فطر 1403 به انگلیسی؛ متن پیام، عکس نوشته و ترجمه

تبریک عید فطر به انگلیسی با ترجمه فارسی در قالب مجموعه ای از متن و پیام های زیبای تبریک با عکس نوشته و کلیپ را به مناسبت فرارسیدن این عید بزرگ برایتان آورده ایم:

تبریک عید فطر به انگلیسی را در قالب متن های زیبای پیام و عکس نوشته های جذاب با ترجمه فارسی و کلیپ برای شما عزیزان گردآوری کرده ایم:

تبریک عید فطر به انگلیسی

God, I have friends who are in the depths of my heart

They deserve love and their memory is comforting

Add to their good qualities and keep them healthy

Happy Eid-e-Fetr

خداوندا دوستانی دارم که در اعماق قلبم جای دارند

آنان شایسته محبت اند و یادشان مایه آرامش

بر صفات نیک آنان بیفزای و سلامتشان بدار

عید فطر مبارک

عکس نوشته تبریک عید فطر به انگلیسی


تبریک عید فطر به انگلیسی و فارسی

Always a goodbye moment

The landlord stands at the door

And he smiles at his guest

God bless you

Happy Eid-e-Fetr

همیشه لحظه خداحافظی

صاحبخونه دم در ایستاده

و به مهمونش لبخند میزنه

لبخند خدا گوارایتان

عید فطر مبارک

عکس نوشته تبریک عید فطر به انگلیسی


متن تبریک عید فطر به انگلیسی

May the goodness and joys of Eid are multiplied millions of times to bring eternal happiness in your life…. Eid al-Fitr Mubarak to you.

امیدوارم که زیبایی و لذت این عید، میلیون ها بار برایت تکرار شود تا شادی ابدی را در زندگیت به وجود بیاورد. عید فطر بر تو مبارک

عکس نوشته تبریک عید فطر به انگلیسی


پیام تبریک عید فطر به انگلیسی

The coming of the month of Eid is the joy of Muslims

The end of the month of fasting is for the faithful

Joy and pride and joy and pride

It is a divine test for the believers

حلول ماه عید و شادی مسلمین است

پایان ماه روزه، برای صائمین است

نشاط و افتخار و شادی و سربلندی

از محک الهی برای مؤمنین است

عکس نوشته تبریک عید فطر به انگلیسی


کلیپ تبریک عید فطر به زبان انگلیسی


عکس نوشته تبریک عید فطر به انگلیسی


متن تبریک عید فطر به زبان انگلیسی همراه با ترجمه

The month of God is gone and Eid is coming

Fitr Saeed has come to everyone

Give wages to obey on the day of Eid

This is from God

Happy Eid-e-Fetr

ماه خدا رفته وعید آمده

بر همگان فطر سعید آمده

مزد به طاعت بدهد روز عید

این زخداوند نوید آمده

عید فطر مبارک

عکس نوشته تبریک عید فطر به انگلیسی


پیام تبریک عید فطر به زبان انگلیسی

This is the day when we should pay gratitude to the divine light for all the wonderful things around us. Eid al-Fitr Mubarak!

امروز روزی است که باید به نوری که همه چیزهای اطرافمان را دربرگرفته توجه کنیم. عید مبارک

عکس نوشته تبریک عید فطر به انگلیسی


متن تبریک انگلیسی عید فطر با ترجمه فارسی 

Goodbye, Osef Yar

Goodbye, Lord of the Moon

Bye bye to enthusiasm

Goodbye carpenter moments

Happy Eid-e-Fetr

خداحافظ ای محفل وصف یار

خداحافظ ای ماه پروردگار

خداحافظ ای سر به سر شور و شوق

خداحافظ ای لحظه های وصال

عید فطر مبارک

عکس نوشته تبریک عید فطر به انگلیسی


تبریک عید فطر به انگلیسی با معنی

Hearts became all spring from the smell of rain

May occurred tonight on Eid al-Fitr

Whoever mentions in his prayers, helpers

Sweeter than honey in the past

دلها همه بهاران شد از شمیم باران

مه رخ نموده امشب در عید روزه داران

هر کس که در دعایش یادی کند ز یاران

شیرین تر از عسل باد کامش به روزگاران

عکس نوشته تبریک عید فطر به انگلیسی


 تبريك عيد فطر به انگليسي

We came from the long journey of Ramadan

We did not realize the beauty of the secret of Ramadan

We gave our lives to the song of God

We broke the heart of Ramadan with all our heart

Happy Eid-e-Fetr

آمدیم از سفر دور و دراز رمضان

پی نبردیم به زیبایی راز رمضان

هر چه جان بود سپردیم به آواز خدا

هر چه دل بود شکستیم به ساز رمضان

عید فطر مبارک

کارت تبریک عید فطر به انگلیسی
کارت تبریک عید فطر به انگلیسی

متن انگلیسی درباره تبریک عید فطر

The moon of God is gathering

Bread, water and food are collected from the table

The skirt that the cream hand had spread

It is being collected from the hands of beggars

دارد بساط ماه خدا جمع می شود

از سفره نان و آب و غذا جمع می شود

آن دامنی که دست کرم پهن کرده بود

دارد ز دست های گدا جمع می شود

عید فطر مبارک به انگلیسی


متن کوتاه انگلیسی درباره عید فطر

Eid is the time for sharing what we have with others. Have a wonderful Eid al-Fitr.

عید فطر زمانی است که ما همه چیز هایی را که داریم با دیگران به اشتراک می گذاریم. عید فطر خوبی داشته باشید.


متن انگلیسی برای عید فطر

May God grant us success to be among those who keep the fruits of our one-month supply in Ramadan from now on

Happy Eid-e-Fetr

خدایا به ما توفیق ده تا از کسانی باشیم که حاصل دسترنج یکماه ی خود را در رمضان، از این به بعد هم حفظ کنیم.

عید فطر مبارک


متن انگلیسی درمورد عید فطر با ترجمه فارسی

Like the colour of silver,
in the night sky,
the new moon rises,
the holy month has past,
the fasting is over,
tomorrow is the great feast of Eid-ul-Fitr.

We will eat spicy chicken,
and mouthwatering pakoras,
I’ll call my neighbours,
and friends on the street,
may the peace of Allah,
and joy of Eid,
be with everyone.

مانند رنگ نقره ای،

در آسمان شب،

ماه جدید بالا می آید،

ماه مبارک گذشته است،

روزه به پایان رسیده است،

فردا جشن بزرگ عید فطر است.

ما مرغ تند و پاکوره می خوریم،

من همسایه هایم،

و دوستان را در خیابان صدا می کنم.

امیدوارم آرامش خدا،

و شادی عید،

برای همگان باشد.

عکس نوشته تبریک عید فطر به زبان انگلیسی
عکس نوشته تبریک عید فطر به زبان انگلیسی

 


متن تبریک عید فطر به انگلیسی با معنی

It is Eid and my heart is a ruined house, come

This house we shook from the alien, come

We were all your guests for a month

Come to this house party one day

Happy Eid al-Fitr

عید است و دلم خانه ویرانه، بیا

این خانه تکاندیم ز بیگانه، بیا

یک ماه تمام مهیمانت بودیم

یک روز به مهمانی این خانه بیا

عید فطر بر شما مبارک

عکس نوشته تبریک عید فطر به انگلیسی


متن کوتاه انگلیسی درمورد عید فطر

lose
Ur
Eyes
And
Imagine
My
Smily
Face
Have You Done It???
Mubarak ho

چشم هایت را ببند

و صورت خندان من را تصور کن

تصور کردی؟

عیدت مبارک

امیدوارم با ایمان به خدا هدایت شوی

عکس نوشته تبریک عید فطر به انگلیسی


تبریک انگلیسی عید فطر

May you be guided by
your faith in Allah
&
shine in his divine blessings!
Eid Mubarak

امیدورام با ایمان به خدا

هدایت شوی

و

در برکات الهی بدرخشی!

عید شما مبارک

عکس نوشته تبریک عید فطر به انگلیسی


جملات تبریک عید فطر به انگلیسی

There’s no greater blessing than that of Allah. There’s no greater happiness than that of attaining pure Bliss. Eid al-Fitr Mubarak to you and your family!

هیچ نعمتی بزرگتر از خود خداوند نیست. هیچ شادی بزرگتر از برکت خالصانه نیست. عید فطر به شما و خانواده تان مبارک.

عکس نوشته تبریک عید فطر به انگلیسی


مکالمه انگلیسی درباره عید فطر

Eid is the holy festival of Muslims. Eid-ul-Fitr means 'festival of breaking the fast'. The festival is celebrated after the 30 days of fast, which is called Ramadan. Just like the Ramadan, Eid-ul-Fitr starts with the sighting of the new moon and people wait till the evening before Eid to be sure of the date.

عید فطر برای مسلمانان جشن مقدسی است. عیدی که در آن روزه خود را باز می کنند. این جشن بعد از 30 روز روزه گرفتن در ماه رمضان برگزار می شود. عید فطر شبیه به ماه رمضان، با مشاهده ماه جدید، برگزار می شود.

به همین دلیل در شب عید منتظر رویت ماه هستند.

عکس نوشته تبریک عید فطر به زبان انگلیسی
عکس پروفایل برای تبریک عید فطر به زبان انگلیسی

عکس نوشته تبریک عید فطر به زبان انگلیسی

عکس نوشته تبریک عید فطر به انگلیسیعکس نوشته تبریک عید فطر به انگلیسیعکس نوشته تبریک عید فطر به انگلیسیعکس نوشته تبریک عید فطر به انگلیسیعکس نوشته تبریک عید فطر به انگلیسیعکس نوشته تبریک عید فطر به انگلیسیعکس نوشته تبریک عید فطر به انگلیسیعکس نوشته تبریک عید فطر به انگلیسیعکس نوشته تبریک عید فطر به انگلیسیعکس نوشته تبریک عید فطر به انگلیسیعکس نوشته تبریک عید فطر به زبان انگلیسی
عکس تبریک عید فطر به زبان انگلیسی
عکس نوشته تبریک عید فطر به زبان انگلیسی
عکس پروفایل برای تبریک عید فطر به زبان انگلیسی
عکس نوشته تبریک عید فطر به زبان انگلیسی
عکس نوشته تبریک عید فطر به انگلیسی
عکس نوشته تبریک عید فطر به زبان انگلیسی
استوری تبریک عید فطر به انگلیسی

 

امتیاز: 5 (از 1 رأی )
نویسنده
گروه تحریریه
گروه تحریریه
گروه تحریریه پایگاه خبری رویداد ایران

نظرشما
کد را وارد کنید: *
عکس خوانده نمی‌شود
نظرهای دیگران
نظری وجود ندارد. شما اولین نفری باشید که نظر می دهد