رویداد ایرانفهرست جستجو
رویداد ایرانچندرسانه ایاینفوگرافیکنفرات برتر کنکور1401 از کدام استان ها هستند؟

نفرات برتر کنکور1401 از کدام استان ها هستند؟

نفرات برتر کنکور1401 از کدام استان ها هستند؟
از مجموع ده رتبه برتر رشته های انسانی، تجربی و ریاضی به همراه رتبه برتر زبان و هنر، سیزده دختر و بیست و هفت پسر رتبه های برتر را کسب کرده اند.

از مجموع ده رتبه برتر رشته های انسانی، تجربی و ریاضی به همراه رتبه برتر زبان و هنر، سیزده دختر و بیست و هفت پسر رتبه های برتر را کسب کرده اند. تهران با پانزده نفر، خراسان رضوی با هفت نفر، آذربایجان شرقی و استان مرکزی هر کدام با سه نفر و آذربایجان غربی، اصفهان و یزد هر کدام با دو نفر جزو استان های پیشرو در بین نفرات برتر کنکور امسال بوده اند.

 
طراح: محمد احتشامی