رویداد ایرانفهرست جستجو
رویداد ایرانرویداداجتماعیبررسی شاخص های کرونا در ایران/ ریزش آمار مرگ و میر در ۳ ماه

بررسی شاخص های کرونا در ایران/ ریزش آمار مرگ و میر در ۳ ماه

بررسی شاخص های کرونا در ایران/ ریزش آمار مرگ و میر در ۳ ماه
تحلیل های آماری از وضعیت کرونا در کشور نشان می دهد، که شرایط رو به بهبود رفته و شاهد کمترین موارد ابتلا و فوتی در ماه های فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱ بوده ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، اطلاعات مستخرج از سامانه نماگر کووید ۱۹ نشان می‌دهد جمعیت بیماران جدید کشور که در اسفند ۲۱۵ هزار نفر بود در فروردین ۱۴۰۱ به ۷۱ هزار نفر و در اردیبهشت به ۱۷ هزار و ۳۴۶ نفر کاهش یافته و بدین ترتیب کل جمعیت بیمار کشور تا آخر اردیبهشت به ۷ میلیون و ۲۲۹ هزار نفر رسیده است.

روند کاهشی میزان متوسط رشد روزانه بیماری در کشور طی سه ماه گذشته ادامه داشته به طوری که در اسفند برابر با ۰.۱۱ درصد، فروردین ۱۴۰۱ برابر با ۰.۰۴ درصد و در اردیبهشت به ۰.۰۱ درصد رسیده است.

بررسی‌ها حاکی از آن است که ایران در میان کشورهای با جمعیت بیش از ۳ میلیون بیمار (۳۶ کشور) از نظر متوسط رشد روزانه بیماری در فروردین با میزان ۰.۰۴ درصد و در اردیبهشت با ۰.۰۱ درصد در انتها قرار دارد.

در همین حال، آمار جمعیت فوتی ایران در اسفند ۱۴۰۱ برابر با ۴۸۱۲ نفر بوده که در فروردین ۱۴۰۱ به ۱۲۸۶ نفر و در اردیبهشت به ۳۷۵ نفر یعنی کمترین میزان ممکن در سال گذشته رسیده است.

بر این اساس، تا پایان اردیبهشت کل جمعیت فوتی کشور به ۱۴۱ هزار و ۲۷۱ نفر رسیده است. تعداد فوتی دنیا در اسفند ۲۰۱ هزار نفر، در فروردین ۱۳۰ هزار نفر و در اردیبهشت به ۶۷ هزار نفر رسیده و در نتیجه میزان کل فوتی دنیا تا آخر اردیبهشت به ۶ میلیون و ۲۹۹ هزار نفر رسیده است.

نرخ متوسط رشد روزانه فوتی کشور در اسفند ۰.۱۳ درصد، در فروردین به ۰.۰۳ درصد و در اردیبهشت به ۰.۰۱ کاهش یافته است.

در اردیبهشت ۱۴۰۱ در میان کشورهای دنیا با بیش از ۳ میلیون بیمار (۳۶ کشور)، ایران با متوسط نرخ رشد روزانه فوتی ۰.۰۱ درصد در انتهای جدول قرار دارد. ‌