رویداد ایران
hamburger menu
FastDL sssinstagram
search
رویداد ایران > سبک زندگی > مد و زیبایی > مدل مانتو تابستانه 1402؛ 100 مانتوی شیک و جدید از اینستاگرام

مدل مانتو تابستانه 1402؛ 100 مانتوی شیک و جدید از اینستاگرام

انتشار
مدل مانتو تابستانه دخترانه و زنانه 1402 در قالب تصاویرجدید،شیک و به روز را در اختیار شما همراهان عزیز و گرامی قرار داده ایم که متفاوت تر از همیشه به چشم بیایید.

مدل مانتو تابستانی جدید 1402 را در قالب 100 عکس مدل مانتو تابستانی با پارچه نخی، مدل مانتو تابستانی ابروبادی، مدل مانتو تابستانی جلو بسته، مدل مانتو تابستانی کوتاه اسپرت را برای شما عزیزان گردآوری کرده ایم که امیدواریم در انتخاب و خرید مدل مانتو تابستانی از آنها ایده بگیرید و لذت ببرید.

مدل مانتو تابستانه

1

مدل مانتو تابستانی
مانتو تابستانه جدید

2

مدل مانتو تابستانی
مانتو تابستانه جدید ۱۴۰۲

3

مدل مانتو تابستانی
مانتو تابستانه جدید کوتاه

4

مدل مانتو تابستانی
مانتو تابستانه جدید دخترانه

5

مدل مانتو تابستانی
مانتو تابستانه جدید جلو بسته

مدل مانتو تابستانی ابروبادی

6
مدل مانتو تابستانی
مانتو تابستانه جدید 1402

7

مدل مانتو تابستانی
مانتو تابستانه جدید زنانه

8

مدل مانتو تابستانی
مانتو تابستانه جدید 1402

9

مدل مانتو تابستانی
مانتو تابستانه جدید اینستاگرام

10

مدل مانتو تابستانی
مانتو تابستانه ۱۴۰۲

مدل مانتو تابستانی

11
مدل مانتو تابستانی
مانتو تابستانه ۱۴۰۲ کوتاه

12

مدل مانتو تابستانی
مانتو تابستانی ۱۴۰۲

13

مدل مانتو تابستانی
مانتو تابستان ۱۴۰۲

14

مدل مانتو تابستانی
مانتو تابستانی ۱۴۰۲ دخترانه

15

مدل مانتو تابستانی
مانتوهای تابستانی ۱۴۰۲

16

مدل مانتو تابستانی
مانتوی تابستانی ۱۴۰۲

17

مدل مانتو تابستانی
مانتو تابستانه جلو باز

18

مدل مانتو تابستانی
مانتو تابستانه جلو بسته

19

مدل مانتو تابستانی
مانتو تابستانه دخترانه

20

مدل مانتو تابستانی
مانتو تابستانه شیک

مدل مانتو تابستانی 1402

21
مدل مانتو تابستانی
مانتو تابستانه کوتاه

22

مدل مانتو تابستانی
مانتو تابستانه بلند

23

مدل مانتو تابستانی
مدل مانتو تابستانی ابر و بادی

24

مدل مانتو تابستانی
مانتو تابستانه اسپرت

25

مدل مانتو تابستانی
مانتو تابستانه جلو بسته بلند

مدل مانتو تابستانی با پارچه نخی جلو بسته

26
مدل مانتو تابستانی
مانتو تابستان 1402

27

مدل مانتو تابستانی
مانتو تابستانه جلو بسته زنانه

28

مدل مانتو تابستانی
مانتو تابستانی جلو بسته جدید

29

مدل مانتو تابستانی
مانتو تابستانه دخترانه شیک

30

مدل مانتو تابستانی
مانتو تابستانه جلو بسته کوتاه

مدل مانتو تابستانی امسال

31
مدل مانتو تابستانی
مانتو تابستانه جلو بسته اینستاگرام

32

مدل مانتو تابستانی
مانتو تابستانه جلو بسته1402

33

مدل مانتو تابستانی
مانتو تابستانی جلو بسته شیک

34

مدل مانتو تابستانی
مانتو تابستانه دخترانه جدید

35

مدل مانتو تابستانی
مانتو تابستانه دخترانه ۱۴۰۲

36

مدل مانتو تابستانی
مانتو تابستانه دخترانه 1402

37

مدل مانتو تابستانی
مانتو تابستانه دخترانه اسپرت

38

مدل مانتو تابستانی
مانتو تابستانه شیک ۱۴۰۲

39

مدل مانتو تابستانی
مانتو تابستانه شیک و باکلاس

40

مدل مانتو تابستانی
مانتو تابستانی جلو بسته

مدل مانتو تابستانی با پارچه نخی

41
مدل مانتو تابستانی
مانتو تابستانی جلو بسته دکمه دار

42

مدل مانتو تابستانی
مانتو تابستانه شیک و جدید

43

مدل مانتو تابستانی
مانتو تابستانه شیک دخترانه

44

مدل مانتو تابستانی
مانتو تابستانه شیک1402

45

مدل مانتو تابستانی
مانتو تابستانه شیک مجلسی

مدل مانتو تابستانی کوتاه جلو باز

46
مدل مانتو تابستانی
مانتو تابستانه کوتاه اسپرت

47

مدل مانتو تابستانی
مانتو تابستانه کوتاه جدید

48

مدل مانتو تابستانی
مانتو تابستانه کوتاه دخترانه

49

مدل مانتو تابستانی
مانتو تابستانه کوتاه جلو بسته

50

مدل مانتو تابستانی
مانتو تابستانه کوتاه دخترانه جدید

مدل مانتو تابستانی جلو بسته

51
مدل مانتو تابستانی
مانتو تابستانه کوتاه شیک

52

مدل مانتو تابستانی
مانتو تابستانه شیک زنانه

53

مدل مانتو تابستانی
مانتو تابستانه بلند جدید

54

مدل مانتو تابستانی
مانتو تابستانه بلند نخی

55

مدل مانتو تابستانی
مانتو تابستانه بلند دخترانه

56

مدل مانتو تابستانی
مانتو تابستانه بلند جلو باز

57

مدل مانتو تابستانی
مانتو تابستانه بلند چاک دار

58

مدل مانتو تابستانی
مانتو تابستانه بلند سفید

59

مدل مانتو تابستانی
مانتو تابستانه شیک و مجلسی

60

مدل مانتو تابستانی
مانتو تابستانه 1402

مدل مانتو تابستانی ابروبادی

61
مدل مانتو تابستانی
مانتو تابستانی 1402

62

مدل مانتو تابستانی
مانتو تابستانه

63

مدل مانتو تابستانی
مانتو تابستانه کوتاه1402

64

مدل مانتو تابستانی
مانتو تابستانی کوتاه جلو بسته

65

مدل مانتو تابستانی
مانتو تابستانی بلند

مدل مانتو تابستانی جلو بسته دکمه دار

66

مدل مانتو تابستانه
مانتو تابستانی بلند جلو بسته

67

مدل مانتو تابستانه
مانتو تابستانی جدید 140268

مدل مانتو تابستانه
مدل مانتو تابستان 140269

مدل مانتو تابستانه
مدل مانتو تابستانه 140270

مدل مانتو تابستانه
مانتو تابستانی اسپرت دخترانه اینستاگراممدل مانتو تابستانی کوتاه اسپرت

71
مدل مانتو تابستانه
جدیدترین مانتو تابستانه72

مدل مانتو تابستانه
مانتو تابستانه بلند مشکی

73

مدل مانتو تابستانه
مانتو تابستانه اسپرت کوتاه74

مدل مانتو تابستانه
مانتو تابستانی شیک75

مدل مانتو تابستانه
مانتو تابستانی جدید ۱۴۰۲76

مدل مانتو تابستانه
مانتو تابستانی جدید دخترانه77

مدل مانتو تابستانه
مانتو تابستانی جدید مجلسی شیک78

مدل مانتو تابستانه
مانتو تابستانه مجلسی79

مدل مانتو تابستانه
مانتو تابستانی شیک ۱۴۰۲80

مدل مانتو تابستانه
مانتو تابستانی شیک کوتاه

مدل مانتو تابستانه دخترانه

81
مدل مانتو تابستانه
مانتو تابستانه اسپرت جدید82

مدل مانتو تابستانه
مانتو تابستانه اسپرت زنانه83

مدل مانتو تابستانه
مدل مانتو آستین پفی84

مدل مانتو تابستانه
مانتو تابستانی جدید جلو بسته85

مدل مانتو تابستانه
مانتو تابستانی شیک دخترانه86

مدل مانتو تابستانه
مانتو تابستانی دخترانه بلند87

مدل مانتو تابستانه
مانتو تابستانی شیک دخترانه بلند88

مدل مانتو تابستانه
مانتو تابستانی شیک اینستاگرام89

مدل مانتو تابستانه
مانتو تابستانی دخترانه جدید90

مدل مانتو تابستانه
مانتو تابستانی بلند چاکدارمدل مانتو تابستانی جلو بسته

91
مدل مانتو تابستانه
مانتو تابستانی شیک140292

مدل مانتو تابستانه
مانتو تابستانی بلند جدید93

مدل مانتو تابستانه
مدل مانتو تابستانی جدید94

مدل مانتو تابستانه
مدل مانتو تابستان ۱۴۰۲95

مدل مانتو تابستانه
مانتو تابستانی شیک 140296

مدل مانتو تابستانه
مانتو تابستانی شیک زنانه97

مدل مانتو تابستانه
مدل مانتو سفید تابستانه98

مدل مانتو تابستانه
مدل مانتو تابستانی سال ۱۴۰۲99

مدل مانتو تابستانه
مدل مانتو تابستانه راه راه100

مدل مانتو تابستانه
مانتو تابستانی دخترانه ابروبادیمانتو تابستانه جدید

101
مدل مانتو تابستانه
مدل مانتو تابستانی جلو بسته102

مدل مانتو تابستانه
مدل مانتو تابستانی جدید اینستاگرام103

مدل مانتو تابستانه
مدل مانتو تابستانی حریر جلو بسته104

مدل مانتو تابستانه
مدل مانتو تابستانی اسپرت ۱۴۰۲

کالکشن مانتوی تابستانی

پرسش های متداول

جنس پارچه برای مانتو تابستانه چی باشد؟
جنس پارچه برای مانتو تابستانی بهتر است پارچه‌هایی از الیاف طبیعی مانند پارچه ی نخی باشند.
پرکاربردترین پارچه برای مانتو تابستان چیست؟
پارچه لینن پرکاربردترین پارچه برای مانتو تابستان است اما نسبت به پارچه های دیگر زودتر چروک می شود.
پارچه خنک تابستانی برای مانتو چیست؟

پارچه خنک تابستانی برای مانتو،پارچه های کتان و نخی است زیرا مانتو را را خنک نگه می‌دارد و نمی گذارد هوای درون مانتو گرم شود.

اسم پارچه های خنک تابستانی چیست؟

اسم پارچه های خنک تابستانی عبارتند از:

 • پارچه نخی
 • پارچه کرپ
 • پارچه فاستونی
 • پارچه جین
 • پارچه کتان
 • پارچه ریون
 • پارچه چرم
 • پارچه دیور مانتویی
 • پارچه پرادا مانتویی
 • پارچه فیونا
 • پارچه ابریشم
 • پارچه  ساتن


سخن آخر

در این مطلب 100 مدل مانتو تابستانی 1402 در رنگ های جذاب و طرح های ترند سال را در اختیار شما قرار دادیم.در صورت تمایل می توانید مطلب 150 طرح ناخن تابستانی 1402؛ شیک ترین مدل های جدید و جذاب را مشاهده کنید.
امتیاز: 2.2 (از 9 رأی )
نویسنده
گروه تحریریه
گروه تحریریه پایگاه خبری رویداد ایران

نظرشما
کد را وارد کنید: *
عکس خوانده نمی‌شود