رویداد ایران
hamburger menu
search
رویداد ایران > سبک زندگی > نحوه خواندن نماز هر شب ماه رمضان ، از شب اول تا عید فطر

نحوه خواندن نماز هر شب ماه رمضان ، از شب اول تا عید فطر

انتشار
نمازهای ماه رمضان نمازهایی است که علاوه بر نمازهای سایر ماه‌ها (همچون نمازهای واجب و نافله‌ها و نماز شب)، به طور اختصاصی در ماه رمضان خوانده می‌شود؛ برخی از این نمازها هر شب خوانده می‌شوند و برخی به شب یا روز خاصی اختصاص دارند. شب‌های قدر نیز نمازهای ویژۀ خود را دارند.نحوه خواندن نماز هر شب ماه رمضان به ترتیب از شب اول تا شب آخر

نماز هر شب ماه رمضان

نماز شب اوّل ماه رمضان : چهار رکعت; هر رکعت بعد از سوره حمد پانزده مرتبه سوره توحید.

نماز شب دوم ماه رمضان :چهار رکعت; در هر رکعت بعد از سوره حمد بیست مرتبه سوره إنَّا أنزلناه.

نماز شب سوم ماه رمضان : ده رکعت; در هر رکعت بعد از سوره حمد پنجاه مرتبه سوره توحید.

نماز شب چهارم ماه رمضان : هشت رکعت; در هر رکعت بعد از سوره حمد بیست مرتبه سوره إنّا أنزلناه.

نماز شب پنجم ماه رمضان : دو رکعت; در هر رکعت، سوره حمد و پنجاه مرتبه سوره توحید; بعد از سلامِ نماز، صد مرتبه بگوید: اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد.

نماز شب ششم ماه رمضان : چهار رکعت و در هر رکعت سوره حمد و سوره ملک.

نماز شب هفتم ماه رمضان : چهار رکعت; در هر رکعت سوره حمد و سیزده مرتبه سوره إنّا أنزلناه.

نماز شب هشتم ماه رمضان : دو رکعت; در هر رکعت سوره حمد و ده مرتبه سوره توحید و پس از سلام نماز، هزار مرتبه بگوید: سبحان اللّه.

نماز شب نهم ماه رمضان : شش رکعت میان نماز مغرب و عشا; در هر رکعت سوره حمد و هفت مرتبه آیة الکرسى و پس از اتمام نماز، پنجاه مرتبه بگوید: اَللّهمّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد.

نماز شب دهم ماه رمضان : بیست رکعت; در هر رکعت سوره حمد، و سى مرتبه سوره توحید.

نماز شب یازدهم ماه رمضان : دو رکعت; در هر رکعت سوره حمد، و بیست مرتبه سوره کوثر.

نماز شب دوازدهم ماه رمضان : هشت رکعت; در هر رکعت سوره حمد، و سى مرتبه سوره إنّا أنزلناه.

نماز شب سیزدهم ماه رمضان : چهار رکعت; در هر رکعت سوره حمد، و بیست و پنج مرتبه سوره توحید.

نماز شب چهاردهم ماه رمضان :شش رکعت; در هر رکعت سوره حمد، و سى مرتبه سوره إذا زُلزِلَت.

نماز شب پانزدهم ماه رمضان : چهار رکعت; در دو رکعت اوّل بعد از سوره حمد، صد مرتبه سوره توحید، و در دو رکعت دیگر، بعد از سوره حمد، پنجاه مرتبه سوره توحید.

نماز شب شانزدهم ماه رمضان : دوازده رکعت; در هر رکعت سوره حمد، و دوازده مرتبه سوره تکاثر.

نماز شب هفدهم ماه رمضان :دو رکعت; در رکعت اوّل، سوره حمد و هر سوره اى که خواست بخواند و در رکعت دوم، سوره حمد و صد مرتبه سوره توحید و بعد از سلام نیز صد مرتبه بگوید: لا إلهَ اِلاَّ اللّهُ.

نماز شب هجدهم ماه رمضان : چهار رکعت; در هر رکعت سوره حمد، و بیست و پنج مرتبه سوره کوثر.

نماز شب نوزدهم ماه رمضان : پنجاه رکعت; با سوره حمد، و پنجاه مرتبه سوره إذا زلزلت. مرحوم «علاّمه مجلسى» مى گوید: ظاهراً مراد آن است که در هر رکعت یک مرتبه این سوره را بخواند; زیرا در یک شب خواندن دوهزار و پانصد مرتبه سوره «اذا زلزلت» دشوار خواهد بود.

نماز شبهاى بیستم تا بیست و چهارم ماه رمضان : در هر یک از این شب ها، هشت رکعت نماز بخواند که پس از حمد، هر سوره اى خواست مى خواند.نماز شب بیست و پنجم ماه رمضان :هشت رکعت نماز; در هر رکعت سوره حمد، و ده مرتبه سوره توحید را بخواند.

نماز شب بیست و ششم ماه رمضان : هشت رکعت; در هر رکعت سوره حمد، و صد مرتبه سوره توحید را بخواند.

نماز شب بیست و هفتم ماه رمضان : چهار رکعت; در هر رکعت سوره حمد، و سوره ملک را بخواند و اگر نتوانست، بیست و پنج مرتبه سوره توحید را بخواند.

نماز شب بیست و هشتم ماه رمضان : شش رکعت; در هر رکعت سوره حمد، و صد مرتبه آیة الکرسى، صد مرتبه سوره توحید و صد مرتبه سوره کوثر را بخواند و پس از پایان نماز، صد مرتبه صلوات بفرستد.

نماز شب بیست و نهم ماه رمضان : دو رکعت; در هر رکعت سوره حمد، و بیست مرتبه سوره توحید را بخواند.

نماز شب سی ام ماه رمضان : دوازده رکعت; در هر رکعت سوره حمد، و بیست مرتبه سوره توحید را بخواند و پس از پایان نماز، صد مرتبه صلوات بفرستد.

یادآورى: این نمازها هر دو رکعت به یک سلام است.(2) و همان گونه که گفته شد اگر تمام آنها را نتواند بجا آورد، هر مقدار که مى تواند بجا آورد، خوب است.


امتیاز: 1 (از 1 رأی )
برچسب ها
نظرشما
کد را وارد کنید: *
عکس خوانده نمی‌شود