رویداد ایرانفهرست جستجو
رویداد ایرانچندرسانه ایاینفوگرافیکاینفوگرافی؛ ۱۰ نکته بهداشتی در سفرهای نوروزی
بستن

اینفوگرافی؛ ۱۰ نکته بهداشتی در سفرهای نوروزی

اینفوگرافی؛ ۱۰ نکته بهداشتی در سفرهای نوروزی
در این اینفوگرافیک به ۱۰ نکته در این مورد اشاره شده که ضرورت تزریق واکسن کرونا (واکسیناسیون کامل) و استفاده از ماسک در وسایل حمل‌ونقل عمومی، از جمله مهمترین‌های آنها به شمار می‌رود.


نظر شما