رویداد ایرانفهرست جستجو
رویداد ایرانرویدادفرهنگیآموزش هنر چهره پردازی + فیلم

آموزش هنر چهره پردازی + فیلم

آموزش هنر چهره پردازی + فیلم
یک چهره پرداز، نحوه متعادل سازی چهره مردانه را آموزش داده است.

یک هنرمند چهره پرداز با حضور در برنامه ای تلویزیونی، روش متعادل سازی چهره مردانه را آموزش داده است.

در فیلم زیر، با هنر چهره پردازی، آشنا می‌شوید.