رویداد ایرانفهرست جستجو
رویداد ایراناستان هاتعطیلی مدارس دوره ابتدایی و پیش دبستانی بویراحمد

تعطیلی مدارس دوره ابتدایی و پیش دبستانی بویراحمد

تعطیلی مدارس دوره ابتدایی و پیش دبستانی بویراحمد
فرماندار شهرستان بویراحمد گفت: مدارس دوره ابتدایی و پیش دبستانی بویراحمد، با توجه به شیوع گسترده امیکرون و افزایش بیماران بستری در این شهرستان همچون هفته گذشته تعطیل است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام مهدوی مطلق افزود: فعالیت مدارس دوره متوسطه دوم و سوم نیز به صورت حضوری است.

وی بیان داشت: فعالیت درسی در مدارس شهرستان بویراحمد تعطیل نمی‌شود و دانش آموزان از طریق برنامه شاد و فضای مجازی آموزش داده می‌شوند.

مهدوی مطلق با بیان اینکه اگر در مدارس دوره متوسطه دوم و سوم کوچک‌ترین شیوع همگانی بیماری کرونا وجود داشته باشد، مدارس تعطیل می‌شوند، گفت: این امر با توجه به شرایط هر مدرسه انجام می‌شود و از شورای آن مدرسه مصرانه می‌خواهیم تصمیمات لازم را حتی تا تعطیلی مدرسه انجام دهد.