رویداد ایرانفهرست جستجو
رویداد ایرانرویداداقتصادیقیمت آپارتمان‌های سه‌خوابه در تهران

قیمت آپارتمان‌های سه‌خوابه در تهران

قیمت آپارتمان‌های سه‌خوابه در تهران


گروهی از تقاضای مصرفی حاضر در بازار مسکن به دنبال آپارتمان‌های مسکونی سه خوابه هستند، اما عرضه این واحد‌ها در بازار هنوز به حدی افزایش نیافته که دامنه انتخاب قابل قبولی برای جست‌وجوگران فراهم کند.

دنیای اقتصاد: گروهی از تقاضای مصرفی حاضر در بازار مسکن به دنبال آپارتمان‌های مسکونی سه خوابه هستند، اما عرضه این واحد‌ها در بازار هنوز به حدی افزایش نیافته که دامنه انتخاب قابل قبولی برای جست‌وجوگران فراهم کند.

قیمت آپارتمان‌های سه‌خوابه در تهران