hamburger menu
search

redvid esle

redvid esle

فرهنگ عنصرگمشده در باشگاه‌های ایرانی

اتفاقات چهارشنبه گذشته در ورزشگاه آزادی نشان داد تا چه اندازه بحث فرهنگی در باشگاه‌ها به طور جدی دنبال شده است.
1403/02/18 , 12:14
120
0
0