به گزارش اکوایران، امروزه به دلیل سخت شدن شرایط ازدواج برای جوانان، بانک‌ها اقدام به دادن تسهیلات ازدواج برای جوانان می‌کنند تا از این طریق بتوانند مسیر زندگی را برای زوج‌های جوان هموار کنند.

بررسی آمار تسهیلات پرداختی در شبکه بانکی نشان می‌دهد در فروردین ماه سال ۱۴۰۳، سهم تسهیلات ازدواج از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها اندک بوده است. همچنین سهم این تسهیلات از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها به خانوارهای کشور رتبه سوم را داشته است.

بعلاوه باید عنوان کرد که بیشترین سهم تسهیلات پرداختی بانک‌ها به کل اقتصاد مربوط به «تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها» و بیشترین سهم تسهیلات پرداختی بانک‌ها به خانوارهای کشور مربوط به «خرید کالای شخصی» بوده است.

030320

وام ازدواج تنها نیم درصد از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی

بر اساس آمارهای بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها در فروردین ماه امسال ۲۴۰ هزار میلیارد تومان بوده که بیشترین سهم آن مربوط به «تامین سرمایه در گردش» و معادل ۱۶۴ هزار میلیارد تومان بوده است. سهم تسهیلات ازدواج در میان این تسهیلات نیز اندک بوده است. بر اساس آمارها تسهیلات پرداختی برای ازدواج در فروردین ماه امسال معادل هزار و ۲۰۰ همت بوده است.

به عبارتی اگر نسبت تسهیلات پرداختی در هر گروه را به کل تسهیلات پرداختی در این ماه مورد ارزیابی قرار دهیم. مشخص است که «تامین سرمایه در گردش» بیش از ۶۸ درصد کل تسهیلات پرداختی کشور را به خود اختصاص داده است. در این میان سهم تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در اولین ماه ۱۴۰۳ تنها ۰.۵ درصد بوده است.

030320

سهم ۳.۵ درصدی وام ازدواج از تسهیلات خانوار

در ادامه بررسی آمارهای بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها به خانوارهای کشور در فروردین ماه امسال ۳۵ هزار میلیارد تومان بوده که بیشترین سهم آن مربوط به «خرید کالای شخصی» و بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان بوده است. اما سهم تسهیلات ازدواج در رتبه سوم کل تسهیلات پرداختی به خانوارها بوده است.

به بیان دیگر اگر نسبت تسهیلات پرداختی در هر گروه را به کل تسهیلات پرداختی به خانوارها (مصرف‌کننده نهایی) در این ماه مورد ارزیابی قرار دهیم. مشخص است که «خرید کالای شخصی» بیش از ۴۸ درصد کل تسهیلات پرداختی به خانوارها را به خود اختصاص داده است. در این میان سهم تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به کل تسهیلات پرداختی به خانوار در فروردین ۳.۵ درصد بوده است.