hamburger menu
search

redvid esle

redvid esle

رویداد ایران > سبک زندگی > راهنمای درخواست المثنی مدرک تحصیلی دیپلم، پیش دانشگاهی و دانشگاه

راهنمای درخواست المثنی مدرک تحصیلی دیپلم، پیش دانشگاهی و دانشگاه

مدارک و مراحل درخواست تا دریافت مدرک تحصیلی مفقودی دیپلم، پیش دانشگاهی، دانشنامه و گواهی موقت پایان تحصیلات دانشگاهی را به طور جامع و مرحله ای را برای شما عزیزان آورده ایم:

المثنی مدارک تحصیلی معمولا درپی مفقودی و گم شدن یا مورد سرقت قرار گرفتن آن ها درخواست می شود. مدارک لازم و مراحل درخواست المثنی مدرک تحصیلی نسبت به مرجع صادر کننده آن تفاوت هایی دارد. در ایران مدارک تحصیلی سیکل، دیپلم و پیش دانشگاهی توسط وزارت آموزش و پروش صادر می شوند و روند درخواست المثنی آنها با مدرک‌های تحصیلی دانشگاهی که وزارت علوم صدور آنها را به عهده دارد متفاوت است.

در ادامه مدارک و مراحل لازم برای المثنی هرکدام از مدارک تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی، مدارک گواهی موقت و دانشنامه فارغ التحصیلی از دانشگاه های دولتی، آزاد اسلامی و پیام نور را برای شما عزیزان، مرحله به مرحله و طبق آخرین مصوبات و اطلاعات به روز برای شما عزیزان آورده ایم:

مدارک لازم برای درخواست المثنی مدرک تحصیلی مفقود شده

درخواست المثنی مدرک تحصیلی چه مدارک دیپلم و پیش دانشگاهی و چه مدارک دانشگاهی زیر نظر وزارت علوم منوط به ارائه برخی مدارک است. مدارک هویتی مثل کارت ملی و شناسنامه یا حتی عکس متقاضی معمولا جهت دریافت مجدد همه مدارک لازم است. سه مدرک ویژه درخواست المثنی مدارک تحصیلی  اما در تمامی مدارک تحصیلی مشترک است و ثبت درخوست صدور المثنی مشروط بر ارائه آنهاست:

آگهی ‎مفقودی مدرک تحصیلی

برای درخواست المثنی تمامی مدارک تحصیلی ناشی از گم شدن آنها؛ اعلام مفقودی در روزنامه های کثیرالانتشار الزامی است. البته بنا به نوع مدرک و مرجع صادر کننده آن تعداد و نوبت انتشار آگهی مفقودی تفاوت دارد. مثلا برای مدارک تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی یک نوبت انتشار آگهی مفقودی مدرک در روزنامه پرتیراژ کفایت می کند، اما تعداد نوبت ثبت آگهی جهت درخواست صدور مجدد آن در مدارک دانشگاهی بیشتر از یک نوبت و در دو یا سه نوبت، ضروری است. معمولا برای درخواست المثنی دانشنامه 3 نوبت و المثنی مدرک موقت 2 نوبت اعلان از طریق آگهی با فاصله های مشخص نیاز است.

ثبت آگهی مفقودی مدارک تحصیلی علاوه بر آن که برای درخواست و طی مراحل دریافت المثنی آنها از نظر قانونی ضروری است؛ مهمترین اقدام در پیشگیری از سوء استفاده احتمالی افراد سودجو با مدرک گم شده است و در مراجع قضایی در صورت اقدام مجرمانه توسط مدرک گم شده به مالک قانونی آن کمک می‌کند.

تعهدنامه جهت درخواست المثنی مدرک تحصیلی گم شده

المثنی مدرک تحصیلی مفقود شده معمولا با ثبت تعهد تحویل آن در صورت پیدا شدن بعد از صدور مجدد المثنی درخواست می شود. در واقع دارنده مدرک می بایستی تعهد دهد که اگر المثنی صادر و اصل مدرک پس از آن به هر دلیلی پیدا شد موضوع را به نهاد صادر کننده اطلاع و اصل مدرک را به آن تحویل دهد. برای مدارک تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی این تعهد نامه می بایستی در دفترخانه های اسناد رسمی ثبت شود. اما جهت المثنی مدارک دانشگاهی معمولا نیازی به ثبت تعهدنامه غیر مالی تحویل مدرک در صورت یافته شدن اصل آن نیست.

استشهاد محلی و تصدیق امضای یکی از شاهدان

درخواست الثنی مدرک تحصیلی گم شده پس از شهادت سه نفر از آشنایان در محل سکونت شما مبنی بر مفقودی آن ثبت می شود. در واقع جهت ثبت درخواست المثنی می بایستی 3 نفر ادعای شما در مفقود شدن مدرک تحصیلی تان را تأیید کنند. البته پس از آن امضای یکی از شهود هم باید در دفترخانه اسناد رسمی یا یکی از نهادهای رسمی یا انقلابی مثل کلانتری یا مسجد محل سکونت تصدیق شود.

در ادامه مدارک و مراحل درخواست تا دریافت هر کدام از مدارک تحصیلی را به طور جداگانه مطالعه می کنید:

 

المثنی مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی

A replica of a diploma and pre-university degree is placed in the hand of a young boy facing the camera
مدارک و مراحل درخواست تا دریافت المثنی مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی

 

درخواست صدور مجدد مدارک تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی تا چند سال پیش از این از نظر قانونی ممکن نبود. این روند اما امروز با ارائه مدارک و طی مراحلی امکان پذیر است.  

مدارک لازم برای درخواست المثنی مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی

 • درخواست کتبی متقاضی یا نماینده قانونی او
 • دو قطعه عکس پرسنلی 3 در 4 جدید با زمینه سفید
 • کپی از تمامی صفخات شناسنامه با توضیحات و کارت ملی هوشمند
 • تصویر تأیید شده مدرک دیپلم یا پیش دانشگاهی در صورت وجود
 • تصویر تأیید شده کارنامه فارغ التحصیلی دوره پیش دانشگاهی یا دیپلم
 • تصویر تأیید شده دفتر سررسید تحویل مدرک که هنگام دریافت در مدرسه امضا کرده اید
 • تعهدنامه درباره پیدا شدن مدرک پس از دریافت المثنی که به تأیید دفترخانه رسمی رسیده است
 • استشهادیه محلی به منظور تأیید مفقودی اصل مدرک پیش دانشگاهی یا دیپلم و یا هر دو
 • روزنامه کثیرالانتشار از آگهی مفقودی مدرک پیش دانشگاهی یا دیپلم و یا هر دو

 

The missing advertisement of the diploma and pre-university degree printed in the widely circulated newspaper is shown
آگهی مفقودی مدرک تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی در روزنامه کثیرالانتشار

 

مراحل درخواست المثنی مدرک مفقودی دیپلم و پیش دانشگاهی

 • ثبت آگهی مفقودی مدرک پیش دانشگاهی یا دیپلم و یا هر دو در روزنامه کثیرالانتشار تأیید شده
 • مراجعه به مدرسه برای گرفتن کارنامه و ریز نمرات دیپلم یا پیش دانشگاهی و یا هردو و گرفتن عکس از دفتر سررسید تحویل مدارک مدرسه که هنگام دریافت مدرک مفقودی تان امضا کرده اید.
 • مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی کشور برای ثبت تعهدنامه غیرمالی مبنی بر آنکه درصورت پیدا شدن اصل مدرک یا مدارکتان پس از صدور المثنی آنها را به آموزش و پرورش تحویل خواهید داد.
 • تهیه استشهاد محلی از شهودی که مفقودی مدرک یا مدارکتان را شهادت دهند. این استشهادیه حداقل باید به امضا سه نفر از همسایگان تان در محل اقامت شما با مشخصات آنها برسد و در نهایت نیز می بایست یکی از نهادهای رسمی یا انقلابی مثل کلانتری محل سکونت یا مسجد محل آن را تأیید کند.
 • مراجعه به بخش سنجش (امتحانات) آموزش و پرورش ناحیه ای که در آن تحصیل و مدارکتان را دریافت کرده اید و تحویل مدارک.

 

A copy of a diploma from a government university is in the hands of a happy young girl
مدارک لازم و مراحل درخواست تا دریافت المثنی مدرک تحصیلی از دانشگاه دولتی

 

المثنی مدرک تحصیلی از دانشگاه دولتی

صدور مدارک تحصیلی از دانشگاه های دولتی در ایران زیر نظر وزارت علوم انجام می گیرد. درخواست و دریافت المثنی از آنها نیز منطو بر ارائه مدارک و طی مراحلی است که در ادامه آمده:

مدارک لازم برای درخواست المثنی مدرک تحصیلی دانشگاه دولتی

 • آگهی مفقودی دانشنامه در روزنامه کثیرالانتشار (برای دانشنامه 3 نوبت و برای مدرک موقت 2 نوبت چاپ به فاصله 2 ماه)
 • کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی با تایید دفاتر اسناد رسمی
 • تکمیل فرم استشهاد محلی
 • فیش پرداخت هزینه ( 300 هزار تومان برای دانشنامه و 200 هزار تومان برای مدرک موقت)
 • دو قطعه عکس پرسنلی

 

مراحل درخواست المثنی مدرک مفقودی تحصیلی از دانشگاه دولتی

 • ارائه یا ارسال مدارک به مدیریت آموزش و اداره دانش آموختگان دانشگاه
 • پرداخت هزینه صدور مجدد و ابطال تمبر
 • ثبت درخواست صدور مجدد دانشنامه یا گواهی موقت فارغ التحصیلی

 

المثنی مدرک تحصیلی از دانشگاه آزاد اسلامی

 المثنی مدرک تحصیلی از دانشگاه آزاد در مقاطع فوق دیپلم، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تفاوتی با یکدیگر ندارد. در ادامه مدارک لازم و مراحل درخواست تا دریافت آن به صورت جامع و مرحله ای آمده است: 

مدارک لازم برای درخواست المثنی مدرک تحصیلی از دانشگاه آزاد اسلامی

 • روزنامه های آگهی مفقودی مدرک تحصیلی که با 2 هفته فاصله از هم منتشر شده (3 نوبت برای دانشنامه و 2 نوبت برای گواهی موقت)
 • تکمیل فرم تعهدنامه و تأیید شده توسط ستاد دانشگاه
 • تکمیل فرم استشهادیه محلی توسط 3 نفر و تأیید شده توسط یک نفر از آنها در دفتر خانه
 • عکس 3 در 4 پرسنلی
 • تصویر کارت ملی و صفحات شناسنامه
 • اصل و تصویر فیش پرداخت 400 هزار تومانی
 • درخواست کتبی متقاضی
 • یک قطعه تمبر مالیاتی به ارزش هزار تومان (10,000 ریال) قابل تهیه از بانک ملی

  

مراحل درخواست المثنی مدرک مفقودی تحصیلی از دانشگاه آزاد

 • ثبت آگهی مفقودی در روزنامه کثیرالانتشار
 • دریافت و تکمیل فرم تعهد نامه
 • دریافت و تکمیل فرم استشهاد محلی و ثبت امضا در دفترخانه اسناد رسمی
 • درخواست صدور المثنی مدرک به صورت کتبی
 • تحویل مدارک و ثبت درخواست

 

المثنی مدرک تحصیلی از دانشگاه پیام نور

درخواست المثنی مدرک تحصیلی از دانشگاه پیام نور منطو به طی مراحلی بر سایت گستان و بارگزاری مدارک لازم در آن است. در ادامه تمامی این مدارک و مراحل توضیح داده شده:

 

مدارک لازم برای درخواست المثنی مدرک تحصیلی از دانشگاه پیام نور

 • روزنامه های حاوی آگهی مفقودی که 3 نوبت هر 2 ماه یک بار منتشر شده است
 • درخواست صدور دانشنامه المثنی
 • ارائه اصل کارت شناسایی ملی
 • استشهاد محلی با امضای 3 نفر و تائید آن به وسیله یکی از مراجع رسمی
 • فرم تعهدنامه مربوطه
 • در صورتی که تحویل گیرنده اصل دانشنامه وکیل قانونی دانش آموخته است، ارائه اصل وکالتنامه رسمی الزامی است

مراحل ثبت درخواست المثنی مدرک تحصیلی از دانشگاه پیام نور

 • ورود به سامانه گلستان
 • ورود به سربرگ «پیشخوان خدمت» و باز کردن منوی کشویی «شخصی»
 • انتخاب گزینه «ارسال مدارک تحصیلی» و کلیک بر عبارت «درخواست جدید»
 • باز کردن منوی کشویی « نوع دریافت» و انتخاب گزینه «دریافت از سیستم»
 • بازکردن منوی کشویی «مدرک 1» و انتخاب گزینه «امضاء دانشنامه المثنی»
 • کلیک بر آیکون «واریز مبلغ اعلامی برای صدور دانشنامه المثنی»
 • انتخاب درگاه واریز و پرداخت هزینه

پرسش های متداول


آیا ثبت و انتشار آگهی مفقودی مدرک تحصیلی برای درخواست المثنی آن ضروری است؟
بله. ارائه روزنامه کثیرالانتشار حاوی آگهی مفقودی مدرک، مدارک هویتی، تعهدنامه و استشهاد محلی از مدارک ضروری برای درخواست المثنی تمامی مدارک تحصیلی گم شده هستند.


آیا صدور المثنی مدرک تحصیلی پیش دانشگاهی در صورت مفقودی یا مورد سرقت قرار گرفتن امکان پذیر است؟
بله. پیش تر امکان صدور مجدد مدارک دیپیلم و پیش دانشگاهی در صورتی مفقودی امکان پذیر نبود و این موضوع نیز بر این مدارک ذکر می شد. چند سالی است اما روند قانونی تغییراتی داشته و متقاضیان


درخواست المثنی مدارک تصیلی دانشگاهی با در مقاطع فوق دیپلم، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری از دانشگاه های مختلف دولتی، پیام نور و آزاد در مدارک و مراحل با یکدیگر تفاوت دارند؟ 
صدور المثنی مدرک دانشگاهی گم شده در مقاطع مختلف تفاوتی با یکدیگر ندارند. این روند اما برای گواهی موقت فارغ التحصیلی و دانشنامه (مدرک اصلی پایان تحصیلات دانشگاهی) در تعداد نوبت نشر آگهی مفقودی آن در روزنامه کثیرالانتشار و احتمالا در عکس پرسنلی تفاوت می کند. اگرجه دانشگاه ها مختلف در ایران که زیر نظر وزارت علوم فعالیت می کنند و این وزارتخانه هم بر مدارک صادر شده آنها نظارت دارد ممکن است برای مراحل درخواست  
مدارک لازم و مراحل مورد نیاز برای درخواست المثنی مدرک تحصیلی گم شده را در این مطلب به طور جامع و مرحله به مرحله مرور کردیم و به روند صدور مجدد مدارک تحصیلی مفقودی از مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی تا دانشنامه و گواهی موقت پیایان تحصیلات از دانشگاه های دولتی، پیام نور و آزاد به طور جداگانه پرداختیم. نخستین مرحله برای درخواست المثنی مدرک تحصیلی گم شده؛ انتشار آگهی مفقودی آن در روزنامه کثیرالانتشار و تأییده شده سراسری است. سفارش آگهی مفقودی در روزنامه پرتیراژ و تأیید شده رویداد امروز را می توانید به راحتی و از طریق آنلاین انجام داده و پس از انتشار نسخه های ماغذی و دیجیتال روزنامه را از طریق پست و بر بستر پیامرسان‌های معمول دریافت کنید.

امتیاز: 0 (از 0 رأی )
نظرشما
کد را وارد کنید: *
عکس خوانده نمی‌شود
نظرهای دیگران
نظری وجود ندارد. شما اولین نفری باشید که نظر می دهد