به گزارش اکوایران، مرکز آمار در جدیدترین گزارش خود اقدام به انتشار تورم بلند مدت مواد معدنی کرده است. شواهد آماری نشان می‌دهد که میانگین 12 ماهه قیمت مواد معدنی در سال گذشته، 44 درصد بیشتر از همین مقدار در سال 1401 بود. البته این نرخ بیشترین مقدار ثبت‌شده از تورم بلندمدت بخش معدن محسوب نمی‌شود. در سال 1400، تورم سالانه تولیدکننده این بخش از مرز 90 درصد عبور کرده و بدین ترتیب بیشترین مقدار را در هشت سال گذشته به ثبت رسانده است.

«تورم تولیدکننده» شاخصی است که نشان می‌دهد قیمت مواد معدنی در مبدا و پیش از رسیدن به دست مصرف‌کننده چگونه تغییر کرده است. از این شاخص به عنوان « تورم پیشران» نیز یاد شده است؛ چراکه افزایش قیمت مواد معدنی در مبدا می‌تواند منجر به افزایش قیمت بازاری آن نیز گردد. تورم بخش معدن از میانگین این نرخ در سه زیرگروه تشکیل شده است.

در میان این زیرگروه‌ها، بخش «کانه‌های فلزی» و «سایر معادن» تورم سالانه بیش از 40 درصدی را در سال گذشته تجربه کرده‌اند. «زغال سنگ» نیز با ثبت تورم سالانه پیشران کمتر از 30 درصد، پایین‌ترین تورم بلند‌مدت این گروه را به خود اختصاص داده است. در ادامه به بررسی روند هشت ساله تورم بلندمدت بخش معدن پرداخته و این نرخ برای سه زیر گروه تشکی‌ دهنده آن در سال 1402 اعلام شده است.

تورم بلندمدت معدن بالا رفت

مرکز آمار در جدیدترین گزارش خود اقدام به انتشار تورم سالانه تولیدکننده بخش معدن در سال 1402 کرده است. «تورم تولیدکننده» یکی از شاخص‌های اقتصادی است که نشان می‌دهد قیمت مواد معدنی در مبدا تولید و پیش از رسیدن به دست مصرف‌کننده، چقدر تغییر کرده است. از این شاخص به عنوان تورم «پیشران» نیز یاد شده است؛ چراکه افزایش قیمت کالا در مبدا تولید می‌تواند منجر به بالا رفتن قیمت بازاری آن شود.

شواهد آماری نشان می‌دهد که تورم بلندمدت بخش معدن در سال 1402 به 44 درصد رسیده است. این رقم نشان می‌دهد که میانگین قیمت 12 ماه مواد معدنی در دوره منتهی به سال 1402 نسبت به همین مقدار در سال 1401 افزایش 44 درصدی را تجربه کرده است. تورم بلندمدت بخش معدن در سال گذشته نسبت به رقم مشابه در سال 1401، افزایش 23 واحد درصدی را تجربه کرده است. البته علی‌رغم افزایش این نرخ در سال گذشته، فشار تورمی حاصل از آن نسبت به برخی سال‌ها در دهه 90 کمتر بود.

030226

در سال 1400 تورم سالانه تولیدکننده بخش معدن به 92.9 درصد رسیده و بالاترین سطح خود را در هشت سال گذشته تجربه کرده است. در سوی دیگر این طیف نیز در سال 95 تورم بلندمدت مواد معدنی به منفی 4.1 درصد دست یافته است. به بیان دقیق‌تر، در سال 95 میانگین بهای تولید مواد معدنی در دوره 12 ماهه منتهی به این سال نسبت به همین مقدار در سال 1394 ارزان‌تر شده است. این نرخ کمترین مقدار تورم سالانه تولیدکننده ثبت‌شده از بخش معدن در دوره بررسی شده بود.

تورم تولیدکننده مواد معدنی از محاسبه تورم زیربخش‌های تشکیل‌دهنده آن حاصل شده است. در ادامه به بررسی تورم بلندمدت هریک از این زیر بخش‌ها در سال 1402 پرداخته شده است.

افزایش تورم تولیدکننده معدن در 2 گروه

بخش معدن از سه زیر گروه تشکیل شده است. این زیر گروه‌ها شامل؛ «زغال سنگ»، «کانه‌های فلزی» و «سایرمعادن» است. شواهد آماری نشان می‌دهد که در سال گذشته تورم سالانه زغال سنگ نسبت به همین مقدار در سال 1401 بیشتر شده و بر سطح 29.5 درصدی قرار گرفته است. این نرخ کمترین مقدار ثبت شده از تورم سالانه اجزاء معدنی در سال 1402 بود.

تورم سالانه «کانه‌های فلزی» نیز با ثبت رشد 155.2 درصدی نسبت به سال 1401، نوسان 43.9 درصدی را از خود بر جای گذاشته است. البته این نرخ بیشترین مقدار تورم پیشران ثبت‌شده از بخش معدن در سال 1402 نبود.

ثبت تورم نزدیک به 50 درصدی در گروه «سایر معادن»

در سال 1402 تورم سالانه بلندمدت گروه سایر معادن به 49.6 درصد رسیده و بالاترین میزان این نرخ را نسبت به 2 گروه دیگر در این دوره به خود اختصاص داد. شواهد خبر از آن می‌دهد که نرخ تورم این گروه در سال گذشته نسبت به رقم مشابه در سال 1401 کاهش نزدیک به 9 واحد درصدی داشته است.

030226