به گزارش اکوایران، سید محمدهادی سبحانیان، رییس سازمان امور مالیاتی، در شبکه‌ اجتماعی ایکس خود نوشت: در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۳ و تعامل حداکثری با اصناف و مشاغل برای اولین بار سازمان مالیاتی امکان پرداخت مالیات مقطوع مشاغل در ۱۵ قسط (سه برابر پارسال) را فراهم کرد.

سبحانیان در این خصوص اعلام کرده است که تمامی صاحبان مشاغلی که مجموع فروش خالص کالا و ارائه خدمات آن‌ها در سال ۱۴۰۲ مبلغ  ۱۸ میلیارد تومان بوده مشمول استفاده از تسهیلات تبصره ماده (۱۰۰) هستند.

بنابه گفته رییس سازمان امور مالیاتی، صاحبان مشاغلی که از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم استفاده می‌کنند، ضمن اینکه مالیات‌شان به صورت مقطوع تعیین می‌شود، از مزایایی چون عدم نیاز به تسلیم اظهارنامه مالیاتی، تکمیل جداول درآمد و هزینه و نگهداری اسناد و مدارک و عدم امکان ورود به پرونده توسط ادارات و رسیدگی توسط مأموران مالیاتی برخوردار می‌شوند.

سبحانیان دیگر مزایای تبصره ماده (100) را امکان تقسیط بلند مدت مالیات نسبت به دوره‌های پیشین و افزایش سقف بخشودگی جرایم مالیاتی نسبت هب تسلیم اظهارنامه دانست. او همچنین عنوان کرد که اگر مودی بدهی نداشته باشد، می‌تواند مالیات مقطوع یا ابرازی خود را در ۱۰ قسط به صورت مساوی پرداخت نماید. همچنین هر مؤدی که از چک الکترونیک استفاده نماید ( فارغ از اینکه بدهی داشته باشد یا نداشته باشد) در ۱۵ قسط می‌تواند مالیات مقطوع خودش را پرداخت کند.