به گزارش اکوایران، مرکز آمار گزارشی از وضعیت بازار مسکن در تهران طی دی 1402 ارائه کرده است. بر اساس این گزارش، از میان 22 منطقه تهران، تعداد معاملات در 13 منطقه نسبت به آذر افزایش یافته است. بیش‌ترین رشد ماهانه تعداد معاملات نیز متعلق به منطقه 22 بوده است. همچنین، در 12 منطقه میانگین وزنی قیمت هر متر مربع مسکن نسبت به آذر افزایش یافته است. به عبارت دیگر، رشد ماهانه این شاخص مثبت بوده است. در خصوص قیمت‌ها نیز بیش‌ترین رشد به نام منطقه 22 ثبت شده است. قیمت هر متر مربع مسکن در این منطقه به طور میانگین از محدوده 60 میلیون تومان به بیش از 83 میلیون تومان رسیده است.

021123

رشد 40 درصدی معاملات مسکن در منطقه 22 تهران

داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که در دی ماه امسال، در کل تهران 4 هزار و 465 واحد مسکن معامله شده است. این تعداد در آذر ماه 4 هزار و 72 مورد بوده است.

از میان مناطق 22 گانه تهران، بالاترین رشد ماهانه تعداد معاملات مسکن در 13 منطقه مثبت بوده و بیش‌ترین مقدار آن در منطقه 22 دیده شده است. در این منطقه، تعداد معاملات مسکن 40.6 درصد نسبت به آذر ماه افزایش یافته است. پس از آن، منطقه 17 قرار گرفته که تعداد معاملات آن 122 مورد بوده است. بنابراین،‌تعداد معاملات این منطقه 35.6 درصد رشد کرده است. در رتبه سوم نیز منطقه 5 با رشد ماهانه 31.6 درصدی ایستاده است.

در سوی دیگر این طیف، منطقه 21 که قرار گرفته که تعداد معاملات مسکن در آن طی دی ماه همانند آذر ماه 64 مورد اعلام شده است. این شاخص در 8 منطقه منفی شده که خبر از کاهش تعداد معاملات در این مناطق می‌دهد. شدیدترین کاهش نیز مربوط به منطقه یک پایتخت است که تعداد معاملات در آن نسبت به آذر 29.9 درصد کمتر شده است.

021123

رشد قیمت مسکن در منطقه 22 تهران

طبق آخرین گزارش مرکز آمار، میانگین وزنی قیمت هر متر مربع مسکن در تهران 80 میلیون و 610 هزار تومان بوده است. این در حالی است که در آذر ماه این رقم 80 میلیون و 298 هزار تومان بوده است. بر این اساس، میانگین وزنی قیمت مسکن که از این پس آن را مختصرا «قیمت» می‌نامیم، طی یک ماه تقریبا 3 درصد افزایش یافته است.

این تغییرات برای همه مناطق یکسان نبوده و منطق 22 بیش‌تر از آن متاثر شده است. قیمت مسکن در این منطقه طی یک ماه 35.4 درصد رشد کرده است. به بیان دقیق‌تر، قیمت هر متر مربع مسکن در این منطقه در آذر ماه 61 میلیون و 530 هزار تومان بوده اما در دی به بیش از 83 میلیون تومان جهش کرده است.

دومین منطقه با رشد ماهانه بالای قیمت، منطقه 4 تهران بوده است. در این منطقه قیمت هر متر مربع مسکن در دی ماه 94 میلیون و 692 هزار تومان بوده که رشد 14.4 درصدی را نسبت به آذر نشان می‌دهد. در رتبه سوم نیز منطقه 19 با رشد 10.7 درصدی قیمت جای گرفته است.

در سوی دیگر این طیف، قیمت مسکن در 10 منطقه نسبت به آذر کاهشی شده است. شدیدترین کاهش نیز 12 درصد بوده که به نام منطقه 8 ثبت شده است. قیمت هر متر مربع خانه در این منطقه طی آذر ماه 85 میلیون و 100 هزار تومان بوده که در دی ماه به 74 میلیون و 945 هزار تومان اُفت کرده است. منطقه 2، منطقه 3 و منطقه 6 نیز از دیگر مناطق تهران هستند که در دی ماه قیمت مسکن در آن‌ها کمتر از آذر برآورد شده است.