به گزارش اکوایران رینگ صنعتی بورس کالای ایران ظرف روز شنبه 21 بهمن ماه میزبان عرضه 107 هزار و 300 تن آهن‌اسفنجی با قیمت پایه‌ای برابر 12 هزار و 99 تومان به ازای هر کیلوگرم از این محصول بود. البته از کل عرضه‌ها، 82 هزار تن از آن دارای شرایط تحویل فوری و مابقی به شکل سلف روانه این بازار شده بود. در شرایطی که محدودیت واحدهای احیا در تامین گاز به دلیل سرما و افزایش تقاضای خانگی برای انرژی، کاهش تولید آهن‌اسفنجی و التهاب در بازار این محصول را در پی داشت، برقراری عرضه‌های سلف قدمی مثبت برای کاهش بخشی از تلاطم‌های این معاملات بود.

از کل آهن‌اسفنجی عرضه شده در رینگ فیزیکی، بالغ بر 102 هزار تن از آن با میانگین نرخ 12 هزار و 872 تومان به ازای هر کیلوگرم از این محصول معامله شد.

8 درصد رقابت برای محصولات با تحویل فوری

بررسی داده‌های رینگ فیزیکی آهن‌اسفنجی از عرضه 82 هزار تن محصول با قیمت پایه‌ای برابر 12 هزار و 99 تومان به شکل نقدی و با شرایط تحویل فوری در این بازار حکایت دارد. برای این میزان محصول تقاضایی بالغ بر 111 هزار تن به ثبت رسید و در نهایت تمامی محصول عرضه شده با میانگین قیمت 13 هزار و 61 تومان به ازای هر کیلوگرم به فروش رفت. به این ترتیب متوسط رقابت در رینگ‌آهن‌اسفنجی 8 درصد بود و افزایش 1000 تومانی قیمت محصولات نسبت به نرخ پایه را به دنبال داشت.

این در حالی بود که ظرف هفته قبل یعنی روز شنبه 14 بهمن ماه رقابت سنگین در رینگ فیزیکی بورس کالای ایران بهای هر کیلوگرم آهن‌اسفنجی را به 15 هزار تومان رساند؛ افزایش عرضه‌های سلف و عقبگرد محسوس در نرخ ارز ظرف یک هفته اخیر ترمز رشد بهای این محصول در بازار فیزیکی بورس کالا را کشید و به این ترتیب آهن‌اسفنجی در بازه هفتگی 2 هزار تومان ارزان شد.

عرضه‌های سلف؛ رینگ آهن‌اسفنجی را آرام کرد

بالغ بر 25 هزار و 300 تن آهن‌اسفنجی با شرایط سلف در رینگ فیزیکی بورس کالای ایران عرضه شد که تقاضایی بالغ بر 23 هزار تن برای آن به ثبت رسید و در نهایت نیز 20 هزار تن از این محصول در نرخ پایه مورد معامله قرار گرفت. درواقع معاملات سلف شتاب صعود بهای آهن‌اسفنجی در رینگ فیزیکی را گرفت. در شرایطی که میانگین نرخ فروش آهن‌اسفنجی در فروش‌های نقدی در کانال قیمتی 13 هزار تومان تثبیت شده بود، فروش 20 هزار تن محصول در نرخ پایه باعث شد تا میانگین نهایی بهای فروش آهن‌اسفنجی در رینگ فیزیکی کاهش یابد.

با توجه به انتظارات مثبت تورمی در کشور، بخشی از تقاضاهای ثبت شده در رینگ فیزیکی بورس کالا مربوط به تقاضای سرمایه‌ای است. درواقع صنایع تکمیلی با واهمه از گرانی و کاهش ارزش ریال ترجیح می‌دهند که مواد اولیه خطوط تولید خود را زودتری خریداری کنند؛ در این شرایط عرضه‌های سلف می‌تواند به کمک این بازار بیاید و از التهاب قیمتی در رینگ فیزیکی بورس کالای ایران بکاهد.