hamburger menu
search
رویداد ایران > چندرسانه ای > ویدئو > ببینید | افشاگری فرشاد مومنی درباره دعوای ٢۶٠ هزار میلیارد تومانی دولت و مجلس همسو!

ببینید | افشاگری فرشاد مومنی درباره دعوای ٢۶٠ هزار میلیارد تومانی دولت و مجلس همسو!

فرشاد مومنی گفت: تمام بسترهای نهادی در بودجه ١۴٠١ ضد اشتغال تدوین شد اما دولت مدعی بود می‌خواهد با ٢۶٠ هزار میلیارد تومان در حوزه اشتغال کولاک کند.