رویداد ایرانفهرست جستجو
رویداد ایراندانش و مهارتساخت کیسه هوای مچی + فیلم
بستن

ساخت کیسه هوای مچی + فیلم

ساخت کیسه هوای مچی + فیلم
نوعی کیسه هوای مچی ساخته شده است که در مواقع اضطراری جان شما را نجات می‌دهد.

نوعی کیسه هوای مچی طراحی و ساخته شده است که در مواقع اضطراری جان شما را نجات می‌دهد.

در فیلم زیر چگونگی عملکرد این ساعت را خواهید دید.

 
نظر شما