رویداد ایران
hamburger menu
search

گرافیتی روی خرابه های شهر ادلب سوریه

یک هنرمند گرافیتی در شهر ادلب سوریه دیوار‌های ساختمان‌های بمباران شده را به نقاشی‌های هنری رنگارنگی تبدیل می‌کند و با این کار مشکلات و امید‌های غیرنظامیان
1401/11/1 , 14:07
174
0
0

بنکسی با گرافیتی خوشامد گویی فصلی دادخواه مردم شد

بنکسی سرشناس‌ترین هنرمند ناشناس جهان بار دیگر هنر خود را برای اعتراض به وضع موجود به کار گرفت و با اثری که خود آن را «خوشامدگویی فصلی» می‌خواند، صدای دادخواهی
1397/10/3 , 12:35
695
0
0