رویداد ایران
hamburger menu
search

دیپلماسی خانوادگی و حرف ناشنوی فرزندان دم بخت

در زمان فعلی گاهی دختران و پسرانی که در سن ازدواج یا دم بخت قرار دارند خیلی از پدر و مادر و یا دیگر بزرگان فامیل حرف‌شنوی ندارند و در مقابل نصایح و تجربیات
1401/11/4 , 02:28
19
0
0