به گزارش اکوایران؛ آخرین آمار رسمی منتشر شده از بخش صنعت نشان می‌دهد، که ارزش افزوده گروه صنعت به جز استخراج نفت و گاز در پاییز سال گذشته، 47.4 هزارمیلیارد تومان بوده که رشد منفی 1.3 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبلش سال 1401 تجربه کرده است. درضمن مشارکت در رشد اقتصادی پاییز 1402 این گروه نیز منفی 1.3 واحد درصد بوده است. 

داده‌های موجود نشان می‌دهد، رشد نزولی ارزش افزوده صنایع از بهار  1402 آغاز شد به طوری که در تابستان و پاییز منفی شد. ارقامی که نسبت به دوره‌های مشابه سال 1401  سقوط کرده بود. در بهار 1401 رشد ارزش افزوده صنایع 8.5 درصد گزارش شد؛ اما این رقم در بهار 1402 برابر 0.4 درصد بود. در تابستان گذشته این رقم منفی شد و  به منفی 0.5درصد رسید. درحالی که  تابستان  1401 ارزش افزوده صنایع 5.8 درصد بود.

داده‌های موجود نشان می‌دهد، در پاییز 1401، رشد ارزش افزوده صنعت برابر 5.8 درصد بود اما در پاییز سال گذشته این رشد منفی 1.3 گزارش شد.

طبق گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، در این مدت ارزش افـزوده معـدن درمقابل با رشد 0.3 درصدی روبرو بوده و به حدود 29.6 هزارمیلیارد تومان رسیده است. رشد ارزش افزوده معدن از زمستان 1401 آغاز شد و تا پاییز 1402 ادامه یافت. 

برمبنای آمار رسمی، ارزش افـزوده معـدن در بهار 1402 برابر با 1.3 درصد بود. این رقم در تابستان سال گذشته رشد کرد و به 1.7 درصد رسید. ولی در پاییز مجددا افت کرد؛ ولی کماکان مثبت ماند. رقم ثبت شده برای پاییز سال گذشته 0.3 درصد بود این رقم برای فصل سوم 1401 هم گزارش شده بود.

تولید کالاهای منتخب معدنی و صنعتی در 9 ماهه 1402منبع: معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران