به گزارش اکوایران، بازار سهام امروز در اتمام معاملات سهام با انتشار لیست 173 نماد بورسی مواجه شد که از تاریخ 25 بهمن ماه مشمول نقل و انتقالات تابلوهای معاملاتی می‌شوند؛ البته تاریخ نامه به روز شنبه 21 بهمن ماه بر می‌گردد که امروز در انتهای معاملات منتشر شد.

در میان این نقل و انتقالات 46 نماد به تابلوی بالاتر صعود کردند و 127 نماد نزول تابلو داشتند. 14 نماد از تابلوی فرعی بازار اول به تابلوی اصلی بازار اول صعود کردند که نماد‌های وکار، وسینا، وپاسار، فسرب، شپدیس و شبندر از آن‌ نماد‌ها بودند.

32 نماد نیز از بازار دوم به تابلوی اصلی بازار اول صعود کردند که نماد‌های تاصیکو، حکشتی، شتران، شسپا، شستا، شغدیر، وملی و کاوه از جمله آن‌ها بودند.

در بین 127 نمادی که نزول تابلو داشتند نیز 20 نماد از تابلوی اصلی به فرعی بازار اول نزول داشتند؛ 31 نماد از تابلوی فرعی بازار اول به تابلوی اصلی بازار دوم افت تابول داشتند و 76 نماد نیز از تابلوی اصلی بازار دوم به تابلوی فرعی این بازار نزول تابلو داشتند.

بلاتکلیفی قیمت مسکن در تهران؛ تورم ماهانه دوباره مثبت شد

نام نماد‌های اخابر، ثمسکن، سکرمان، دامین، دجابر، شفن، وبیمه، وبوعلی و ونیکی در بین 20 نمادی که به تابلوی فرعی بازار اول نزول کردند دیده می‌شد. نماد‌های انرژی، آپ، پترول، تملت، رمپنا، سکرد، ولپارس، وتجارت، ولصنم، شنفت و سیلام نز در بین 31 نمادی که به تابلوی اصلی بازار دوم نزول کردند به چشم می‌خورد. در بین نماد‌هایی که از تابلوی اصلی به تابلوی فرعی بازار دوم بورس تهران نزول کردند نیز نماد‌های ونوین، خودرو، خساپا، ذوب؛ پارس، پدرخش، تکنو، ثاخت، ثنوسا، شپارس، حفارس، میدکو، وبصادر، وپارس و وپست به چشم می‌خورد.

021123

درگیر هیجان ابتدایی بازار ارز نشوید/ نقطه تصمیم‌گیری دلار کجاست؟