رویداد ایرانفهرست جستجو
استان هاسیستان و بلوچستان

ایجاد اشتغال ، واگذاری زمین،ارائه خدمات الکترونیک و ساماندهی گلزار شهدا مهمترین اقدامات بنیاد شهید و امور ایثار گران استان در 3ماهه سالجاری

1401/04/20 , 19:46
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران سیستان و بلوچستان، شناخت نیازهای واقعی و ارائه خدمات مؤثر به...