رویداد ایران
hamburger menu
FastDL sssinstagram
search

پیگیری ساماندهی مشاغل و صنوف مزاحم در شهر قدس

شهردار قدس گفت: ساماندهی مشاغل و صنوف مزاحم در شهر قدس به‌صورت هدفمند پیگیری شود.
1397/02/2 , 22:51
1 281
1
0