تبلیغات
  • زمان انتشار: 29 مهر 1399, 11:30
  • / کد خبر: 51028

لیست داروخانه های منتخب اصفهان برای توزیع انسولین و داروهای خاص

لیست داروخانه های منتخب اصفهان برای توزیع انسولین و داروهای خاص سازمان غذا و دارو لیست داروخانه های منتخب استان اصفهان را  برای ارائه داروهای بیماران خاص، انسولین، پیوند، تالاسمی و ... منتشر کرد.

لیست داروخانه‌های منتخب برای ارائه داروهای بیماران خاص، انسولین، پیوند، تالاسمی و … منتشر شد.


 

تلفن

شهرستان

شهر / روستا

داروخانه منتخب

نوع سرویس

نام داروخانه

 

اصفهان

 

منتخب داروي خاص (ام اس و ریتالین)

شبانه روزي

دکتر موسوي(المهدي)

 

زرین شهر

 

منتخب داروي خاص (ام اس و هورمون رشد)

روزانه

دکتر گل افشان

 

فولادشهر

 

منتخب داروي خاص (ام اس)

روزانه

 دکتر طالاري

 

خمینی شهر

 

منتخب داروي خاص (ام اس)

روزانه

 دکتر عابدي

 

شاهین شهر

 

منتخب داروي خاص (ام اس)

روزانه

 دکتر گلشیري

 

اصفهان

 

منتخب داروي خاص (ام اس)

روزانه

 شهید منتظري

 

نجف آباد

 

منتخب داروي خاص (ام اس)

روزانه

بیمارستان شهید منتظري نجف آباد

 

اصفهان

 

منتخب داروي خاص (ام اس)

روزانه

داخلی بیمارستان آیت اﷲ کاشانی

 

اصفهان

 

منتخب داروي خاص (ام اس)

روزانه

داخلی بیمارستان شهید صدوقی

 

اصفهان

 

منتخب داروي خاص (ام اس)

روزانه

دکتر الیاسی

 

زرین شهر

 

منتخب داروي خاص (ام اس)

روزانه

دکتر ایرانی

 

اصفهان

 

منتخب داروي خاص (ام اس)

روزانه

دکتر بخشائی(آبان)

 

فلاورجان

 

منتخب داروي خاص (ام اس)

روزانه

دکتر پرتو آذر (پاستور)

 

زرین شهر

 

منتخب داروي خاص (ام اس)

روزانه

دکتر خواجه شیرانی

 

زرین شهر

 

منتخب داروي خاص (ام اس)

روزانه

دکتر رحمانی نژاد

 

اصفهان

 

منتخب داروي خاص (ام اس)

روزانه

دکتر شیخ الاسلام

 

کهریزسنگ

 

منتخب داروي خاص (ام اس)

شبانه روزي

دکتر صدیقی

 

اصفهان

 

منتخب داروي خاص (ام اس)

روزانه

دکتر صرامی (بهشت)

 

بوئین

 

منتخب داروي خاص (ام اس)

روزانه

دکتر عاطفه سادات حسینی

 

گلپایگان

 

منتخب داروي خاص (ام اس)

روزانه

دکتر غفوري

 

شهرستان

شهر / روستا

داروخانه منتخب

نوع سرویس

نوع داروخانه

نام داروخانه

گلپایگان

 

منتخب داروي خاص (ام اس)

روزانه

خصوصی

دکتر کمالی زاد

اصفهان

 

منتخب داروي خاص (ام اس)

روزانه

خصوصی

دکتر مظاهري

خمینی شهر

 

منتخب داروي خاص (ام اس) و داروهاي کمیاب و سهمیه اي

روزانه

خصوصی

دکتر میرزایی-خورسندي (سینا)

اصفهان

 

منتخب داروي خاص 

(داروهاي پیوندي ، ام اس ، تالاسمی ، هموفیلی ، ام پی اس، ریتالین)

روزانه

آموزشی دولتی

امام سجاد(ع)

اصفهان

 

منتخب داروي خاص (داروهاي تالاسمی ، هموفیلی)

روزانه

خصوصی

 معصومه دهقانی

خیابان آمادگاه

 

منتخب داروي خاص (ریتالین و اکسی کدون)

روزانه

خصوصی

دکتر شکریان

خانه اصفهان

 

منتخب داروي خاص (ریتالین و اکسی کدون)

روزانه

خصوصی

دکتر منصوري

خیابان ارتش

 

منتخب داروي خاص 

(ریتالین و ام اس)

شبانه روزي

آموزشی دولتی

بیمارستان الزهرا (س)

فلاورجان

 

منتخب داروي خاص 

(ریتالین و ام اس)

روزانه

خصوصی

پاستور

بلوار کشاورز

 

منتخب داروي خاص 

(ریتالین و ام اس)

شبانه روزي

خصوصی

دکتر منصوري

خیابان پاسداران

 

منتخب داروي خاص 

(ریتالین)

شبانه روزي

بیمارستانی سرپایی خصوصی

بیمارستان امیرالمومنین (ع)

خیابان احمد آباد

 

منتخب داروي خاص 

(ریتالین)

شبانه روزي

بیمارستانی وابسته به ارگانها-سرپایی

بیمارستان امیرالمومنین(ع)

خیابان ابن سینا

 

منتخب داروي خاص 

(ریتالین)

شبانه روزي

آموزشی دولتی

بیمارستان امین

نجف آباد

 

منتخب داروي خاص 

(ریتالین)

روزانه

بیمارستانی دولتی

بیمارستان شهید مدرس

خیابان توحید

 

منتخب داروي خاص 

(ریتالین)

روزانه

خصوصی

دکتر احمدي

شمس آبادي

 

منتخب داروي خاص 

(ریتالین)

شبانه روزي

خصوصی

دکتر برنجکوب

خیابان شریعتی ،روبروي بیمارستان

 

منتخب داروي خاص 

(ریتالین)

روزانه

خصوصی

دکتر ترك زاد

 

شهرستان

شهر / روستا

داروخانه منتخب

نوع سرویس

نوع داروخانه

نام داروخانه

خیابان شمس آبادي

 

منتخب داروي خاص 

(ریتالین)

روزانه

خصوصی

دکتر تنهائی

  

منتخب داروي خاص 

(ریتالین)

روزانه

خصوصی

دکتر توکلی

خوراسگان ،جنب دارالشفا

 

منتخب داروي خاص 

(ریتالین)

شبانه روزي

خصوصی

دکتر حاج زرگرباشی

چهارراه شریعتی

 

منتخب داروي خاص 

(ریتالین)

روزانه

خصوصی

دکتر دباغی

پل چمران

 

منتخب داروي خاص 

(ریتالین)

شبانه روزي

خصوصی

دکتر شایگان نیا

خیابان امام خمینی

 

منتخب داروي خاص 

(ریتالین)

شبانه روزي

خصوصی

دکتر عباسیان

خیابان آمادگاه

 

منتخب داروي خاص 

(ریتالین)

روزانه

خصوصی

دکتر عرب زاده

خیابان دکتر شریعتی

 

منتخب داروي خاص 

(ریتالین)

روزانه

خصوصی

دکتر علینقی زاده

خیابان توحید جنوبی

 

منتخب داروي خاص 

(ریتالین)

روزانه

خصوصی

دکتر فقیهی

میدان آزادي

 

منتخب داروي خاص 

(ریتالین)

شبانه روزي

خصوصی

دکتر کربکندي

خیابان بسیج

 

منتخب داروي خاص 

(ریتالین)

روزانه

خصوصی

دکتر کریمیان

ملک شهر

 

منتخب داروي خاص 

(ریتالین)

روزانه

خصوصی

دکتر مجتبوي

چهارباغ بالا ،روبروي زمزم

 

منتخب داروي خاص 

(ریتالین)

روزانه

خصوصی

دکتر مرتضوي

چهارراه وحید

 

منتخب داروي خاص 

(ریتالین)

شبانه روزي

خصوصی

سپهر (خسروي نژاد)

خیابان هشت بهشت

 

منتخب داروي خاص 

(ریتالین)

روزانه

خصوصی

کلینیک فرهنگیان (دکتر زاهدي نژاد)

جنب 

بیمارستان امام حسین (ع)

 

منتخب داروي خاص 

(ریتالین) و داروهاي کمیاب و سهمیه اي

روزانه

خصوصی

دکتر سبزقبائی

شهرضا

 

منتخب داروي خاص (هورمون رشد و اکسی کدون و ام اس)

روزانه

خصوصی

دکتر یوسفی

اصفهان-خ شمس ابادي

 

منتخب داروي خاص (هورمون رشد و اکسی کدون)

روزانه

خصوصی

دکتر میردامادي

 

شهرستان

شهر / روستا

داروخانه منتخب

نوع سرویس

نوع داروخانه

نام داروخانه

اصفهان-خ طیب

 

منتخب داروي خاص (هورمون رشد و ریتالین)

شبانه روزي

خصوصی

دکتر تاجی

داروخانه 

شهدا شهرضا

 

منتخب داروي خاص (هورمون رشد)

شبانه روزي

خصوصی

دکتر انصاري

اصفهان-سه راه سیمین

 

منتخب داروي خاص (هورمون رشد)

روزانه

خصوصی

دکتر ترابی

اصفهان-خ آمادگاه

 

منتخب داروي خاص (هورمون رشد)

روزانه

خصوصی

دکتر تقی شریفی (میرداماد)

اصفهان- خ هشت بهشت غربی

 

منتخب داروي خاص (هورمون رشد)

روزانه

خصوصی

دکتر چهري

اصفهان- خ ابوالحسن

 

منتخب داروي خاص (هورمون رشد)

روزانه

خصوصی

دکتر حجتی

اصفهان-خ بزرگمهر

 

منتخب داروي خاص (هورمون رشد)

روزانه

خصوصی

دکتر خانجانی

اصفهان- خ مدرس

 

منتخب داروي خاص (هورمون رشد)

روزانه

خصوصی

دکتر زارعی

اصفهان-خ امام خمینی

 

منتخب داروي خاص (هورمون رشد)

روزانه

خصوصی

دکتر سیما گلبن

اصفهان-خ دشستان

 

منتخب داروي خاص (هورمون رشد)

روزانه

خصوصی

دکتر عاقلیان (آفتاب)

اصفهان-خ شیخ مفید

 

منتخب داروي خاص (هورمون رشد)

روزانه

خصوصی

دکتر عباسی

اصفهان- ملک شهر

 

منتخب داروي خاص (هورمون رشد)

روزانه

خصوصی

دکتر فصیحی

گلپایگان

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

 دکتر اقابراتی

شاهین شهر

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

آقاي فرهاد عبدلی (شهرآرا)

داران

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

شبانه روزي

بیمارستانی سرپایی خصوصی

بیمارستان شهید رجائی

خوانسار

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

بیمارستان فاطمیه خوانسار

خیابان لاله

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

پاستور(پور مقدس)

خیابان حکیم نظامی

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

شبانه روزي

خصوصی

حکیم نظامی(دکتر جعفریان)

نجف آباد

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

شبانه روزي

وابسته به ارگانها

داروخانه نبی اکرم

 

شهرستان

شهر / روستا

داروخانه منتخب

نوع سرویس

نوع داروخانه

نام داروخانه

علویجه

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر  تیغ ساز زاده

رهنان

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر  جمالی

خیابان مسجدلنبان

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر  فدوي

خیابان رباط اول

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر ابوالفضل مصطفوي

اردستان

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

بیمارستانی سرپایی خصوصی

دکتر احسان صالحی (داروخانه بیمارستان شهید بهشتی)

تودشک

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر احمدي نژاد (رازي)

شهرك سیمرغ

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر اربابی

نجف آباد

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

نیمه وقت

خصوصی

دکتر اسماعیل صالحی

خمینی شهر

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر اکبر مشکل گشا

خیابان رودکی

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر امامی

بلوار کشاورز

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر امیدي (فیروزي)

یزدانشهر

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

شبانه روزي

خصوصی

دکتر انتشاري

خورزوق

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر ایمان خدارحمی

خیابان بزرگمهر

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر ایمانه دهقان

خیابان رباط اول

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

شبانه روزي

خصوصی

دکتر آذربایجانی( درمانگاه مهدیه)

چهار باغ بالا

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر آزاده مقدس

بهارستان

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر آناهیتا مقدس

نائین

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

شبانه روزي

خصوصی

دکتر بابک صادقی

شاهین شهر

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر بدخشیان(کیمیا)

کوشک

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر براتی

 

شهرستان

شهر / روستا

داروخانه منتخب

نوع سرویس

نوع داروخانه

نام داروخانه

درچه

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر پناهی

نطنز

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر پورعسگر

شهر ابریشم

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر پیامی

خیابان کاوه

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر ترابی

سمیرم

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

شبانه روزي

خصوصی

دکتر ترابی

زرین شهر

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر تقدسی نیا

خیابان 

فلاطوري

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر حاجی صادقیان

شهرضا

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر حامد اسحاقی

خیابان چهارباغ بالا

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر حجاریان

خیابان چهارباغ خواجو

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر حریري

ایمان شهر

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر حشمتی

خیابان کاوه

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر حمیدرضا کریم نژاد (آلمانی)

ورنامخواست

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر خلفی

خیابان جی

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر دانشمند

زواره

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر دهقانان زاده

خیابان کاوه

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر ذاکري- برهانی

کوهپایه

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر رجائی

خیابان مدرس

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر رحمانی

قهدریجان

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر رحیمی

 

شهرستان

شهر / روستا

داروخانه منتخب

نوع سرویس

نوع داروخانه

نام داروخانه

خیابان پروین

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر ردانی پور

نجف آباد

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر رستمی

کوي راه حق

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر رمضانلو

قهدریجان

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر رمضانی

خیابان شمس آبادي

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر زجاجی

خانه اصفهان

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر زمانی

خیابان حکیم نظامی

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر سراج زاده

خیابان 

فردوسی

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

شبانه روزي

خصوصی

دکتر سلطانی

نجف آباد

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر سلیمانی

خیابان پروین

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر سمسارزاده

خیابان آمادگاه

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر شاه ابویی

بلوار شفق

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر شاهرضایی

گلپایگان

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر شاهمرادي

 خورزوق

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

شبانه روزي

خصوصی

دکتر شریعتی

نجف آباد

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر شریف زاده

شهر ابریشم

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر شفیعی مقدم

ملک شهر

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر شکرآمیز

خیابان رودکی

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر شهریاري

خیابان توحید

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر شیرین هاشمی

 

شهرستان

شهر / روستا

داروخانه منتخب

نوع سرویس

نوع داروخانه

نام داروخانه

خیابان هشت بهشت شرقی

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر صادقی کوپائی

جوي آباد

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر صادقیان

شهرضا

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر صارمی

شهرضا

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر طاهرپور

حسن آباد جرقویه

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر طباطبائی

ملک شهر

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر طلایی

خیابان بزرگمهر

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر طوسی زاده

خوراسگان

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر عبدالهی

خیابان امادگاه

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر عسگري(فارابی)

خیابان شمس آبادي

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر عشقی

جوزدان

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر عفت رحیمی پور

چهار راه 

شکرشکن

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

شبانه روزي

خصوصی

دکتر علایی

فولادشهر

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر علی جهانیان

خیابان دکتر حسابی

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر علی نجاري

خیابان شمس آبادي

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر علیرضا رفیعی نیا

خوانسار

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر غضنفري

اصفهان

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر فتانه فاطمی

خیابان چهارباغ بالا

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر فرشته مدنی

بلوار آیینه خانه

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر فرقانی

 

شهرستان

شهر / روستا

داروخانه منتخب

نوع سرویس

نوع داروخانه

نام داروخانه

خیابان شهید اشرفی-کهندژ

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر فرناز رستمی

گلشن(دهاقان

(
 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر فرهاد نصر

چرمهین

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر فریده صادقی

چهار راه وفایی

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر قدرت نما

خیابان توحید

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر قدسی

خیابان جابر انصاري

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر قیصري

خیابان جی

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر کاظمی

حکیم نظامی

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر کشاورز

میدان شهدا

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر کمالی زاده

 اصغرآباد

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر کندري

گلپایگان- گوگد

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر کوکبی

بوئین میاندشت

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

شبانه روزي

خصوصی

دکتر کیخائی

شاهین شهر

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر گل رضایی

خمینی شهر

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر گلستانه

شاهین شهر

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر گلشیري

خمینی شهر

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر لیلا دباغی

خیابان مدرس

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر مجتبی بندگانی

بهارستان

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر مجیدي

کهریزسنگ

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر محدثه حجتی

 

شهرستان

شهر / روستا

داروخانه منتخب

نوع سرویس

نوع داروخانه

نام داروخانه

فلاورجان

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر محسن

خیابان فیض

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر محمدرضا بندگانی

فلاورجان

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر محمدي لارگانی

خیابان جی

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر مریم حسینی(بعثت)

خیابان کهندژ

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر مزروعی

نجف آباد

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر مسعود غفاري

خیابان 

فلاطوري

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر مصلحی

سده لنجان

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر معتمدي

قهجاورستان

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر معتمدي فرد

مشتاق سوم-کوي روشن شهر

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

نیمه وقت عصر

خصوصی

دکتر معصوم زاده

خیابان چهارباغ بالا

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر مغروري

خیابان شیخ طوسی غربی

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر ملک احمدي (صحت)

خیابان هشت بهشت غربی

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر منصور رضایی

خیابان آمادگاه

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر منوچهري

نجف آباد

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر مهدي غیور

گلدشت

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر مهري قاسمی

تیران

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر مویدي

شاهین شهر

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

شبانه روزي

خصوصی

دکتر میرزاده

دستگرد برخوار

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

شبانه روزي

خصوصی

دکتر نادري

 

شهرستان

شهر / روستا

داروخانه منتخب

نوع سرویس

نوع داروخانه

نام داروخانه

کلیشاد

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر ناصح غفوري

خیابان شمس آبادي

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر ناظمی

خیابان پروین

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر ناهید خانی

خیابان گلزار شمالی

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر نکوبهر(کیمیا)

شهید کشوري

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر نوري

خیابان سجاد

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر نوشین حیدري

روستاي کفران

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر نیلوفر دري

خیابان سه راه سیمین

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر هوشنگ ناجی

شهرضا

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر وثوقی

خمینی شهر

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر ودادي

نصراباد جرقویه

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر وطن خواه

ورنامخواست

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

شبانه روزي

خصوصی

دکتر یاري(شفابخش)

یزدانشهر

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر یگانه فریدنی

خیابان 

فلاطوري

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکترشهریار ابراهیمی

خیابان 

فردوسی

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکترصدرالسادات مدنی

رهنان

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

شفابخش

خیابان شمس آبادي

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي) و منتخب اکسی کدون

روزانه

خصوصی

دکتر حکیم الهی

خیابان آمادگاه

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي) و منتخب اکسی کدون

نیمه وقت عصر

خصوصی

دکتر قدمعلی خدارحمی

 

شهرستان

شهر / روستا

داروخانه منتخب

نوع سرویس

نوع داروخانه

نام داروخانه

عنوان سازمان(نام دانشگاه متبوع)

خیابان 

فردوسی

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي) و منتخب اکسی کدون

روزانه

خصوصی

دکتر کامروز

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

خیابان شمس آبادي

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي) و منتخب اکسی کدون

روزانه

خصوصی

دکتر یکتاییان

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

گز برخوار

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي) و منتخب اکسی کدون و ام اس و ریتالین

شبانه روزي

خصوصی

دکتر صدري

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

زرین شهر

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي) و منتخب اکسی کدون و ریتالین

روزانه

خصوصی

دکتر آقابابایی (سلامت)

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

شهرضا

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي) و منتخب ام اس

شبانه روزي

خصوصی

داروخانه شهدا شهرضا

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تیران

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي) و منتخب ام اس و اکسی کدون و ریتالین

روزانه

خصوصی

دکتر فتاح الجنان

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نجف آباد

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي) و منتخب ریتالین

روزانه

خصوصی

دکتر  غفاري

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

خانه اصفهان

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي) و منتخب ریتالین

روزانه

خصوصی

دکتر آزیدهاك

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

شهرضا

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي) و منتخب ریتالین

روزانه

خصوصی

دکتر بنیامین اسحاقی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

خیابان کهندژ

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي) و منتخب ریتالین

شبانه روزي

خصوصی

دکتر پورابوطالب

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

خیابان لاله

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي) و منتخب ریتالین

شبانه روزي

خصوصی

دکتر ذوالفقاري

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سمیرم

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي) و منتخب ریتالین

روزانه

خصوصی

دکتر سامی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

شهرستان

شهر / روستا

داروخانه منتخب

نوع سرویس

نوع داروخانه

نام داروخانه

عنوان سازمان(نام دانشگاه متبوع)

خیابان ایت اﷲ طالقانی

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي) و منتخب ریتالین

شبانه روزي

خصوصی

دکتر شیخ دارانی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

خیابان وحید

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي) و منتخب ریتالین

روزانه

خصوصی

دکتر شیوا و شهرزاد پرخیده

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

خیابان شریعتی

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي) و منتخب ریتالین

روزانه

خصوصی

دکتر صادقی دولت آبادي

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

خوراسگان

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي) و منتخب ریتالین

شبانه روزي

خصوصی

دکتر عکافیان

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

خیابان 

محتشم کاشانی

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي) و منتخب ریتالین

روزانه

خصوصی

دکتر کابلی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

خیابان امام خمینی

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي) و منتخب ریتالین

روزانه

خصوصی

دکتر کارگزاري

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

خیابان شیخ صدوق

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي) و منتخب ریتالین

روزانه

خصوصی

دکتر نایب زاده

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

خیابان شیخ مفید غربی

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي) و منتخب هورمون رشد

روزانه

خصوصی

دکتر ترابی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

بلوار کشاورز

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي) و منتخب هورمون رشد

روزانه

خصوصی

دکتر حیدري(کوثر)

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

بادرود

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي) و منتخب هورمون رشد

شبانه روزي

خصوصی

دکتر عمارتی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

خیابان شیخ مفید شرقی

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي) و منتخب هورمون رشد

شبانه روزي

خصوصی

دکتر فریدزادگان

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مبارکه

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي) و منتخب هورمون رشد

شبانه روزي

خصوصی

دکتر کریمیان

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

خیابان بزرگمهر

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي) و منتخب هورمون رشد

روزانه

خصوصی

دکتر مختاریان

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

تلفن

شهرستان

شهر / روستا

داروخانه منتخب

نوع سرویس

نوع داروخانه

نام داروخانه

عنوان سازمان(نام دانشگاه متبوع)

 

خیابان شریعتی

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي) و منتخب هورمون رشد

روزانه

خصوصی

دکترخدارحمی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

خیابان قصرنور

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي) و منتخب هورمون رشد و اکسی کدون

روزانه

خصوصی

دکتر حاج هاشمی(قصرنور)

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

خیابان کاوه

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي) و منتخب هورمون رشد و ام اس و ریتالین

شبانه روزي

خصوصی

حکیم شفا (دکتر خلیقی نژاد)

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

نجف آباد

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي) و منتخب هورمون رشد و ام اس و ریتالین

شبانه روزي

خصوصی

دکتر لطفی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

مبارکه

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي) و منتخب هورمون رشد و ام اس و ریتالین

روزانه

خصوصی

دکتر مژده دهقانی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

دروازه شیراز

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي) و منتخب هورمون رشد و ریتالین

روزانه

خصوصی

دکتر خرمی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

شمس آبادي

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي) و منتخب هورمون رشد،اکسی کدون، ام اس

شبانه روزي

خصوصی

دکتر توکلی - نریمانی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

نجف آباد

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي) و منتخب هورمون رشد،اکسی کدون، ام اس

روزانه

خصوصی

دکتر سبحانی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 
اخبار مرتبط

ارسال دیدگاه

شما هم دیدگاه خود را بیان کنید

عکس خوانده نمی‌شود
دیدگاه برای این مطلب ارسال شده است. 0
مدیا سنتر رویداد ایران اینستاگرام رویداد ایران

روزنامه رویداد امروز سه شنبه ۴ آذر ۱۳۹۹ پخش زنده بازار ارز و سکه جدول لیگ
روابط عمومی و جهش تولید
روابط عمومی و جهش تولید
روابط عمومی و جهش تولید
افغانستان سازی عراق و شعارهای دروغین دموکراسی
افغانستان سازی عراق و شعارهای دروغین دموکراسی
افغانستان سازی عراق و شعارهای دروغین دموکراسی
قاسم سلیمانی؛ از سردار امنیت تا نماد وحدت ملی
قاسم سلیمانی؛ از سردار امنیت تا نماد وحدت ملی
قاسم سلیمانی؛ از سردار امنیت تا نماد وحدت ملی
ویژه استان ها
۱۸ کرونایی دیگر در یزد جان باختندضارب کوهنوردان در کوه کرکس نطنز دستگیر شد؛ لزوم برطرف کردن قانونی معضل کوهنوردانقیمت گوشت قرمز در بازار امروز ۴ آذرماه+ جدولچگونگی کیفیت آب استان؛ آیا آب اصفهان برای نوشیدن مناسب است؟افزایش قیمت مرغ در اصفهان حباب است/ بازار مرغ به تعادل می رسدمظنه آپارتمان‌های میان سال در تهرانبستری ۸۲۰ بیمار کرونایی در مازندرانروایت از تشنگی اهالی شهر کاج ‌در کنار رودهای خروشان/گویا مسئولان همتی برای رفع این مشکل ندارندکاهش ۴۰ درصدی مسافران مترو اصفهانسرگردانی مردم شیراز در تهیه روغن خوراکی/ سازمان صمت فارس: منکر مشکل شهروندان در خرید روغن نمی‌شویمراه اندازی اولین کارگاه آسفالت امولسیون قیری آماده درآبفا گرمدرهحضور تدریجی اهداکنندگان خون تا پایان زمستان ضروری استماجرای چادرنشینی زن و مرد معتاد در جلوی بیمارستان ارومیه چه بود؟آمار کرونا کردستان ۳ آذر؛ ۵ فوتی و ۲۶۸ ابتلای جدیدسوء قصد به جان سرپرست آموزش و پرورش قرچک با اسلحه/ فراهانی زنده استتعداد جان‌باختگان کرونایی در گلستان دو رقمی شد/مردم محدودیت‌ها را رعایت کنندممنوعیت تردد خودروهای پلاک غیربومی در ساعات مجاز شایعه استآمار کرونای اصفهان ۳ آذر؛ ۳۶ فوتی و ۸۷۹ ابتلای جدیدفوت بیماران کرونایی در کهگیلویه و بویراحمد به دلیل کمبود اکسیژن کذب استکمبود نان در ارومیه نداریم/مردم بیش از نیاز خود نان نخرندتعداد جانباختگان کرونا در البرز به ۲۱۸۳ نفر رسیدکرونا در یزد همچنان می‌تازد؛ چرا یزد از تعطیلی‌های دو هفته‌ای پیروی نکرد؟روش‌های مسدود کردن کارت بانکی مفقودی یا سرقت شدهرضایت به تعطیلی اصناف نداشتیمقیمت میوه و تره‌بار در بازارهای کوثر امروز ۳ آذرماه + جدول