تبلیغات
  • زمان انتشار: 29 مهر 1399, 08:39
  • / کد خبر: 51002

لیست داروخانه های منتخب تهران برای ارائه داروهای بیماران خاص، انسولین، پیوند، تالاسمی و...

لیست داروخانه های منتخب تهران برای ارائه داروهای بیماران خاص، انسولین، پیوند، تالاسمی و... سازمان غذا و دارو لیست داروخانه های منتخب استان تهران را  برای ارائه داروهای بیماران خاص، انسولین، پیوند، تالاسمی و ... منتشر کرد.

لیست داروخانه‌های منتخب برای ارائه داروهای بیماران خاص، انسولین، پیوند، تالاسمی و … منتشر شد.


خیابان شریعتی نریسده به میدان قدس

22213635 

تهران

تهران

خاص-انسولین

شبانه روزي

دولتی

تهران خیابان کریمخان نبش خردمند شمالی

88849016 

تهران

تهران

خاص-انسولین

روزانه

دولتی

خیابان کریمخان نبش خردمند شمالی

88849016 

تهران

تهران

خاص-انسولین

شبانه روزي

دولتی

خیابان میرزاي شیرازي-نبش کوچه 7-پلاك 41

88849016 

تهران

تهران

خاص، ریتالین- انسولین

شبانه روزي

دولتی

میدان حر جنب آمادگاه بهداري 501 تهران

66478321 

تهران

تهران

خاص، ریتالین-انسولین

شبانه روزي

داروخانه هاي ارتش

خیابان آزادي - مقابل سازمان تامین اجتماعی

66860605 

تهران

تهران

خاص، ریتالین، بیمارستانی-انسولین

شبانه روزي

داروخانه خصوصی

خیابان کمیل نرسیده به خیحون پلاك 1/833 (603)جدید

66866077 

تهران

تهران

خاص-انسولین

روزانه

داروخانه خصوصی

خیابان قزوین خ 16 متري امیري خ گلستانی بعد از تیموري پ 296

55789089 

تهران

تهران

خاص-انسولین

شبانه روزي

داروخانه خصوصی

خیابان آزادي بین آذربایجان و چیحون کوچه شهید زمانی پلاك 6

66065122 

تهران

تهران

خاص، بیمارستانی- انسولین

روزانه

داروخانه خصوصی

خیابان خوش-تقاطع خیابان مرتضوي پلاك309

66837320 

تهران

تهران

خاص-انسولین

روزانه

داروخانه خصوصی

 

آدرس

 

تلفن

شهرستان

شهر / روستا

داروخانه منتخب

نوع سرویس

نوع داروخانه

میدان پاستور خیابان پاستور مرکز پزشکی شهید شوریده

66976125 

تهران

تهران

خاص، بیمارستانی- انسولین

روزانه

داروخانه خصوصی

چهارراه ولیعصر - پایین تر از تئاتر شهر - نبش کوچه پرتوي - پلاك 1409

66967113 

تهران

تهران

خاص-انسولین

روزانه

داروخانه خصوصی

خیابان انقلاب -خیابان ابوریحان -خیابان شهید نظري-طبقه اول-پلاك 35

66467745 

تهران

تهران

خاص ، بیمارستانی-انسولین

روزانه

داروخانه خصوصی

خ ولیعصر، چهارراه مختاري، پلاك ثبتی 1الی 6، فرعی از 3309 و 3310 اصلی

55363057 

تهران

تهران

خاص، ریتالین، بیمارستانی-انسولین

شبانه روزي

داروخانه خصوصی

میدان بهارستان- نبش صفی علیشاه

33119993 

تهران

تهران

خاص- انسولین

روزانه

دولتی

میدان بهارستان خیابان بهارستان جنب بیمارستان طرفه

77522562 

تهران

تهران

خاص، ریتالین- انسولین

شبانه روزي

دولتی

خیابان دماوند-جنب بیمارستان بوعلی پلاك 1232

33325775 

تهران

تهران

خاص-انسولین

شبانه روزي

داروخانه خصوصی

کیانشهر-خیابان شهید ابراهیمی نبش خیابان شهید اسماعیلی درمانگاه شبانه روزي امین پلاك 200

33883164 

تهران

تهران

خاص، ریتالین- انسولین

شبانه روزي

داروخانه خصوصی

شهرك مشیریه -خیابان سازمان آب-نبش کوچه آذر غربی پلاك54

33487544 

تهران

تهران

خاص-انسولین

روزانه

داروخانه خصوصی

کیانشهر خ صالحی پ 129

33603059 

تهران

تهران

خاص-انسولین

روزانه

داروخانه خصوصی

نازي آباد خیابان اکبر مشهدي نرسیده به تقاطع کارگر سامانی پلاك 487

55180050 

تهران

تهران

خاص-انسولین

شبانه روزي

داروخانه خصوصی

خ شهیدرجائی خ ابریشم خ دستواره نبش کوي ایمانی پ 99

55180333 

تهران

تهران

خاص، ریتالین، بیمارستانی-انسولین

شبانه روزي

داروخانه خصوصی

نازي آباد-خیابان سرسبز-پلاك   2009 فرعی از 4731 اصلی

55347047 

تهران

تهران

خاص، ریتالین، بیمارستانی-انسولین

روزانه

داروخانه خصوصی

خیابان شهیدرجائی  سه راه علی آباد (میدان بهشت) خیابان ابریشم 18متري تختی فلکه اول پلاك 76(12 جدید)

55035885 

تهران

تهران

خاص-انسولین

روزانه

داروخانه خصوصی

خزانه بخارایی بین فلکه اول ودوم پلاك 1623 فرعی از 4730اصلی، بخش 6

55060486 

تهران

تهران

خاص، بیمارستانی-انسولین

شبانه روزي

داروخانه خصوصی

خیابان ش رجایی، بعد از چهارراه بعثت، جنب شهرداري منطقه16، ایستگاه ورزشگاه شماره 

472
55067515 

تهران

تهران

خاص-انسولین

شبانه روزي

داروخانه خصوصی

خیابان شهید بخارایی(خزانه بخارایی)-فلکه دوم-ضلع شمال غربی میدان-پلاك 28

55060682 

تهران

تهران

خاص، ریتالین، بیمارستانی-انسولین

روزانه

داروخانه خصوصی

خیابان ابوذر - خیابان سجاد شمالی - پلاك 122

55742001 

تهران

تهران

خاص-انسولین

روزانه

داروخانه خصوصی

خیابان ابوذر(فلاح سابق)-خیابان سجاد جنوبی-خیابان عسگري-پلاك127و12926 و 28)

55700633 

تهران

تهران

خاص-انسولین

شبانه روزي

داروخانه خصوصی

 

آدرس

 

تلفن

شهرستان

شهر / روستا

داروخانه منتخب

نوع سرویس

نوع داروخانه

 انتهاي بزرگراه نواب خیابان شهید 

غلامرضایی(زمزم) نرسیده به پاسگاه نعمت آباد نبش پیرمرادي پلاك 258

55835787 

تهران

تهران

خاص-انسولین

روزانه

داروخانه خصوصی

  20متري ابوذر، مقابل باك ملی، پلاك 515

(531 جدید)قدیم 

55702974 

تهران

تهران

خاص، ریتالین، بیمارستانی-انسولین

شبانه روزي

داروخانه خصوصی

خیابان امین الملک خیابان لقمان حکیم پلاکهاي 62 64 66 68

66632699 

تهران

تهران

خاص-انسولین

روزانه

داروخانه خصوصی

پاسگاه نعمت آباد-20 متري طالقانی-نبش کوچه ششم-پلاك 153

55867548 

تهران

تهران

خاص-انسولین

روزانه

داروخانه خصوصی

خانی اباد شهرك شریعتی خیابان مهران پلاك 32

55852705 

تهران

تهران

خاص، ریتالین-انسولین

روزانه

داروخانه خصوصی

عبدل اباد 35 متري شکوفه رو به روي پارك بهار  پلاك 96

55826043 

تهران

تهران

خاص-انسولین

روزانه

داروخانه خصوصی

نعمت آباد، خیابان سهیل، ضلع جنوب غربی میدان مهرورز، مجتمع سهیل، بلوك 1F، طبقه همکف

55942296 

تهران

تهران

خاص، ریتالین، بیمارستانی-انسولین

روزانه

داروخانه خصوصی

شهر ري . ضلع شرقی آستان مقدس حضرت عبدالظیم(ع)

55910016 

تهران

تهران

خاص، بیمارستانی-انسولین

روزانه

داخل درمانگاهی خیریه

شهرري خیابان 24 متري رازي نرسیده به کوچه حافظ پلاك 367

55913791 

تهران

تهران

خاص، ریتالین-انسولین

روزانه

داروخانه خصوصی

شهرري خیابان35متري امام حسین جنب میدان نمازپلاك21

33757520 

تهران

تهران

خاص، ریتالین-انسولین

روزانه

داروخانه خصوصی

شهرري- دولت آباد بلوار قدس-بعد از چهارراه گلبرگ، نبش خیابان 57، پلاك1

33395458 

تهران

تهران

خاص، ریتالین-انسولین

روزانه

داروخانه خصوصی

خیابان شهید رجایی بعد از اتوبان ازادگان کوي 13 ابان پلاك 59 و 61

55002422 

تهران

تهران

خاص-انسولین

روزانه

داروخانه خصوصی

شهرري، خیابان فداییان اسلام، پل سیمان خیابان شهید سرگرد محمدي، چهاراه خط آهن ،پلاك 292

33384880 

تهران

تهران

خاص-انسولین

شبانه روزي

داروخانه خصوصی

شهرري خیابان 24 متري خیابان پیلغوش پلاك 34 و36

55953575 

تهران

تهران

خاص-انسولین

روزانه

داروخانه خصوصی

شهر ري- ضلع جنوبی حرم حضرت عبدالعظیم میدان هادي ساعی خیابان هلال احمر ضلع جنوبی جمعیت هلال احمر شهرري

55912912 

تهران

تهران

خاص-انسولین

روزانه

داروخانه هاي هلال احمر

شهرري،حسن اباد فشافویه-بلوار امام -روبرو شهرداري-طبقه همکف پاساژ ولیعصر

56228222 

تهران

حسن آباد

خاص، ریتالین- انسولین

روزانه

داروخانه خصوصی

شهرري،شهرك خاور شهر . فاز دوم . میدان امام رضا خیابان زاگرس. خیابان دماوند . خیابان ارس. مرکز فوق تخصصی دیالیز درمانگاه موعود

88639548 

ري

روستاي خاورشهر

خاص، بیمارستانی-انسولین

روزانه

داروخانه خصوصی

 

آدرس

 

تلفن

شهرستان

شهر / روستا

داروخانه منتخب

نوع سرویس

نوع داروخانه

اسلامشهر شهرك واوان -خیابان بهشتی-پلاك 16

56167676 

اسلامشهر

اسلامشهر

خاص-انسولین

روزانه

داروخانه خصوصی

 بلوار برند سیفی - روبروي بیمارستان امام رضا - خیابان امام جعفر صادق - نبش کوچه ادیب نهم

56139216 

اسلامشهر

اسلامشهر

خاص، بیمارستانی-انسولین

شبانه روزي

داروخانه خصوصی

خیابان زرافشان - کوچه 16 - پلاك 47

77376802 

اسلامشهر

اسلامشهر

خاص-انسولین

روزانه

داروخانه خصوصی

خیابان ایرانشهر باغ نرده پ42-داروخانه دکترستاري

56127271 

اسلامشهر

اسلامشهر

خاص-انسولین

روزانه

داروخانه خصوصی

انتهاي خیابان آیت اﷲ کاشانی -کوچه شایان 34- پلاك 31

56127997 

اسلامشهر

اسلامشهر

خاص، بیمارستانی-انسولین

روزانه

داروخانه خصوصی

شهرك قائمیه، میدان دوم، کوچه 19، داخل کلینیک ویژه مستقل قائمیه، طبقه همکف، اولین واحد شرقی

56464441 

اسلامشهر

اسلامشهر

خاص-انسولین

روزانه

داروخانه خصوصی

خیابان زرافشان- کوچه دوم-پلاك52

56341178 

اسلامشهر

اسلامشهر

خاص-انسولین

روزانه

داروخانه خصوصی

اسلامشهر شهرك واوان میدان امام خمینی خیابان مطهري پلاك 102

56165260 

اسلامشهر

اسلامشهر

خاص، ریتالین-انسولین

روزانه

داروخانه خصوصی

اسلامشهر خیابان آیت اله کاشانی نبش کوچه 18(شهید رجبی)پلاك 266 و 60

56114787 

اسلامشهر

اسلامشهر

خاص-انسولین

روزانه

داروخانه خصوصی

اسلامشهر, شهرك واوان, خیابان شهید 

منتظري, خیابان38 شرقی, جنب درمانگاه دکتر طباطبایی

56173636 

اسلامشهر

اسلامشهر

خاص-انسولین

شبانه روزي

داروخانه خصوصی

جاده اصلی،بعد از زیرگذر،روبروي ایستگاه حاج محمود،جنب درمانگاه شبانه روزي امام خمینی،پلاك 935

56125544 

اسلامشهر

اسلامشهر

خاص، ریتالین-انسولین

شبانه روزي

داروخانه خصوصی

چهاردانگه،بلوار آیت اله 

سعیدي،چهاردانگه،خیابان هیدخ،گلستان 3شرقی،پلاك20

55263890 

اسلامشهر

چهاردانگه

خاص، ریتالین-انسولین

روزانه

داروخانه خصوصی

احمد آبادمستوفی - بلوار شهید ابوالقاسم( چهل متري)- نبش خ امام خمینی - جنب ساختمان بانک اطلاعات کاخ

56716484 

اسلامشهر

احمدآباد مستوفی

خاص، ریتالین-انسولین

روزانه

داروخانه خصوصی

خانی اباد شهرك شریعتی اول بیست متري مرزبان،پلاك 3

55822246 

تهران

تهران

ریتالین

روزانه

داروخانه خصوصی

خیابان دماوند ،خیابان امیر کیانی ،خیابان قاسم آباد

77560708 

تهران

تهران

ریتالین، خاص

شبانه روزي

بیمارستانی دولتی بستري

شهرري-سه راه ورامین - بلوارشهید رستگار (امین آباد سابق) مرکز آموزشی درمان روانپزشکی رازي

33401605 

تهران

روستاي امین آباد

ریتالین

روزانه

بیمارستانی دولتی بستري

خاورشهر . فاز دو . پشت کلنیک شبانه روزي موعود . جنب مسجد علی بن موسی الرضا

33851404 

تهران

روستاي خاورشهر

ریتالین

شبانه روزي

داروخانه خصوصی

 

آدرس

 

تلفن

شهرستان

شهر / روستا

داروخانه منتخب

نوع سرویس

نوع داروخانه

شهرك قائمیه بین فلکه دوم و سوم داخل کوچه 27 پلاك 129 روبه روي درمانگاه شبانه روزي دریا

56476868 

اسلامشهر

اسلامشهر

ریتالین

شبانه روزي

داروخانه خصوصی

خیابان قلعه مرغی ،خیابان ابوذر،روبروي شهرداري منطقه 17

55743578 

تهران

تهران

ریتالین

شبانه روزي

بیمارستانی دولتی بستري

انتهاي بلوار کشاورز خیابان دکتر قریب

44617719 

تهران

تهران

ریتالین، خاص

شبانه روزي

بیمارستانی دولتی بستري

خیابان کارگر جنوبی پایین تر از چهارراه لشگر بیمارستان روزبه-داروخانه درمانگاه

55414540 

تهران

تهران

ریتالین

روزانه

بیمارستانی دولتی بستري

خیابان آذربایجان، بین خوش  رودکی، پلاك 819

66562479 

تهران

تهران

بیمارستانی

روزانه

داروخانه خصوصی

چهارراه شیخ هادي،  نبش جامی

66403089 

تهران

تهران

بیمارستانی

روزانه

داروخانه خصوصی

میدان راه آهن خ کارگر جنوبی خ بهداري خ خطیب پلاك 5

55668200 

تهران

تهران

بیمارستانی

روزانه

داروخانه خصوصی

خیابان وحدت اسلامی-جنب خیابان ارامنه-پلاك624

55394575 

تهران

تهران

بیمارستانی

روزانه

داروخانه خصوصی

میدان راه آهن، خیابان بیست متري جوادیه ،پلاك552، درمانگاه شبانه روزي مهزیار

88081592 

تهران

تهران

بیمارستانی

روزانه

داروخانه خصوصی

شهرري، جاده قدیم قم بعد از بهشت زهرا آسایشگاه سالمندان و معلولین کهریزك

56525805 

تهران

کهریزك

بیمارستانی

روزانه

داخل درمانگاهی خیریه

میدان نماز  خ تعاون  کوچه تعاون     1 قطعه ي 2روبروي بیماستان امام زمان (عج)

56350185 

اسلامشهر

اسلامشهر

بیمارستانی

روزانه

داروخانه خصوصی

موسی آباد ابتداي خیابان امام حسن مجتبی پلاك 13 و 15

56341397 

اسلامشهر

اسلامشهر

انسولین

روزانه

داروخانه خصوصی

شهرري،اتوبان بهشت زهرا شهرك صالح اباد غربی خ صاحب الزمان پ 58

55031520 

تهران

روستاي شهرك رسالت

انسولین

روزانه

داروخانه خصوصی

خیابان ابوذر (فلاح) غربی بعد از شهرداري منطقه 17 مقابل مسجد امام حسن عسگري پلاك 693

55715050 

تهران

تهران

انسولین

روزانه

داروخانه خصوصی

شهرري میدان نماز ، مجتمع پزشکی، نبش شهید رستمی فر جنب مسجد ارشاد

55901240 

تهران

تهران

انسولین

شبانه روزي

داروخانه خصوصی

خیابان هلال احمر نبش خیابان انبار نفت پلاك 254

44503213 

تهران

تهران

انسولین

شبانه روزي

داروخانه خصوصی

سه راه نعمت اباد خیابان طالقانی  پلاك176

55821026 

تهران

تهران

انسولین

شبانه روزي

داروخانه خصوصی

خانی اباد نو- خیابان مهران- پلاك 137

55029579 

تهران

تهران

انسولین

روزانه

داروخانه خصوصی

تقاطع بزرگراه شهید باقري و رسالت - خیابان باغدارنیا - جنب کلانتري 126 - پلاك 28

77887735 

تهران

تهران

خاص

روزانه

بیمارستانی دولتی بستري

خیابان جلال آل احمد ،جنب مرکز قلب ،بیمارستان شریعتی

88220018 

تهران

تهران

خاص

روزانه

بیمارستانی دولتی بستري

 

آدرس

 

تلفن

شهرستان

شهر / روستا

داروخانه منتخب

نوع سرویس

نوع داروخانه

خیابان امام خمینی (ره)، نرسیده به حسن آباد ،بیمارستان سینا

66717009 

تهران

تهران

خاص

روزانه

بیمارستانی دولتی بستري

انتهاي بلوار کشاورز-مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

66935061 

تهران

تهران

خاص

روزانه

بیمارستانی دولتی بستري

انتهاي بلوار کشاورز-مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

66911295 

تهران

تهران

خاص

روزانه

بیمارستانی دولتی بستري

خیابان سعدي جنوبی-روبروي بانک تجارت-بیمارستان امیراعلم

66703109 

تهران

تهران

خاص

روزانه

بیمارستانی دولتی بستري

هفت تیر /استاد نجات اللهی شمالی / بیمارستان     یاس

88919212 

تهران

تهران

خاص

روزانه

بیمارستانی دولتی بستري

خیابان وحدت اسلامی،بعد از میدان وحدت اسلامی، بیمارستان پوست رازي

55604466 

تهران

تهران

خاص

روزانه

بیمارستانی دولتی بستري

انتهاي بلوار کشاورز- مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

66935061 

تهران

تهران

خاص

روزانه

بیمارستانی دولتی بستري

خیابان کارگر جنوبی میدان فزوین بیمارستان فارابی

55413712 

تهران

تهران

خاص

روزانه

بیمارستانی دولتی بستري

خ ازادي - خ میمنت بیمارستان آزادي

66001126 

تهران

تهران

خاص

روزانه

بیمارستانی خصوصی بستري

 
اخبار مرتبط

ارسال دیدگاه

شما هم دیدگاه خود را بیان کنید

عکس خوانده نمی‌شود
دیدگاه برای این مطلب ارسال شده است. 0
مدیا سنتر رویداد ایران اینستاگرام رویداد ایران

روزنامه رویداد امروز سه شنبه ۴ آذر ۱۳۹۹ پخش زنده بازار ارز و سکه جدول لیگ
روابط عمومی و جهش تولید
روابط عمومی و جهش تولید
روابط عمومی و جهش تولید
افغانستان سازی عراق و شعارهای دروغین دموکراسی
افغانستان سازی عراق و شعارهای دروغین دموکراسی
افغانستان سازی عراق و شعارهای دروغین دموکراسی
قاسم سلیمانی؛ از سردار امنیت تا نماد وحدت ملی
قاسم سلیمانی؛ از سردار امنیت تا نماد وحدت ملی
قاسم سلیمانی؛ از سردار امنیت تا نماد وحدت ملی
ویژه استان ها
جمع‌آوری ۴۵ لاشه پرنده مبتلا به آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان از تالاب میقانماجرای مرگ دختر بچه ۸ ساله بندرعباسی چیست؟فعالیت شیرینی فروشی‌ها ممنوع است/ تکذیب اخبار منتشر شده در فضای مجازیافراد ساکن در یزد با پلاک غیربومی در شهر تردد نداشته باشنداعمال جریمه ۲۰۰ خودرو در شب نخست اجرای طرح ممنوعیت ترددتوقیف خودروها با پلاک مخدوش تا پایان محدودیت ها در کرمانشاهقربانیان کروناویروس در استان سمنان به 712 نفر رسیدند۱۸ کرونایی دیگر در یزد جان باختندضارب کوهنوردان در کوه کرکس نطنز دستگیر شد؛ لزوم برطرف کردن قانونی معضل کوهنوردانقیمت گوشت قرمز در بازار امروز ۴ آذرماه+ جدولچگونگی کیفیت آب استان؛ آیا آب اصفهان برای نوشیدن مناسب است؟افزایش قیمت مرغ در اصفهان حباب است/ بازار مرغ به تعادل می رسدمظنه آپارتمان‌های میان سال در تهرانبستری ۸۲۰ بیمار کرونایی در مازندرانروایت از تشنگی اهالی شهر کاج ‌در کنار رودهای خروشان/گویا مسئولان همتی برای رفع این مشکل ندارندکاهش ۴۰ درصدی مسافران مترو اصفهانسرگردانی مردم شیراز در تهیه روغن خوراکی/ سازمان صمت فارس: منکر مشکل شهروندان در خرید روغن نمی‌شویمراه اندازی اولین کارگاه آسفالت امولسیون قیری آماده درآبفا گرمدرهحضور تدریجی اهداکنندگان خون تا پایان زمستان ضروری استماجرای چادرنشینی زن و مرد معتاد در جلوی بیمارستان ارومیه چه بود؟آمار کرونا کردستان ۳ آذر؛ ۵ فوتی و ۲۶۸ ابتلای جدیدسوء قصد به جان سرپرست آموزش و پرورش قرچک با اسلحه/ فراهانی زنده استتعداد جان‌باختگان کرونایی در گلستان دو رقمی شد/مردم محدودیت‌ها را رعایت کنندممنوعیت تردد خودروهای پلاک غیربومی در ساعات مجاز شایعه استآمار کرونای اصفهان ۳ آذر؛ ۳۶ فوتی و ۸۷۹ ابتلای جدید