• زمان انتشار: 18 فروردین 1399, 08:48
 • / کد خبر: 28295

چگونه در محیط کار از کرونا در امان بمانیم؟

چگونه در محیط کار از کرونا در امان بمانیم؟

این روزھا که برخی از ما ناچاریم به محیط کار بازگشته و در محیط به کار خود ادامه دهیم، با رعایت برخی نکات بھداشتی می‌توانیم انتقال ویروس را به حداقل رسانده و خود، مشتریان و مراجعین را از ابتلا به بیماری محافظت کنیم.

 در دستورالعمل تهیه شده توسط کارگروه "حمایت روانی اجتماعی" ستاد مقابله با کرونای استان تھران، در رابطه با "آرامش بیشتر در محیط کار" و "در امان ماندن از کرونا در محیط کار و مراقبت از سلامت مراجعین"، آمده است: در این راستا با رعایت برخی موارد می‌توانیم با آرامش بیشتری به کسب و کار خود پرداخته و ھمچنین از تامین درآمد خود به شکلی سالم و کم خطر مطمئن باشیم. مطمئنا ھر کدام از ما با دانستن اصول اولیه مراقبت با توجه به شرایط خاص کاری، می‌توانیم راه حل‌ھای بھتر و خلاقانه‌تری برای محافظت خود و مشتریان یا مراجعین طراحی و اجرا کنیم.
 در مغازه‌ھا وسوپرمارکت‌ھا
 رعایت فاصله: بیش از یک مترفاصله بین خودمان و مشتری و بین مشتریان باھم الزامی است. نصب یک اعلامیه کوچک برای یادآوری این موضوع درمحل کسب بسیارکمک کننده بوده اما کافی نیست. بھتراست درھنگام اضافه شدن مشتریان و کم شدن فاصله بین آنھا، به مشتریان یادآوری کنید که برای حفظ بھداشت خود بھتراست یکی یکی وارد مغازه شده و فاصله را رعایت کنند.
ضدعفونی: ھرروز تمام مغازه ضدعفونی شود. مناطقی که تماس بیشتر دارند، ترجیحا بعد از ھر بار تماس به طریق مناسب ضدعفونی شوند. دستگاه کارتخوان در این مورد اھمیت ویژه دارد. سطح بیرونی ویترین و پیشخوان مرتبا و بسته به تعداد ورود و تماس مشتریان نیازمند ضدعفونی است. دستگیره‌ھا، ترازو، کارتخوان، تلفن و موبایل، خودکار و سایر وسایلی که با آنھا تماس دارید منابع مھمی برای آلودگی ھستند.
وسایل بھداشتی: ازماسک استفاده کنید. جعبه دستمال کاغذی و در صورت امکان محلول ضدعفونی را در دسترس بگذارید تا ھم در صورت نداشتن دستکش از آن استفاده شود و ھم برای عطسه و سرفه. در صورت امکان دستکش یک بار مصرف در اختیار مشتری قرار دھید.
محصولات: در صورت فروش محصولات غذایی فاقد بسته بندی و فله‌ای، روی محصولات را بپوشانید و با تابلویی بر بالای محصول به مشتری یادآوری کنید که به محصولات دست نزند. در صورت نیاز به تست محصول از ابزار مخصوص استفاده کنید و باقی محصول را به ظرف اصلی برنگردانید.
کارتخوان: ازدریافت پول نقد خودداری کنید. بھتر است خودتان از کارتخوان استفاده کنید ولی مشتری فقط کارت بکشد. اگر مشتری مایل است خودش رمز را وارد کند، دستگاه را پس از استفاده ضد عفونی کنید.
در فروشگاه‌ھای بزرگ و زنجیره‌ای
معاینه مشتریان: در ھنگام ورود با تب سنجی الکترونیک از ورود مراجعین تب دار ممانعت کنید. با استفاده از تابلوهای بزرگ به مراجعین تذکر داده شود که در صورت داشتن علایم سرماخوردگی مراجعه خود را به تاخیر بیاندازند. به ھمه مراجعین یادآوری کنید که فاصله فیزیکی بیش از یک متر را از سایر مراجعین و کارکنان رعایت کنند و در صورت عطسه یا سرفه با دستمال یا گودی آرنج خود مانع انتشار ویروس شوند.
 اطلاع رسانی و یادآوری: کارمندان حتما در زمینه شستشوی مرتب دست، استفاده صحیح از ماسک و دستکش و عدم تماس دست با دھان، بینی و چشم‌ھا آموزش ببینند. پوسترھای مناسب برای آموزش شستشوی دست، رعایت فاصله، عدم تماس دست‌ھا با چشم و بینی و دھان و استفاده از دستکش باید در محل‌ھای مناسب به ویژه در جلوی صندوق‌ھا نصب شود. کارمندان و متصدیان فروش ھم از یادآوری شفاھی این نکات با روی گشاده دریغ نکنند.
رعایت فاصله: مثل ھر جای دیگری حداقل یک متر بین کارمندان و بین کارمندان و مشتریان باید فاصله وجود داشته باشد. از تشکیل صف فشرده جلوی صندوق جلوگیری کنید. می‌توانید فاصله یک متری را برای ایستادن مردم منتظر نوبت با گچ یا ماژیک مشخص کنید.
ضدعفونی: پیشخوان صندوق و وسایل روی آن حتما باید مرتبا ضدعفونی شوند. دستگاه کارتخوان، تلفن‌ھا، موبایل‌ھا و سایر اشیا ھم منشا آلودگی ھستند و نیاز به ضدعفونی دارند. دستگیره‌ھا، سبدھای خرید، ویترین‌ھا، استندھا، ریل کنار پله برقی، آسانسورھا، عابربانک‌ھا و کلیه سطوح قابل تماس باید مرتب در حال ضدعفونی باشند. سرویس ھای بھداشتی بیشتر از قبل نیاز به نظافت و ضدعفونی به شکل مناسب دارند. تھویه مناسب در فضای فروشگاه ضروری است.
در رابطه با محصولات، کارتخوان و وسایل بهداشتی نیز مانند بخش مغازه‌ھا و سوپرمارکت‌ھا، اصول ضروری رعایت شود.
 در ادارات
اطلاع رسانی وآموزش: تابلوی بزرگی باید به مراجعین تذکر دهد که در صورت داشتن علایم سرماخوردگی مراجعه خود را به تاخیر بیاندازند. به ھمه مراجعین یادآوری کند که فاصله فیزیکی بیش از یک متر را از سایر مراجعین و کارکنان رعایت کنند و در صورت عطسه یا سرفه با دستمال یا گودی آرنج خود مانع انتشار ویروس شوند. نصب پوسترھا و اعلامیه‌ھایی در نقاط مرتبط اداره برای یادآوری شستشوی صحیح دستھا، رعایت فاصله و سایر نکات بھداشتی کمک کننده است. تذکر شفاھی ھم اگر به شکل مناسب و محترمانه انجام شود، بیشتر کمک می‌کند.
معاینه مراجعین: در ھنگام ورود با تب سنج الکترونیک از ورود مراجعین تب دار ممانعت کنید.
رعایت فاصله: کارمندان فقط برای کارھای ضروری به اداره فراخوانده شوند. درصورت امکان کارھا به شکل دورکاری مدیریت شوند. ماموریت‌ھا و سفرھای کاری تا حدامکان لغو شوند. کارمندان حتما فاصله بیش از یک متری را با ھم رعایت کنند. این فاصله با ارباب رجوع ھم اھمیت دارد. از ارباب رجوع خواسته شود وسایل خود را روی میز کارمندان نگذارند. درصورت رد و بدل کردن مدارک، پوشه، خودکار یا ھر وسیله دیگری حتما ازدستکش استفاده کنید و به موقع دست‌ھای خود را بشویید. جھت جلوگیری از تجمع ارباب رجوع، توصیه می‌شود از سیستم نوبت دھی استفاده شود و افراد برحسب نوبت و یکی یکی وارد اتاق اداری شوند و در خارج از اتاق نیز فاصله فیزیکی را رعایت کنند.
 ضدعفونی: میز، تلفن‌ھا، موبایل‌ھا، صفحه کلید، موس و پد موس و سایراجزای کامپیوترھا، دستگیره‌ھای درھا، کشوھا و قفسه ھا، دسته ھای صندلی‌ھا حتما باید مرتبا ضدعفونی شوند. فضای کار به تھویه مناسب نیاز دارد. سرویس‌ھای بھداشتی بیشتر ازقبل نظافت و ضدعفونی می‌خواھند.
وسایل بھداشتی: وجود صابون و مواد ضدعفونی کننده کافی در سرویس بھداشتی و در فضای اداره را مرتب چک کنید. جعبه دستمال کاغذی در دسترس ھمه کارکنان و مراجعین مورد نیاز است. کارمندان در صورت مواجھه مستقیم با ھمدیگر  و با ارباب رجوع از ماسک و دستکش استفاده کنند.
شناسایی و جداسازی موارد مشکوک: به کارکنان آموزش دھید که در صورت داشتن علایم شبه سرماخوردگی به محل کار نیایند و توصیه جدی به قرنطینه خانگی شوند. به آنھا آموزش دھید که جھت پیگیری علایم با سامانه ۴٠٣٠ تماس برقرار کنند.
امضاء و اثر انگشت: خودکار مشترک در دسترس ارباب رجوع نگذارید. اگر خودکار نداشت خودکار امانتی را پس از مصرف ضد عفونی کنید. در صورت استفاده از استامپ یا دستگاه الکترونیک ثبت اثر انگشت، محلول ضد عفونی برای تمیز کردن انگشت در اختیار مراجع قرار دھید.
 چند توصیه برای دورکاری
 بیاموزید: استفاده ازفناوری برای دورکاری برای ھمه ما یک چالش به حساب می‌آید. ماھیچکدام نابغه این کارنیستیم! تلاش کنید در این باره بیاموزید و برای بھتر شدن کار از راه دور فکر کنید.
نظم داشته باشید: کار از خانه به دلیل فاصله‌ای که با ھمکاران ایجاد می‌کند می‌تواند چالش‌ برانگیز باشد یا انگیزه ما راکاھش دھد. گاھی حواسمان پرت می‌شود یا کارھا را از قلم می‌اندازیم. تھیه یک چارچوب و برنامه برای کار در خانه بسیار مھم و کمک‌کننده است.
بنابراین:

 • محلی را برای کار انتخاب کنید که چیزی حواستان را پرت نکند.
 • برنامه‌ زمانی برای کار در خانه بچینید. ساعت شروع به کار، ساعت استراحت، ساعت نماز و ناھار، ساعت اتمام کار، ھمگی با برنامه و از قبل مشخص باشد.
 • در زمان ناھار، حتما از محیط کار دور شوید، ناھار مناسب صرف کنید، تا حد امکان از خانه به محیط خلوت بیرون بروید و نور طبیعی دریافت کنید و چند حرکت نرمشی داشته باشید. ھرگز ھمزمان با انجام کار غذا میل نکنید.
 • وظایف مشخصی برای ھر روز در نظر بگیرید. میزان ساعت‌ھای کار را واقع‌بینانه تنظیم کنید.
 • در پایان روز با ھمکاران چک کنید که چه کارھایی انجام شده و چه کارھایی لازم است در ادامه انجام شود.
 • حد و مرز بین زمان و فضای مجازی شخصی و کاری را حفظ کنید. به مرزھای دیگران ھم احترام بگذارید.
 • در صورتی که لازمه‌ شغل شما برقراری تماس تصویری است، از حریم خصوصی مراقبت کنید.
 • ممکن است لازم باشد از اطرافیان بخواھید در اتاق یا فضای دیگری حضور داشته باشند و تلفن یا سیستم‌ھایی را که ممکن است مزاحمت صوتی ایجاد کنند قطع کنید.
 بازگشت به کار شاغلین با احتمال ابتلا به بیماری کرونا
لازم است کارکنان بھبود یافته مشکوک به ابتلا به بیماری و یا مبتلای قطعی، پیش از بازگشت به کار توسط پزشک مورد بررسی قرار گیرند. ھمچنین بھبود یافتگان جھت تایید شروع کار، "فرم تایید شده‌ بازگشت به کار شاغلین با احتمال ابتلا به 19-COVID " تکمیل شده توسط پزشک را به کارفرما ارایه کنند. براساس نتایج بررسی‌ھای انجام شده، چنانچه مشخص شود بیمار در حال حاضر امکان بازگشت به کار را ندارد، پزشک باید زمان ارزیابی مجدد وی را تعیین کرده و نھایتا پس از مجاز دانستن پزشک برای شروع به کار، اجازه بازگشت شاغل، داده شود.
 خودمراقبتی
شرایط فعلی شرایط معمول نیست و طبعا انتظار نمی‌رود نتیجه کار ھمه بلافاصله به سطح ایده‌آل برسد. چون نمی‌توانیم مھارت‌ھای ھمیشگی خود را در این شرایط ھم داشته باشیم، استرس پیدا می‌کنیم؛ بنابراین برای کنار آمدن با شرایط جدید ھمگی به زمان نیاز داریم. بھتر است در مورد این موضوع باھم صحبت کنیم. کمک کردن به ھمدیگر می‌تواند بار روانی ما را سبک کند.منبع: ایسنا
اخبار مرتبط

ارسال دیدگاه

شما هم دیدگاه خود را بیان کنید

عکس خوانده نمی‌شود
دیدگاه برای این مطلب ارسال شده است. 0
مدیا سنتر رویداد ایران اینستاگرام رویداد ایران
 • آخرین اخبار
 • تهران
 • شهرستان ها
خوراکی که نباید در یخچال نگهداری کنیدگرگی که به انسان پناه برد!تب بالا، مهم‌ترین علامت بیماری کاوازاکیویتامین D چگونه بر روحیه شما اثر می‌گذارد؟برنامه برای فروش گوشی‌های قسطی با امکانات اپراتورهاسهم مردان در ناباروری/عارضه ای به نام واریسکولمیان‌ وعده‌های سالم و کم‌کالریچه کسانی نباید گوجه سبز بخورند؟تاکید بر نوشیدن آب در روزهای گرم سالراهکار‌های طلایی برای رفع خروپفسهم دولت الکترونیک در تعیین تکلیف سهام عدالت پیش بینی شدت علائم بیماری فرد در صورت ابتلا به کوویدبرای اولین بار / سفر 2 فضانورد با فضاپیمای خصوصی (عکس)خطرات کرونا برای سیگاری‌ها بیشتر استتصادف دلخراش در یاسوج با سه فوتی + جزئیاتریزش مو را با این گیاه معجزه گر درمان کنیدهرآنچه از ابتلا به کرونا از سطوح باید بدانیدچند نکته کلیدی برای رفتن به رستوران در شرایط کروناشرایط رفتن به رستوران پس از بازگشایی‌ها/ نشستن روبروی هم ممنوع"کرونا" بیماری تنفسی است یا مشکل خونی؟همه‌گیری کووید ۱۹ و مراقبت از چشم‌هاچای تُرش قاتل فشار خون بالااز دلایل تغییر ناگهانی بوی بدنهشدار نسبت به مرده‌زایی در بانوان باردار سیگاریامکان ابتلا به کووید ۱۹ از راه چشم وجود دارد؟شرایط سنی اهدا‌کنندگان سلول‌های بنیادی کاهش یافتپزشکان داروهای در دسترس را تجویز کنندکاهش وزن با مصرف زنجبیل۱۳ علت درد گودی کمر که ممکن است شما را شگفت زده کند۱۰ خاصیت شگفت انگیز دانه ماش برای سلامتیبا علائم بیماری فیبرومیالژیا، راه تشخیص و درمانش آشنا شوید"دستکش" بپوشیم، یا نپوشیم؟کرونا بهانه‌ای برای خاموشی کولر اتوبوس‌ها/ ابتلا به کووید ۱۹ با روشنی تهویه مترو و BRT صحت دارد؟جلوگیری از چاقی با دانستن میزان کالریِ میوه‌هاعادت، قاعدگی یا پریود؛ این‌ها فحش نیست!
لیست کرایه ۸۰۲ خط ون و تاکسی در شهر تهران منتشر شدعلیخانی: مردم برای رفتن به پارک چیتگر به زحمت می‌افتندکنترل دقیق‌تر استفاده شهروندان از ماسک در اتوبوس‌ها/ کاهش ۶۳ درصدی مسافران اتوبوسآخرین وضعیت افزایش کرایه تاکسی تهران با شیوع کروناتش‌سوزی تانکر حمل سوخت در محور جاجرود/ تردد تنها از مسیر آزادراه تهران- پردیس امکان‌پذیر استاز شایعه تا واقعیت حمله ملخ‌ها به پردیس/ هیچ‌ آسیبی ‌‌به اراضی کشاورزی مشاهده نشد‌زلزله ۴ ریشتری تهران را لرزاندمتوسط قیمت هر متر آپارتمان در تهران اعلام شد/ افزایش ۳۴ درصدی قیمتقتل همسر به خاطر اختلاف خانوادگیاجاره خانه در مناطق مختلف تهران چقدر است؟آخرین وضعیت نوزاد رهاشده در تهران اعلام شداجاره نشینی در منطقه ۵ تهران چقدر تمام می‌شود؟قیمت خرید آپارتمان در یوسف آبادتلاش برای فعال کردن یک هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت سال ۹۸واکنش شهرداری تهران به فیلم ضرب و شتم یک دستفروشقیمت خرید آپارتمان در مرزداراننرخ بلیت مترو از ابتدای خرداد افزایش می‌یابدخرید آپارتمان در نیرو هوایی چقدر تمام می‌شود؟پول مورد نیاز برای خرید خانه در منطقه نواب چقدر است؟هزینه خرید مسکن در لویزان۸۸ درصد مبتلایان کرونا در پایتخت بهبود یافتنداجرای قطعی طرح ترافیک بعد از عید فطر / شروع طرح از ساعت ۸ تا ۱۶عمارت تاریخی هرمز پیرنیا مرمت و احیاء می‌شودقیمت آپارتمان در تهران؛ ۲۹ اردیبهشت ۹۹خرید آپارتمان در جمالزاده چقدر تمام می‌شود؟تشنج در شورای شهر؛ اعتراض به مدیریت هاشمی/ سالاری: بلد نیستند شورا را اداره کنند!قیمت آپارتمان در تهران؛ ۲۸ اردیبهشت ۹۹تصادف نیسان و اتوبوس در اتوبان قم/۶نفر مصدوم شدندقیمت خرید آپارتمان در حکیمیهقیمت آپارتمان در تهران؛ ۲۵ اردیبهشت ۹۸قیمت خرید آپارتمان در دزاشیب زالی: منحنی مبتلایان تهرانی کرونا در سراشیبی قرار دارداطلاعات دستفروشان در نرم‌افزار سامان بازار ثبت می‌شودضرب‌الاجل فرماندار پردیس بر مقاوم‌سازی بناهاقیمت خربد آپارتمان در دروازه شمیران
افزایش بیماران کرونایی در استان بوشهر/ بی‌توجهی مردم به رعایت بهداشتافزایش ۱۰۰ درصدی اجاره بها در برخی مناطق مشهدپیام تسلیت مدیر عامل شركت بهره برداری نفت و گاز گچساران در پی درگذشت حاج رضا طاهریواکنش شهرداری گوراب زرمیخ به انتشار تصاویر سگ کشیبسیاری از پوشاک نامتعارف تولید داخل است/ عرضه در شوهای لباساخطار دادستان قم به محتکران خودروافزایش چشم‌گیر ضریب تخلف در سطح اشغال ساختمان‌ها در قمقیمت گوشت و مرغ در بازارهای کوثر امروز ۱۲خردادماهنشست خبری مدیرکل منابع طبیعی و آبخیز داری قم به روایت تصویرتصادف زنجیره‌ای و عجیب در اهوازقم| نشست خبری مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) قم به روایت تصویرشیراز| استفاده از ماسک در اتوبوس و مترو اجباری شدافزایش 44 درصدی درآمد کمیته امداد قم در سال 98۹۵ درصد از حریق های جنگل عامل انسانی دارنداعلام وضعیت هشدار در کرمانشاه بسیار نگران کننده استحضورنیروی زمینی در لیگ برتر وزنه برداری به عنوان نماینده کرمانشاهتقدیر استاندار کرمانشاه از خدمات مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاهآتش سوزی منطقه حفاظت شده خائیز مهار شدوضعیت کرونا در ارومیه «قرمز» شد؛ برخی شهروندان اعتقادی به بیماری کرونا ندارندسایت دفن زباله شهرکرد ساماندهی می‌شودنقص فنی هواپیما را به اهواز برگرداندعلت افزایش موارد مثبت ابتلا به کرونا در آذربایجان شرقیبیشتر شهرها همچنان در وضعیت «هشدار»/ بقاع متبرکه مجدداً تعطیل شدزلزله ۴.۷ ریشتری خنج در استان فارس را لرزاندضرب و شتم یک شهروند توسط شهرداری کرمانشاهبازگشایی کامل حرم حضرت معصومه(س) اجرایی شودافزایش شمار مبتلایان به کرونا در استان ایلام به ۱۰۰۴ نفر۶ بیمار جدید مبتلا به کرونا در چهارمحال و بختیاری شناسایی شدپذیرش ۲۲ بیمار مشکوک به کرونا در قم/ حال ۳۵ نفر وخیم استبرخورد قطار با عابر پیاده در جوین حادثه آفریدلیست کرایه ۸۰۲ خط ون و تاکسی در شهر تهران منتشر شدکهگیلویه و بویراحمد| تصاویر فضای مجازی ربطی به آتش سوزی ارتفاعات خاییز نداردماجرای فیلم تخلیه یک منزل و انتقال اثاثیه به داخل کوچه در بردسیر کرمان چی بود؟علت فوت مرحوم "آسیه پناهی" از سوی دادستان کرمانشاه بررسی و اعلام می شوددستگیری عاملان نزاع دسته‌جمعی در اردبیل

روزنامه رویداد امروز دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ پخش زنده بازار ارز و سکه جدول لیگ
روابط عمومی و جهش تولید
روابط عمومی و جهش تولید
روابط عمومی و جهش تولید
افغانستان سازی عراق و شعارهای دروغین دموکراسی
افغانستان سازی عراق و شعارهای دروغین دموکراسی
افغانستان سازی عراق و شعارهای دروغین دموکراسی
قاسم سلیمانی؛ از سردار امنیت تا نماد وحدت ملی
قاسم سلیمانی؛ از سردار امنیت تا نماد وحدت ملی
قاسم سلیمانی؛ از سردار امنیت تا نماد وحدت ملی
ویژه استان ها
افزایش بیماران کرونایی در استان بوشهر/ بی‌توجهی مردم به رعایت بهداشتافزایش ۱۰۰ درصدی اجاره بها در برخی مناطق مشهدپیام تسلیت مدیر عامل شركت بهره برداری نفت و گاز گچساران در پی درگذشت حاج رضا طاهریواکنش شهرداری گوراب زرمیخ به انتشار تصاویر سگ کشیبسیاری از پوشاک نامتعارف تولید داخل است/ عرضه در شوهای لباساخطار دادستان قم به محتکران خودروافزایش چشم‌گیر ضریب تخلف در سطح اشغال ساختمان‌ها در قمقیمت گوشت و مرغ در بازارهای کوثر امروز ۱۲خردادماهنشست خبری مدیرکل منابع طبیعی و آبخیز داری قم به روایت تصویرتصادف زنجیره‌ای و عجیب در اهوازقم| نشست خبری مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) قم به روایت تصویرشیراز| استفاده از ماسک در اتوبوس و مترو اجباری شدافزایش 44 درصدی درآمد کمیته امداد قم در سال 98۹۵ درصد از حریق های جنگل عامل انسانی دارنداعلام وضعیت هشدار در کرمانشاه بسیار نگران کننده استحضورنیروی زمینی در لیگ برتر وزنه برداری به عنوان نماینده کرمانشاهتقدیر استاندار کرمانشاه از خدمات مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاهآتش سوزی منطقه حفاظت شده خائیز مهار شدوضعیت کرونا در ارومیه «قرمز» شد؛ برخی شهروندان اعتقادی به بیماری کرونا ندارندسایت دفن زباله شهرکرد ساماندهی می‌شودنقص فنی هواپیما را به اهواز برگرداندعلت افزایش موارد مثبت ابتلا به کرونا در آذربایجان شرقیبیشتر شهرها همچنان در وضعیت «هشدار»/ بقاع متبرکه مجدداً تعطیل شدزلزله ۴.۷ ریشتری خنج در استان فارس را لرزاندضرب و شتم یک شهروند توسط شهرداری کرمانشاه