رویداد ایران
hamburger menu
FastDL sssinstagram
search

زمان رسیدگی به پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی مشخص شد

سخنگوی قوه قضاییه از تعیین وقت رسیدگی به پرونده الهه محمدی و نیلوفر حامدی از خبرنگاران بازداشتی در ناآرامی‌های پاییز 1401 خبر داد.
1402/03/2 , 16:27
43
0
0