رویداد ایران
hamburger menu
search

روند صعودی ابتلا به «اومیکرون» در کاشان/لزوم توجه به تزریق دوز سوم واکسن کرونا

1400/11/11 , 11:08
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: از روزهای نخست بهمن ماه ابتلا به «اومیکرون» در شهرستان کاشان روندی صعودی پیدا کرد و از روز جمعه کاشان در شرایط قرمز کرونایی قرار دارد، عامل عادی‌انگاری و عدم رعایت پروتکل‌ها و شیوه‌نامه‌های بهداشتی به ایجاد شرایط جدید و شروع موج ششم کرونا کمک کرده است.

آمار کرونا کاشان ۲۲ دی؛ ۲۴ ابتلای جدید، بدون فوتی

1400/10/22 , 10:31

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته در منطقه تحت پوشش این دانشگاه ۲۴ ابتلای جدید مبتلا به کروناویروس شناسایی شدند و موردی از فوت در این بازه زمانی در مراکز درمانی منطقه کاشان ثبت نشده است.

آمار کرونا کاشان ۲۰ دی؛ ۵ ابتلای جدید، بدون فوتی

1400/10/20 , 11:32

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته در منطقه تحت پوشش این دانشگاه پنج ابتلای جدید مبتلا به کروناویروس شناسایی شدند و موردی از فوت در این بازه زمانی در مراکز درمانی منطقه کاشان ثبت نشده است.

آمار کرونا کاشان ۱۹دی؛ ۱۶ ابتلای جدید، بدون فوتی

1400/10/19 , 11:23

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته در منطقه تحت پوشش این دانشگاه ۱۶ ابتلای جدید مبتلا به کروناویروس شناسایی شدند و موردی از فوت در این بازه زمانی در مراکز درمانی منطقه کاشان ثبت نشده است.

آمار کرونا کاشان ۱۸ دی؛ یک فوتی و ۵ ابتلای جدید

1400/10/18 , 11:03

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته در منطقه تحت پوشش این دانشگاه پنج ابتلای جدید مبتلا به کروناویروس شناسایی شدند و یک مورد فوتی در این بازه زمانی در مراکز درمانی منطقه کاشان ثبت شده است.

آمار کرونا کاشان ۱۴ دی؛ ۷ ابتلای جدید، بدون فوتی

1400/10/14 , 11:07

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته در منطقه تحت پوشش این دانشگاه هفت ابتلای جدید مبتلا به کروناویروس شناسایی شدند و موردی از فوت در این بازه زمانی در مراکز درمانی منطقه کاشان ثبت نشده است.

آمار کرونا کاشان ۱۳ دی؛ ۱۳ ابتلای جدید، بدون فوتی

1400/10/13 , 12:22

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته در منطقه تحت پوشش این دانشگاه ۱۳ ابتلای جدید مبتلا به کروناویروس شناسایی شدند و موردی از فوت در این بازه زمانی در مراکز درمانی منطقه کاشان ثبت نشده است.

آمار کرونا کاشان ۱۲ دی؛ ۱۰ ابتلای جدید، بدون فوتی

1400/10/12 , 13:46

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته در منطقه تحت پوشش این دانشگاه ۱۰ ابتلای جدید مبتلا به کروناویروس شناسایی شدند و موردی از فوت در این بازه زمانی در مراکز درمانی منطقه کاشان ثبت نشده است.

آمار کرونا کاشان ۱۱ دی؛ ۲ فوتی و ۸ ابتلای جدید

1400/10/11 , 12:41

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته در منطقه تحت پوشش این دانشگاه هشت ابتلای جدید مبتلا به کروناویروس شناسایی شدند و دو مورد فوت در این بازه زمانی در مراکز درمانی منطقه کاشان ثبت شده است.

آمار کرونا کاشان ۸ دی؛ یک فوتی و هفت ابتلای جدید

1400/10/8 , 12:19

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته در منطقه تحت پوشش این دانشگاه هفت ابتلای جدید مبتلا به کروناویروس شناسایی شدند و یک مورد فوتی در این بازه زمانی در مراکز درمانی منطقه کاشان ثبت شده است.

آمار کرونا کاشان ۷ دی؛ ۵ ابتلای جدید، بدون فوتی

1400/10/7 , 11:07

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته در منطقه تحت پوشش این دانشگاه پنج ابتلای جدید مبتلا به کروناویروس شناسایی شدند و موردی از فوت در این بازه زمانی در مراکز درمانی منطقه کاشان ثبت نشده است.

آمار کرونا کاشان ۶ دی؛ ۱۱ ابتلای جدید، بدون فوتی

1400/10/6 , 14:25

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته در منطقه تحت پوشش این دانشگاه ۱۱ ابتلای جدید مبتلا به کروناویروس شناسایی شدند و موردی از فوت در این بازه زمانی در مراکز درمانی منطقه کاشان ثبت نشده است.

آمار کرونا کاشان ۵ دی؛ ۱۰ بستری، یک فوتی

1400/10/5 , 12:24

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته در منطقه تحت پوشش این دانشگاه ۱۰ بستری جدید انجام شده و هیچ مورد فوتی در مراکز درمانی منطقه کاشان ثبت نشده است.

برنامه‌ریزی شهرداری کاشان متناسب با تعداد سگ‌های ولگرد نیست

1400/10/1 , 07:16

علی‌رغم برنامه‌ریزی‌های انجام شده از سوی شهرداری افزایش تعداد سگ‌های ولگرد در کاشان به دغدغه‌ای تازه برای شهروندان تبدیل شده و لازم است مسئولان مربوطه نسبت به تناسب برنامه‌ها با تعداد سگ‌های ولگرد جدیت بیشتری داشته باشند.

آمار کرونا کاشان ۲۹ آذر؛ یک فوتی و ۱۴ ابتلای جدید

1400/09/29 , 11:42

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته در منطقه تحت پوشش این دانشگاه ۱۴ ابتلای جدید مبتلا به کروناویروس شناسایی شدند و یک مورد فوت در این بازه زمانی در مراکز درمانی منطقه کاشان ثبت شده است.

آمار کرونا کاشان ۲۸ آذر؛ ۹ ابتلای جدید، بدون فوتی

1400/09/28 , 12:12

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته در منطقه تحت پوشش این دانشگاه ۹ ابتلای جدید مبتلا به کروناویروس شناسایی شدند و موردی از فوت در این بازه زمانی در مراکز درمانی منطقه کاشان ثبت نشده است.