خانه / تهران | نیمی از درآمدهای مالیاتی کشور از استان تهران تأمین می‌شود

تهران | نیمی از درآمدهای مالیاتی کشور از استان تهران تأمین می‌شود

نعمت‌الله ترکی با اشاره به اعتباراتی که در سطح کشور برای استان‌ها در نظر گرفته‌شده اظهار داشت: بودجه اختصاص‌یافته استان تهران در سال 97 بالغ‌بر 665 میلیارد تومان بود که حدود 90 درصد آن به اجرای طرح‌های ملی استان تخصیص داده شد که این رقم بودجه در سال 98 به مبلغ 850 میلیارد تومان افزایش‌یافته است. او با تشریح بودجه اختصاص‌یافته به حوزه‌های مختلف بیان کرد: در سال 97 در حوزه ورزش و جوانان 22 میلیارد اعتبار تخصیص یافت که این رقم برای سال 98 به 48 میلیارد تومان رسیده است، در بخش بودجه متوازن بر اساس شاخص‌های فرهنگی، اجتماعی در سال 97 مبلغ 328 میلیارد تومان اعتبار و در بودجه پیشنهادی سال 98 این رقم 388 میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده است. رئیس سازمان برنامه‌وبودجه استان تهران با بیان اینکه عمده درآمد کشور در حوزه مالیات و نفت است افزود: 50 درصد درآمدهای مالیاتی کشور از استان تهران تأمین می‌شود و درآمد نفتی کشور نیز توسط استان‌های نفت‌خیز کشور تأمین می‌شود و می‌توان علاوه بر اعتباراتی که سالانه برای استان‌ها مصوب می‌شود از محل درآمدهای مالیاتی 3 درصد برای استان تهران و مناطق محروم کشور در نظر گرفت که به این توسعه متوازن می‌گویند. ترکی ادامه داد: متأسفانه موضوعات در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی در استان تهران طبق برنامه پیش نرفته و به‌خوبی رسیدگی نشده است و اگر وضع به همین منوال پیش رود در آینده نه‌چندان دور شهرستان‌های پیرامون تهران جزو محروم‌ترین شهرهای کشور می‌شود. او با اشاره به مفاد قانون برنامه ششم توسعه تصریح کرد: ما به دنبال اعداد و ارقام ریالی نیستیم و این سند با توجه به شناسایی ظرفیت‌های شهرستان‌ها و تأمین منابع مالی موجود تنها برای رفع مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این سند تا 1400 تدوین‌شده است. رئیس سازمان برنامه‌وبودجه استان تهران گفت: یکی از راه‌های تأمین منابع مالی برای اجرای پروژه‌های شهرستان‌ها، استفاده از واحدهای صنعتی و تولیدی برند شهرهاست که بخشی از درآمد خوبی که از شهرستان کسب می‌شود برای ساخت درمانگاه، جاده، مدرسه و دیگر نیازهای شهرستان هزینه شود.

19 دی 1397, 15:55
بازگشت