خانه / قزوین| توسعه آموزش‌های مشاغل خانگی در استان قزوین

قزوین| توسعه آموزش‌های مشاغل خانگی در استان قزوین

عبدالمحمد زاهدی افزود: امروزه تمامی کشورهای پیشرفته جهان به اهمیت و جایگاه آموزش‌های کوتاه‌مدت برای دست‌یابی به توسعه پی برده‌اند آن چنانکه کشور آلمان بعد از جنگ به آموزش‌های مهارت محور توجه کرد.

او افزود: در کشور ایران نیز باید آموزش‌های کوتاه‌مدت مهارت به‌صورت جدی و پیوسته موردتوجه قرار گیرد چون همواره بخشی از نیروها از چرخه فعالیت خارج‌شده و باید نیروهای جدید آموزش‌دیده جایگزین شوند.

زاهدی با اشاره به طرح جامع مهارت در استان، اضافه کرد: باید در این طرح به آمایش سرزمین، نیازهای بازار کار و استعدادهای موجود در هر منطقه توجه کرده و از نوشتن نسخه‌ای واحد برای همه مناطق خودداری شود.

استاندار گفت: در تعریف عناوین آموزشی فنی و حرفه‌ای نیز باید به مشاغل جدید توجه کرد چون بسیاری از مشاغل یک جامعه با تحولات اجتماعی از گردونه اعتبار خارج می‌شوند.

او با اشاره به توسعه آموزش‌های مشاغل خانگی در استان افزود: باید اداره فنی و حرفه‌ای استان روی مشاغلی سرمایه‌گذاری کند که در آینده‌ای نزدیک به حرفه و شغل تبدیل‌شده و تهدیدی برای سایر مشاغل جامعه محسوب نشوند.

14 آبان 1397, 15:13
بازگشت