خانه / کرمان| استاندار کرمان هفته جاری تعیین تکلیف می شود

کرمان| استاندار کرمان هفته جاری تعیین تکلیف می شود

محمدرضا پورابراهیمی اظهار کرد: قرار بود برای تعیین تکلیف این موضوع نشست مشترک مجمع نمایندگان استان کرمان با وزیر کشور سه شنبه هفته گذشته برگزار شود. او ادامه داد: به دلیل اینکه امیری خامکانی رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان به دلیل ماموریت کاری خارج از کشور حضور دارد، احمد حمزه ای نماینده مردم پنج شهرستان جنوبی استان کرمان به عنوان نایب رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان عهده دار این کار شد.نماینده مردم کرمان و راور گفت: براساس گفته های نایب رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان وزیر کشور اعلام کرده است که انتخاب استاندار کرمان ظرف هفته جاری تعیین تکلیف می شود. او در پاسخ به این پرسش که آیا دلیل وزارت کشور مبنی بر اینکه استاندار کرمان به صورت همزمان با استان های دیگر بعد از ابلاغ قانون منع به کارگیری بازنشستگان معرفی می شود توجیه پذیر است؟ گفت: این دلیل به هیچ عنوان توجیه پذیر نیست چرا که کرمان از خرداد ماه استاندار ندارد در حالیکه قانون منع به کارگیری بازنشستگان اخیرا مطرح شده است.

او تاکید کرد: موضوع معرفی استانداران بعد از ابلاغ قانون منع بکارگیری بازنشتگان که توسط سامانی سخنگوی وزارت کشور مطرح شد با موضوع انتخاب استاندار کرمان غیرمرتبط بوده و این تاخیر قابل قبول نیست.

19 مهر 1397, 13:08
بازگشت