جریان حیات در رگ‌های گاوخونی

جریان حیات در رگ‌های گاوخونی

از ۱۰ مهرماه آب از سد رودشتین به میزان ۱۷ مترمکعب بر ثانیه به سمت تالاب بین المللی گاوخونی رهاسازی شد. روز چهارشنبه هفته گذشته و پس از یک هفته آب به