• زمان انتشار: 18 مهر 1397, 14:14
  • / کد خبر: 5551

آزادی رسانه چه نقشی در کاهش حجم شایعه دارد؟

عبور آزادی از معبر مطبوعات

عبور آزادی از معبر مطبوعات ایجاد فضای شایعه در رسانه‌های مختلف می‌تواند فرصت مناسبی را برای افرادی فراهم کنند که به دنبال تخریب‌های سیاسی هستند. مسئولان ما باید طاقت شنیدن بسیاری از انتقادات و حرف‌ها را داشته باشند. زمینه ایجاد شایعه زمانی فراهم می‌شود که رسانه‌های رسمی از فضای نقد و ایجاد گفت‌و‌گو پرهیز می‌کنند.
بررسی تاریخ مطبوعات در ایران نشان‌دهنده این مساله است که روزنامه‌های ما به جز زمان‌های کوتاهی از آزادی بی‌بهره یا کم‌بهره بوده‌اند. از زمان تاسیس اولین روزنامه در ایران بیش از صد و هفتاد سال می‌گذرد. در مسیر پـر فـراز و نشـیب تـاریخ مطبوعـات مشاهده می‌کنیم که مطبوعات ایران مطابق با شرایط تئوری اقتدارگرا متولد شده‌اند و در سیر رشد خود هیچگاه جز در دوره‌های تاریخی کوتاه از آزادی برخوردار نبوده‌اند.
رسانه‌ آزاد در آزادی می‌روید
نشریات و مطبوعات از جمله مهمترین ابزارهای ارتباطی در قرن حاضر هستند که نقش بی‌بدیلی در تحقق آزادی اطلاعات در جوامع دارند. تحقق آزادی بیان و عقیده به عنوان یکی از مهمترین آرمان‌های جوامع انسانی نیز مرهون رشد و توسعه این قبیل ابزارهای ارتباطی است که همزمان با توسعه صنعت چاپ، رشد روزافزون یافته‌اند و از آن پس، آزادی این وسایل به عنوان مصادیق آزادی بیان محسوب می‌شوند. رسانه‌ آزاد در آزادی می‌روید و آزادی نیز در بسط و بارور کردن این درخت نقش ایفا می‌کند.
علت رویگردانی مردم از مطبوعات کیفیت پایین محتوای مطبوعات و آزاد نبودن مطبوعات که منجر به خودسانسوری می‌شود، است.
بدون شک آزادی رسانه‌ها و آزادی بیان در جهان امروز یکی از شاخصه‌های قدرتمند برای ارزیابی وضعیت نظام‌های حکومتی در تعامل با ارزش‌های مدرن و مردم‌سالارانه است. رسانه‌ها نماد آزادی بیان در کشور هستند، مسئولیت حفظ ارزش‌های انسانی را هم به عهده دارند و همواره برای حمایت و گسترش این ارزش‌ها تلاش می‌کنند. این تلاش‌ها را می‌توان به طور کلان در قالب استراتژی‌هایی که در پیش می‌گیرند، جستجو کرد و به آن معنا بخشید.
نخستین آزادی در آزادی ‌مطبوعات، آزادی‌ بیان است اما مهم‌تر از آن، آزادی پس از بیان است. آزادی مطبوعات از ضروریات جامعه اسلامی و دموکراتیک است و لازمه‌ آن تحول اجتماعی و درک مراتب آن توسط مردم و حاکمان است که باید به آزادی بیان توجه لازم را داشته باشند و حب و غرور را به آزادی‌خواهی بسپارند.
یکی از کارکردهای مطبوعات آگاهی دادن به مردم نسبت به اوضاع جامعه و بررسی آن و یافتن بهترین راه است. همچنین اطلاع هیات‌حاکمه از خواسته‌های طبقات مختلف مردم از دیگر کارکردهای مطبوعات است. یکی از مهم‌ترین آثار آن نفی و طرد خودمحوری و خودکامگی است و حاکمیت افکار سالم عمومی بر اعمال دولتی است چراکه باید به دولت از طریق مطبوعات تذکر داد. آزادی مطبوعات از آزادی‌هایی است که بدون آن به دیگر آزادی‌ها نمی‌توان دست یافت. وقتی آزادی مطبوعات نباشد قطعا آزادی دیگری وجود ندارد. اگر قرار است آزادی مطبوعات داشته باشیم، باید حقوق مطبوعات را بپردازیم، چراکه محاسن بسیاری در رسالت مطبوعات است از جمله روشن‌کردن افکار عمومی، بالابردن سطح دانش و معلومات مردم و پیشرفت اهدافی که در قانون اساسی بیان شده و باید به آن بها داده شود.
در کشورهای توسعه‌یافته آزادی مطبوعات و رسانه‌ها بر این امر تاکید می‌کند که تمام مردم حق ابراز نظر، گفتن و نوشتن در رسانه‌ها را دارا هستند. اعلامیه جهانی حقوق بشر بر این امر تاکید می‌کند که هر کسی از نظر قانونی حق ابراز نظر دارد، این قانون مشتمل بر حق ابراز نظر بدون هیچ‌گونه مداخله از جانب دولت‌ها یا ذی‌نفعان است.
به اعتقاد مک کوئیل شنیدن عقاید گوناگون، تعدد آرا و نظرات، احترام به عقاید دیگـران و عـدم سـرکوب عقایـد تنهـا در شرایط تعدد مطبوعات و تحقق آزادی مطبوعات میسر خواهد بود. از دیگر سو میان آزادی مطبوعات و دموکراسی، رابطه بسیار نزدیکی وجود دارد. این آزادی تنها در دموکراسـی تحقـق می‌یابد و دموکراسی نیز بدون آزادی مطبوعات مفهوم پیدا نمی‌کند. در ایـن میان آزادی مطبوعات از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. چرا که وسیله‌ای برای محقق ساختن دیگر حقوق افراد به شمار می‌رود.
شرایط اساسی آزادی مطبوعات
آزادی مطبوعات به معنای عام، جست‌و‌جو، جمع‌آوری و کسب آزادانه اخبار و اطلاعات و عقایـد عمـومی، انتقـال و مخابره آزادانه آن‌ها، انتشار آزادانه روزنامه‌ها و پخش آزادانه برنامه‌های رادیـویی و تلویزیـونی و اینترنتـی، دریافـت و مطالعه آزادانه مطبوعات و دریافت آزادانه برنامه‌هـای مـذکور را در بـر مـی‌گیـرد. بـه ایـن ترتیـب، آزادی فعالیـت خبرنگاران، انتشار آزادانه روزنامه‌ها و مجله‌های گوناگون از طرف افراد و گروه‌هـای سیاسـی و پخـش آزادانـه و بـی‌طرفانه و واقع بینانه برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی و اینترنتی و انعکاس آزاد افکـار و عقایـد عمـومی در مطبوعـات وسایر وسایل ارتباط جمعی، از شرایط اساسی آزادی مطبوعات محسوب می‌شوند. امروز متاسفانه علی‌رغم خواست و علاقه تک‌تک مسئولان، ما جزو کشورهای عقب‌مانده در زمینه مطبوعات هستیم حتی در قیاس با کشورهای همسایه. تعطیلی رسانه‌ها باعث‌شده هیچ ثباتی در رسانه چه درخصوص مدیران آن‌ها و چه در مورد خبرنگاران وجود نداشته باشد. هرجا مطبوعات توانایی وجود داشتند، امنیت اجتماعی یک جامعه بالاتر رفته است و هر کجا مطبوعات ناتوان بوده‌اند، سطح امنیت اجتماعی پایین ‌آمده است جنگ‌ها و کودتاها در کشورهایی اتفاق می‌افتد که مطبوعات توسعه‌نیافته دارد. تا زمانی که نتوانیم نظام صنفی و شورای عالی مطبوعات را شکل دهیم، مشکلات‌مان لاینحل باقی می‌ماند. ما در طول این 35 سال هنوز مشخص نکردیم که چه قانون جامعی در قبال مساله‌ای به نام تعطیلی رسانه داریم. در واقع همواره با توجه به شیوه نگرش دولت‌ها، تفسیر از قانون هم تغییر یافته است. در حالی که این درست نیست قانون باید پایدار باشد.
منبع: روزنامه ابتکار

ارسال دیدگاه

با نظرات سازنده خود ما را در بهبود هرچه بهتر کیفیت مطالب یاری نمایید.

عکس خوانده نمی شود
دیدگاه برای این مطلب ارسال شده است. 0
  • آخرین اخبار
  • تهران
  • شهرستان ها
کرمان| کاروانسرای کوزه گران در محاصره معتادانچرا «تاج‌محمد» کشته شد؟روز گربهبه ما، چای و قهوه بدهید لطفا!خاوری را به ایران تحویل بدهیدبنزین ترک مرغوب‌تر است؟« گوبلز»؛ دروغ بافی که به فرزندانش «سیانور» خوراند!حضور مافیا دردنیای نوازنده ها‌‌آدم هایی که فقط نگاه مادی به زندگی دارندکجای پاچه خواری بامزه است!؟هزار توی وحشت در وب سیاهستاره «جدیدی» متولد شدشروعی دیر در مراسمی ناتماممنتجب نیا : خاتمی و عارف مانع استقلال احزاب شده اندمتهم، بازجو شد!ترامپ ورویکرد عربده کشی در مقابل ایرانتغییر کابینه به سبک دولت دوازدهم!تاکی سوتی و بغض، پسر؟!من سوء تفاهم نیستم!دشمنان قسم‌خورده لس‌آنجلس- تهراندورهمی سنگین‌وزن‌هامردان بی‌مسئولیت یا زنان کنترل کنندهسکانس‌به‌سکانس فیلم کتک‌خوردن ٢ پلیس از سوی اراذلقتل‌عام خانوادگی در خانه شماره ٢٣بسته حمایتی یکشنبه نهایی می‌شودگرانی خزنده و مگس‌های پرنده!چرا نمی‌توانیم خاوری را در کانادا دستگیر کنیم ؟مافیا چه می‌خواهد «معدل» یا «کنکور»؟عجیب‌ترین شایعه: نوشابه به جای سنواتروزگار سپری‌شده پاسپورت‌های مُهرخوردهتماشاچی‌های موبایل‌به‌دستلامبورگینی ایرانی مو نمی‌زند!چرا امیر جدیدی، تختی نشد؟آیا «عادل» از تلویزیون دور می‌شود؟!نقاشی پسته روی تریاک
تهران|دردسر پخت نان با سبوس اضافه«بی بی گلنار» بازمانده عهد قجرتهران| اسلامشهر در حسرت بیمارستانتهران| مدیریت شهری باید اعتمادسازی کندتهران| هزارمین شماره روزنامه صبا منتشر شدتهران| ورامین رتبه یک فرونشست زمین در جهانتهران| توزیع ۲۵۰۰۰ غذا در حسینیه اعظم کرشته شهریارتهران|سرکیسه کردن 50 تهرانی از روی دیوارآشتی با طبیعت در گردشگری کشاورزیتهران| هفدهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات ایران‎تهران| تا نگاه می‌کنی وقت رفتن استتهران| کاهش 20 کیلومتری سرعت مجاز کامیون‌ها در بزرگراه‌های تهرانتهران| آزادسازی 170 هکتار از زمین‌های بوستان جمشیدیه از دست جاعلانتهران| ١٢٠ تن گوشت یارانه‌ای وارد بازار تهران می‌شودتهران| تشدید نظارت بر مراکز تولیدکننده پسماند حاوی آلاینده جیوه در بهارستانتهران| کمک مالی مستقیم به سمن‌ها در دوره جدید انجام‌نشده استتهران| جشنواره بین‌المللی هنر برای صلحتهران| افتتاح ۵ هزار و ۲۰ واحد مسکن مهر در پردیستهران| بوی ماه محرم در کوچه های شهرتهران| موقوفه بودن اراضی مشکل دیرینه مردم قدستهران|ماجرای نصب شنود در درختان تهران!تهران|موسیقی سنتی جای جلف‌بازی‌ نیست!تهران| سی امین نمایشگاه ملی صنایع دستیجوان سازی درختان انگور در رباط کریمپیش نویس شرح وظایف خانه‌های مطبوعات منتشر شدتهران|حال نزار «لاله‌زار»آغاز ثبت نام دوره های آموزشی کوتاه مدت دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه هاتهران|دمل چرکین زباله بر پیشانی پایتختتهران| نمایشگاه خودروهای کلاسیک در شهر ريحباب جهیزیه!تهران|تفریحات تابستانه کودکان پایین شهرتهران|نشئگی زیر درختان خیستهران|اعدام در انتظار رباینده زنان پایتختتهران|خطر بازگشت مدارس چند شیفتهتهران| برگزاری نخستین مجمع عمومی شورای هماهنگی روابط عمومی‌های استان
فهرست روزنامه های ایلامکردستان| شهرک صنعتی در شهرستان بانه توسعه می‌یابدگلستان| اعزام تیم خدمات شهری شهرداری گرگان به کربلاالبرز| تخصیص اعتبار برای مناسب‌سازی معابر فردیسخراسان شمالی| بی‌مهری مسکن مهر در گلستان شهرکرمان| کاروانسرای کوزه گران در محاصره معتادانایلام| آمادگی برای پذیرایی از میهمانان اربعینایلام| تجهیز نمازخانه‌های بین‌راهی استان هم‌زمان با اربعینایلام| ایلام صاحب پارک بانوان می‌شودایلام| سرمایه‌گذاری پنج میلیون دلاری چینی‌ها در ایلامایلام| کسب معتبرترین جایزه مستند حیات‌وحش جهان توسط کشاورز ایلامیسمنان| جشنواره گلهای داوودی در مهدی‌شهرکرمانشاه| برداشت انار هورامانکرمان| نیمی از مدارس ریگان استحکام کافی را نداردایلام| زائران تنها از پارکینگ‌های مجاز استفاده کننداصفهان| فقط پاکروها امکان تردد در منطقه تاریخی اصفهان را پیدا می‌کنندگلستان| میزبانی گلستان از بزرگ‌ترین رقابت کشتی نونهالان و نوجوانان دنیاسیستان و بلوچستان| بورسیه فعلا تعطیلچهارمحال و بختیاری| در انتظار بارانالبرز| طرح تغییر بستر تولید سرمه‌ درمانی بررسی می‌شودالبرز| صدور مجوز آموزش‌های مهارتی کار و دانش در البرزالبرز| اطلس ساماندهی پسماند کرج تدوین می‌شودالبرز| چراغ شهرک صنفی شیخ‌آباد پس از ۱۵ سال روشن شدالبرز| البرز چهارمین استان از نظر تولید تخم‌مرغ در کشور استالبرز| ترافیک، میهمان ناخوانده کرجاصفهان| کامو و چوگان؛ بهشت گمشده کویرمرکزی| جشنواره انگور در روستای هزاوهکردستان| صنعتی که رو به فراموشی استخراسان شمالی| چشم‌انتظاری برای بازارهای جهانیالبرز| ظرفیت بالای واحدهای تولیدی در استان البرزکرمانشاه| اعلام ضوابط سفر با خودروی شخصی به عتبات عالیاتمازندران| در استان‌های شمالی دفن زباله امکان‌پذیر نیستگلستان| افتتاح میز خدمت در سازمان جهاد کشاورزی استان گلستانفهرست روزنامه های اصفهاناصفهان| امضای تفاهم‌نامه اتاق‌های بازرگانی اصفهان و نرماندی

روزنامه رویداد امروز دوشنبه ۳۰ مهر ۹۷ پخش زنده بازار ارز و سکه جدول لیگ
بازی سیاسی آمریکا در غزنی افغانستان
بازی سیاسی آمریکا در غزنی افغانستان
ریاکاری کانادایی در مقابل فرصت طلبی سعودی
ریاکاری کانادایی در مقابل فرصت طلبی سعودی
ویژه استان ها
فهرست روزنامه های ایلامکردستان| شهرک صنعتی در شهرستان بانه توسعه می‌یابدگلستان| اعزام تیم خدمات شهری شهرداری گرگان به کربلاالبرز| تخصیص اعتبار برای مناسب‌سازی معابر فردیسخراسان شمالی| بی‌مهری مسکن مهر در گلستان شهرکرمان| کاروانسرای کوزه گران در محاصره معتادانایلام| آمادگی برای پذیرایی از میهمانان اربعینایلام| تجهیز نمازخانه‌های بین‌راهی استان هم‌زمان با اربعینایلام| ایلام صاحب پارک بانوان می‌شودایلام| سرمایه‌گذاری پنج میلیون دلاری چینی‌ها در ایلامایلام| کسب معتبرترین جایزه مستند حیات‌وحش جهان توسط کشاورز ایلامیسمنان| جشنواره گلهای داوودی در مهدی‌شهرکرمانشاه| برداشت انار هورامانکرمان| نیمی از مدارس ریگان استحکام کافی را نداردایلام| زائران تنها از پارکینگ‌های مجاز استفاده کننداصفهان| فقط پاکروها امکان تردد در منطقه تاریخی اصفهان را پیدا می‌کنندگلستان| میزبانی گلستان از بزرگ‌ترین رقابت کشتی نونهالان و نوجوانان دنیاسیستان و بلوچستان| بورسیه فعلا تعطیلچهارمحال و بختیاری| در انتظار بارانالبرز| طرح تغییر بستر تولید سرمه‌ درمانی بررسی می‌شودالبرز| صدور مجوز آموزش‌های مهارتی کار و دانش در البرزالبرز| اطلس ساماندهی پسماند کرج تدوین می‌شودالبرز| چراغ شهرک صنفی شیخ‌آباد پس از ۱۵ سال روشن شدالبرز| البرز چهارمین استان از نظر تولید تخم‌مرغ در کشور استالبرز| ترافیک، میهمان ناخوانده کرج