تبلیغات
  • زمان انتشار: 29 مهر 1399, 10:52
  • / کد خبر: 51023

داروخانه های منتخب کاشان برای توزیع انسولین و داروهای خاص + آدرس و شماره تماس

داروخانه های منتخب کاشان  برای توزیع انسولین و داروهای خاص + آدرس و شماره تماس سازمان غذا و دارو لیست داروخانه های منتخب کاشان را  برای ارائه داروهای بیماران خاص، انسولین، پیوند، تالاسمی و ... منتشر کرد.

لیست داروخانه‌های منتخب برای ارائه داروهای بیماران خاص، انسولین، پیوند، تالاسمی و … منتشر شد.

خیابان شهید رجایی داخل بیمارستان نقوي

55402226 

کاشان

کاشان

روزانه

بیمارستان نقوي

فاز 2 ناجی آباد ، خیابان بهارستان

55421070 

کاشان

کاشان

روزانه

دکتر احمدي مقدم

خیابان ولیعصر ، مقابل بیمارستان سیدالشهدا

54720399 

آران و بیدگل

آران و بیدگل

روزانه

دکتر اخباري

 ابتداي خیابان ملاحبیب اﷲ شریف

55229038 

کاشان

کاشان

روزانه

دکتر اصفهانیان(ابن سینا)

خیابان شهید بهشتی، نبش کوچه آزادي27

55445902 

کاشان

کاشان

شبانه روزي

دکتر اکبري(قانون)

 میدان شهدا، ابنداي خیابان نواب صفوي، جنب بانک ملی

54720052 

آران و بیدگل

آران و بیدگل

روزانه

دکتر اکرمی

ابوزیدآباد، خیابان شهید بهشتی، جنب مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزي

54256486 

آران و بیدگل

ابوزیدآباد

روزانه

دکتر امام (سلام)

خیابان آیت اﷲ یثربی، سه راه فاطمیه

55246525 

کاشان

کاشان

روزانه

دکتر ایرانمنش

 میدان شورا، ابتداي کوچه شهیدان ستوده

55338182 

کاشان

کاشان

روزانه

دکتر بداغی(کیمیا)

 

آدرس

 

تلفن

شهرستان

شهر / روستا

نوع سرویس

نام داروخانه

 مسکن مهر، مجتمع تجاري

55348071 

کاشان

کاشان

نیمه وقت عصر

دکتر بنفشه (بزرگمهر)

 میدان امام خمینی، جنب مسجد امام حسین(ع)

54720165 

آران و بیدگل

آران و بیدگل

روزانه

دکتر تقدیسی

خیابان شهید بهشتی، کوچه شهید دیمی، جنب     بیمارستان میلاد

55447530 

کاشان

کاشان

روزانه

دکتر حسین پور (کیان)

ناحیه شهري لتحر ، حدفاصل میدان شهدا و انتهاي خیابان زیارت

55230633 

کاشان

کاشان

نیمه وقت عصر

دکتر حسینی

خیابان امیرکبیر، نرسیده بیمارستان متینی

55335090 

کاشان

کاشان

روزانه

دکتر حق پناه

چهارراه امام خمینی(ره)، ساختمان پزشکان

54254145 

آران و بیدگل

ابوزیدآباد

شبانه روزي

دکتر خادمی

 خیابان شهید بهشتی، جنب بانک انصار

55467003 

کاشان

کاشان

روزانه

دکتر خسرونژاد

بلوار قطب راوندي، بیمارستان آیت اله یثربی

55584272 

کاشان

کاشان

روزانه

دکتر خیاط کاشانی

چهارراه آیت اله کاشانی، خیابان بهشتی، نبش کوچه ساختمان پزشکان امیرکبیر

55457561 

کاشان

کاشان

روزانه

دکتر دارابی

خیابان امیرکبیر، مقابل بیمارستان متینی ،ساختمان پزشکان صابر

55332377 

کاشان

کاشان

روزانه

دکتر دستان (مرکزي)

نوش آباد، خیابان امام، روبروي بانک ملی ایران

54823131 

آران و بیدگل

نوش آباد

روزانه

دکتر رشیدي

فین بزرگ ، جنب درمانگاه شبانه روزي باقرالعلوم

55339576 

کاشان

کاشان

روزانه

دکتر زارع توتستانی

 نبش میدان امام حسین(ع)، ساختمان میلاد

55461226 

کاشان

کاشان

روزانه

دکتر ساتر

چهارراه آیت اﷲ کاشانی، خیابان شهید رجایی ،کوچه شهیدان مازوچی

55469694 

کاشان

کاشان

روزانه

دکتر سیدي

 بلوار دانش، نبش کوچه دانش6

55549363 

کاشان

کاشان

روزانه

دکتر شاه بالایی(دانش)

خیابان بابا افضل، جنب پانخل

55440037 

کاشان

کاشان

شبانه روزي

دکتر شب زنده دار(مرجان)

خیابان شهید رجایی، روبروي اورژانس امام خمینی

54730830 

کاشان

آران و بیدگل

شبانه روزي

دکتر شکاري

 خیابان بهشتی، جنب کوچه مسجد شامخی

55444433 

کاشان

کاشان

روزانه

دکتر طبسی

مشکات ، جنب پایگاه بسیج محمد رسول اﷲ

55684721 

کاشان

مشکات

نیمه وقت عصر

دکتر عابد

 خیابان امام خمینی ، روبروي اورژانس گلابچی

55228086 

کاشان

کاشان

شبانه روزي

دکتر عبدلی (امام رضا(ع))

برزك ،جنب درمانگاه

55673738 

کاشان

برزك

نیمه وقت صبح

دکتر علایی

خیابان امیر کبیر ، نرسیده به اداره برق

55310078 

کاشان

کاشان

روزانه

دکتر فرازمند (مهر)

خیابان شهید خاندایی، خیابان شهید صالحی

55306676 

کاشان

کاشان

روزانه

دکتر فراهانی

 خیابان آیت اﷲ کاشانی، ساختمان پزشکان بقیه اﷲ

55459163 

کاشان

کاشان

روزانه

دکتر قاسمیه(کوثر )

طاهرآباد، خیابان شهید رجایی،جنب مخابرات

55522828 

کاشان

طاهرآباد

نیمه وقت عصر

دکتر قنبري

 میدان خرمشهر، ابتداي خیابان شمس آبادي

55242137 

کاشان

کاشان

روزانه

دکتر کریمی

 خ طالقانی، تقاطع بلوار نماز، ساختمان پزشکان قائم

55491312 

کاشان

کاشان

روزانه

دکتر کفیل

 

آدرس

 

تلفن

شهرستان

شهر / روستا

نوع سرویس

نام داروخانه

خیابان شهید رجایی، جنب اورژانس امام خمینی

54722928 

آران و بیدگل

آران و بیدگل

روزانه

دکتر گلسرخی

 میدان معلم، ابتداي خیابان شهید بهشتی

55546465 

کاشان

کاشان

روزانه

دکتر لامع (حکیم)

 خیابان شهید بهشتی، خیابان ایمان شرقی ،ساختمان رازي

55580173 

کاشان

کاشان

روزانه

دکتر محمدیان (بقیه ا.(عج))

خیابان مفتح ، بالاتر از مسجد امام زمان(عج)

55545539 

کاشان

کاشان

نیمه وقت عصر

دکتر موحدیان

نیاسر، خیابان ولیعصر، میدان امام حسین ،روبروي آبشار

55723553 

کاشان

نیاسر

نیمه وقت عصر

دکتر مهدي زاده

راوند، بلوار قطب راوندي، نبش کوچه خدایار

55512919 

کاشان

کاشان

شبانه روزي

دکتر نجفی زاده

 خیابان شهید بهشتی، ابتداي خیابان زیارتی ،ساختمان پزشکان دي

55580613 

کاشان

کاشان

روزانه

دکتر نعمانی راد(دي)

خیابان امیر کبیر، جنب هتل امیرکبیر

55304040 

کاشان

کاشان

روزانه

دکتر نکویی(امیرکبیر)

سفیدشهر، جنب  زیارت بی بی سکینه خاتون

54833855 

آران و بیدگل

سفیدشهر

نیمه وقت عصر

دکتر محسن خیاط کاشانی(میلاد)

خیابان امام خمینی، روبروي اورژانس گلابچی

55232672 

کاشان

کاشان

روزانه

دکتر مشرقی

خیابان شهید بهشتی، کوچه بیمارستان میلاد ،ساختمان پزشکان مهر

55463545 

کاشان

کاشان

روزانه

دکتر مصداقی نیا

 میدان قاضی اسداﷲ، ابتداي خیابان بخارایی

55229540 

کاشان

کاشان

روزانه

دکتر معتمدنژاد

 خیابان شهید بهشتی، خیابان ایمان جنوبی

55540899 

کاشان

کاشان

روزانه

دکتر معمار کرمانی

چهارراه آیت کاشانی، جنب ساختمان پزشکان طالبیان

55460133 

کاشان

کاشان

روزانه

دکتر مهرزاد

 بلوار مطهري، جنب کلینیک فرهنگیان

55578187 

کاشان

کاشان

روزانه

دکتر نساج

 خیابان محمد هلال

54723195 

آران و بیدگل

آران و بیدگل

شبانه روزي

دکتر نمکی

علی آباد، روبروي گلزار شهدا

54843899 

آران و بیدگل

محمد آباد

نیمه وقت عصر

دکتر هاشمی

 خیابان بابا افضل، جنب اورژانس مرکزي

55451197 

کاشان

کاشان

روزانه

دکتر یوسفی

 خیابان اباذر دوم

55444554 

کاشان

کاشان

روزانه

رضوي

بلوار قطب راوندي بیمارستان شهید بهشتی

55560050 

کاشان

کاشان

روزانه

سرپایی بیمارستان بهشتی

 خیابان باباافضل، روبروي بانک سپه

55444221 

کاشان

کاشان

روزانه

طالبیان(شهاب)

قمصر، خ امام خمینی(ره)،جنب بانک کشاورزي

55644040 

کاشان

قمصر

روزانه

دکتر طالبیان(فروغ)

راوند، نبش میدان قطب راوندي

55516838 

کاشان

کاشان

روزانه

دکتر عاملی (آرمین)

 خیابان شهید بهشتی، درمانگاه سپاه

55454561 

کاشان

کاشان

روزانه

مجتمع درمانی شفا (شهدا)

 
اخبار مرتبط

ارسال دیدگاه

شما هم دیدگاه خود را بیان کنید

عکس خوانده نمی‌شود
دیدگاه برای این مطلب ارسال شده است. 0
مدیا سنتر رویداد ایران اینستاگرام رویداد ایران

روزنامه رویداد امروز چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۹ پخش زنده بازار ارز و سکه جدول لیگ
روابط عمومی و جهش تولید
روابط عمومی و جهش تولید
روابط عمومی و جهش تولید
افغانستان سازی عراق و شعارهای دروغین دموکراسی
افغانستان سازی عراق و شعارهای دروغین دموکراسی
افغانستان سازی عراق و شعارهای دروغین دموکراسی
قاسم سلیمانی؛ از سردار امنیت تا نماد وحدت ملی
قاسم سلیمانی؛ از سردار امنیت تا نماد وحدت ملی
قاسم سلیمانی؛ از سردار امنیت تا نماد وحدت ملی
ویژه استان ها
کاهش ۷۰ درصدی مسافران اتوبوس در اصفهانمحدودیت‌های کرونایی تردد در جاده‌های کرمانشاه را ۴۴ درصد کاهش دادسودجویی دلالان و کرونا نفس نرگس کاران خراسان جنوبی را تنگ کرده استجمع‌آوری ۴۵ لاشه پرنده مبتلا به آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان از تالاب میقانماجرای مرگ دختر بچه ۸ ساله بندرعباسی چیست؟فعالیت شیرینی فروشی‌ها ممنوع است/ تکذیب اخبار منتشر شده در فضای مجازیافراد ساکن در یزد با پلاک غیربومی در شهر تردد نداشته باشنداعمال جریمه ۲۰۰ خودرو در شب نخست اجرای طرح ممنوعیت ترددتوقیف خودروها با پلاک مخدوش تا پایان محدودیت ها در کرمانشاهقربانیان کروناویروس در استان سمنان به 712 نفر رسیدند۱۸ کرونایی دیگر در یزد جان باختندضارب کوهنوردان در کوه کرکس نطنز دستگیر شد؛ لزوم برطرف کردن قانونی معضل کوهنوردانقیمت گوشت قرمز در بازار امروز ۴ آذرماه+ جدولچگونگی کیفیت آب استان؛ آیا آب اصفهان برای نوشیدن مناسب است؟افزایش قیمت مرغ در اصفهان حباب است/ بازار مرغ به تعادل می رسدمظنه آپارتمان‌های میان سال در تهرانبستری ۸۲۰ بیمار کرونایی در مازندرانروایت از تشنگی اهالی شهر کاج ‌در کنار رودهای خروشان/گویا مسئولان همتی برای رفع این مشکل ندارندکاهش ۴۰ درصدی مسافران مترو اصفهانسرگردانی مردم شیراز در تهیه روغن خوراکی/ سازمان صمت فارس: منکر مشکل شهروندان در خرید روغن نمی‌شویمراه اندازی اولین کارگاه آسفالت امولسیون قیری آماده درآبفا گرمدرهحضور تدریجی اهداکنندگان خون تا پایان زمستان ضروری استماجرای چادرنشینی زن و مرد معتاد در جلوی بیمارستان ارومیه چه بود؟آمار کرونا کردستان ۳ آذر؛ ۵ فوتی و ۲۶۸ ابتلای جدیدسوء قصد به جان سرپرست آموزش و پرورش قرچک با اسلحه/ فراهانی زنده است