تبلیغات
  • زمان انتشار: 29 مهر 1399, 10:45
  • / کد خبر: 51021

لیست داروخانه‌های منتخب مشهد برای توزیع انسولین و داروهای خاص + آدرس و شماره تلفن

لیست داروخانه‌های منتخب مشهد برای توزیع انسولین و داروهای خاص + آدرس و شماره تلفن لیست داروخانه های منتخب دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای ارائه داروهای بیماران خاص، انسولین، پیوند، تالاسمی و ... منتشر شد.

لیست داروخانه‌های منتخب برای ارائه داروهای بیماران خاص، انسولین، پیوند، تالاسمی و … منتشر شد.

حدفاصل چهارراه دکترا و کفایی-داروخانه دکتر مقربی

38430903 

مشهد

شیمی درمانی-پیوندي-ام اس-دیالیز-بیمارستانی

روزانه

دکتر عصمت مقربی

مشهد - خیابان چمران - سه راه جم

  

مشهد

شیمی درمانی-پیوندي-ام اس-دیالیز-بیمارستانی

روزانه

دکتر شهلا محمدي ( ایران )

سجاد بعد سجاد 24 پ 472

36026771 

مشهد

شیمی درمانی-پیوندي-ام اس-دیالیز-بیمارستانی

شبانه روزي

دکتر مهدي چراغی

مشهد بلوار وکیل آباد بین وکیل آباد 31و33 داروخانه دکتر مدهوشی

5138937575 

مشهد

شیمی درمانی-پیوندي-ام اس-دیالیز-بیمارستانی

شبانه روزي

دکتر مهدي مدهوشی

بلوار طبرسی شمالی نبش طبرسی شمالی17

32137983 

مشهد

دیالیز

شبانه روزي

دکتر افسانه طبق فروش

مشهد - خیابان دانشگاه - نبش دانشگاه 16

38539214 

مشهد

شیمی درمانی-پیوندي-ام اس-دیالیز-بیمارستانی

شبانه روزي

بهمن 22

خیابان امام خمینی 25 بیمارستان منتصریه

32291975 

مشهد

شیمی درمانی-پیوندي-ام اس-دیالیز-بیمارستانی

 

داخلی بیمارستان منتصریه

احمد آباد، بیمارستان آموزشی، پژوهشی و درمانی قائم (عج)

38012317 

مشهد

شیمی درمانی-پیوندي-ام اس-دیالیز-بیمارستانی

شبانه روزي

داخلی کلینیک بیمارستان قائم ( عج )

میدان بیمارستان امام رضا

38541011 

مشهد

شیمی درمانی-پیوندي-ام اس-دیالیز-بیمارستانی

شبانه روزي

مرکزي امام

بلوار دانش آموز میدان دانش آموز

5138647019 

مشهد

شیمی درمانی-پیوندي-ام اس-دیالیز-بیمارستانی

روزانه

حضرت رسول ( ص )

خیابان امام خمینی- بین سه راه دارائی و میدان ده دي

38552441 

مشهد

شیمی درمانی-پیوندي-ام اس-دیالیز-بیمارستانی

روزانه

هلال احمر

میدان بیمارستان امام رضا (ع) - جنب موسسه صالح - برج سیمرغ

33145 

مشهد

شیمی درمانی-پیوندي-ام اس-دیالیز-بیمارستانی

روزانه

دکتر مسعود نوري فرد

مشهد-خیابان ابن سینا11- پلاك69

38456303 

مشهد

پیوندي-دیالیز

روزانه

دکتر دلآرام اثنی عشري

مشهد - قاسم آباد - بلوار شهید فلاحی - فلاحی 11/2 - داخل مرکز درمانی رضا

5135226476 

مشهد

شیمی درمانی-پیوندي-ام اس-دیالیز-بیمارستانی

روزانه

دکتر فاطمه طیرانی

بلوار حجاب - نبش حجاب 54 - مجتمع پزشکان غرب مشهد

5136234800 

مشهد

ام اس-دیالیز

روزانه

دکتر رضا وحیدي منش

مشهد - خیابان احمدآباد - نبش احمدآباد19 (بخارایی) جنب سپیدبال

38465041 

مشهد

ام اس-بیمارستانی

شبانه روزي

دکتر علی پیشقدم

 

آدرس

 

تلفن

شهرستان

داروخانه منتخب

نوع سرویس

نام داروخانه

مشهد خیابان کوهسنگی 6 ساختمان پزشکان نیکان

5138556020 

مشهد

شیمی درمانی-ام اس-دیالیز-بیمارستانی

روزانه

دکتر مسعود دهستانی

مشهد-خیابان ابن سینا-نرسیده به سه راه ادبیات -نبش ابن سینا 6

5138436309 

مشهد

ام اس-دیالیز

روزانه

دکتر هدیه مقدم عمرانی

مشهد بلوار فردوسی جنب درمانگاه شهید شوریده پلاك 266

5137610250 

مشهد

دیالیز

روزانه

دکتر مهدي زحمتکش

مشهد بلوار طبرسی جنب درمانگاه ایثارگران فجر

5132728398 

مشهد

شیمی درمانی-ام اس-دیالیز

شبانه روزي

دکتر مریم هاشمی

خیابان شهید چمران نبش چمران 13 پلاك 2

38518409 

مشهد

پیوندي-ام اس-دیالیز

روزانه

دکتر رضا صباغ

بلوار مصلی مصلی 2 نبش چهارراه گلریز

5133652017 

مشهد

دیالیز

شبانه روزي

داخلی بیمارستان امام زمان ( عج )

خیابان کوهسنگی،کوهسنگی 7،پلاك 6

38844292 

مشهد

شیمی درمانی-ام اس-دیالیز-بیمارستانی

روزانه

دکتر هدیه حامدي

بلوار آزادي - سه راه فردوسی - جنب بیمارستان طالقانی

  

مشهد

بیمارستانی

روزانه

دکترسجاد انوري - بیمارستان طالقانی

بلوار فکوري- بین فکوري 36 و 38 -پلاك 336

8826676 

مشهد

دیالیز

شبانه روزي

دکتر محمد حسن رهبري زاده

مشهد-خیابان ابن سینا غربی-نبش ابن سینا 10

38400871 

مشهد

دیالیز

روزانه

دکتر مهدي طاجانی

توس 65 نبش نجف 7

5136660888 

شهرستان مشهد

بیمارستانی

روزانه

دکتر حمید جنتی

مشهد -بلوار امام رضا63

  

مشهد

دیالیز

روزانه

دکتر فاطمه بداغ آبادي

مشهد - بلوار پیروزي - بین پیروزي 1 و 3 - پلاك 69

38793750 

مشهد

بیمارستانی

روزانه

دکتر رویا جباري

خیابان کوهسنکی -بین کوهسنگی 4 و 6

38544419 

مشهد

ام اس-پیوندي-بیمارستانی

روزانه

دکتر رضا شفیعی نیک

احمدآبادانتهاي عارف6 نبش شهید قاسمی پلاك 10

38481106 

مشهد

شیمی درمانی-پیوندي-دیالیز-بیمارستانی

روزانه

دکتر علیرضا کمیلی نژاد

مشهد بلوار شهید چراغچی نرسیده به میدان امام حسین(ع) بین چراغچی 2و4 پلاك 47

37348987 

مشهد

دیالیز

روزانه

دکتر محمد مهدوي

بلواروکیل آباد-وکیل آباد45 داروخانه دکترجلالی

38689797 

مشهد

پیوندي-دیالیز

روزانه

دکتر عبدالرضا جلالی

مشهد-20 متري طلاب-خیابان علیمردانی-بین علیمردانی 30 و 32- پلاك 408

5132792184 

مشهد

دیالیز

شبانه روزي

دکتر محمد رضا سید زاده

خیابان امام رضا(ع)-چهارراه دانش-نبش دانش شرقی 29-جنب درمانگاه آل نبی(ص)

38557879 

شهرستان مشهد

دیالیز

روزانه

دکتر محمد پروین - عباس ذبیحی

خ کوهسنگی  کوهسنگی 6 نبش چهارراه اول ساختمان پزشکان ایرانیان پلاك 44

38553136 

شهرستان مشهد

شیمی درمانی-دیالیز

روزانه

دکتر مهدي محسنی رضوي

خیابان رسالت میدان رسالت درمانگاه خیریه سیدالشهدا داروخانه دکتر رمضانی

5132772006 

شهرستان مشهد

دیالیز

روزانه

دکتر مرضیه رمضانی

فلکه طبرسی،کوچه نوغان، نبش نوغان 7،پلاك267

32216125 

شهرستان مشهد

دیالیز

روزانه

دکتر معصومه فدیشه اي

 

آدرس

 

تلفن

شهرستان

داروخانه منتخب

نوع سرویس

نام داروخانه

مشهد-احمدآباد-بین عارف و پرستار-پلاك 2/30

5138447050 

شهرستان مشهد

پیوندي-بیمارستانی

روزانه

دکتر ارسلان اکبري

قاسم آباد بلوار شاهد50

  

شهرستان مشهد

دیالیز-بیمارستانی

شبانه روزي

دکتر آزیتا کامرانی

بلوار پیروزي - بین پیروزي 41 و 43 - پلاك 163

38813788 

شهرستان مشهد

دیالیز-بیمارستانی

روزانه

دکتر سمانه احمدي

احمدآباد-نبش عارف4-پلاك20

38466409 

شهرستان مشهد

ام اس

روزانه

دکتر ملیحه رادفرد

مشهد خیابان امام خمینی میدان ده دي حاشیه میدان داروخانه دکتر مجتهدي

38545486 

شهرستان مشهد

دیالیز

روزانه

دکتر کوروش مجتهدي

خیابان پاسداران،پاسداران 10،پلاك 134

38554313 

شهرستان مشهد

بیمارستانی

روزانه

دکتر مریم جهرمی مقدم

الهیه بلوار الهیه دور میدان محمدیه مجتمع آرام همکف

36108566 

شهرستان مشهد

دیالیز

روزانه

دکتر راحله کاظمی ( الهیه )

خیابان احمدآباد بلواربعثت رضا 18 طبقه همکف پلاك 82

38450404 

شهرستان مشهد

دیالیز

روزانه

دکتر فهیمه یزدانی مقدم

مشهد - بلوار ابوطالب ، نرسیده به ابوطالب 19 پلاك 230

37242078 

شهرستان مشهد

دیالیز

روزانه

دکتر علیرضا شهریاري

بین امام خمینی 57 و بیمارستان ثامن پلاك 941

38530662 

شهرستان مشهد

پیوندي-دیالیز-بیمارستانی

روزانه

دکتر فاطمه کاظمی

خیابان کلاهدوز نبش1/17پلاك293

37139478 

شهرستان مشهد

بیمارستانی

روزانه

دکتر سید حسین صدري فرد

طرقبه-سه راهی طرقبه شاندیز- محل بیمارستان دکتر شریعتی

35513141 

شهرستان بینالود

دیالیز-بیمارستانی

روزانه

دکتر سعید مظفري - بیمارستان شریعتی

مشهد، بلوار سیدرضی، سیدرضی 45، بیمارستان فوق تخصصی بینا

5136263 

شهرستان مشهد

بیمارستانی

روزانه

دکتر سعید اسلامی - بیمارستان بینا

انتهاي طبرسی اول بین طبرسی 60و 62 جنب پلاك 1572

37275532 

شهرستان مشهد

بیمارستانی

روزانه

دکتر مریم باقري آزاد

مشهد-خیابان چمران-تقاطع گلستان-جنب بیمه آسیا-ساختمان 173-طبقه همکف شمالی

38583411 

شهرستان مشهد

شیمی درمانی-بیمارستانی

روزانه

دکتر راضیه قدسی

احمدآباد-عارف3- پلاك 26

38419959 

شهرستان مشهد

شیمی درمانی-بیمارستانی

روزانه

دکتر مریم کسائیان نائینی

بلوار معلم بین22-24 پلاك 544

  

شهرستان مشهد

بیمارستانی

شبانه روزي

دکتر محمد ناصر بنی اسد

مشهد- بلوار وکیل آباد-بین هنرستان وسامانیه-پلاك 244

5138834289 

مشهد

بیمارستانی

شبانه روزي

دکتر جواد نظري تولائی

بلوار پیروزي، نبش دلاوران15

5138214860 

مشهد

بیمارستانی

شبانه روزي

دکتر مرضیه رامون

بین دستغیب 17و19پلاك 271

5137676880 

مشهد

بیمارستانی

شبانه روزي

دکتر مجید قشمشم

طلاب،خیابان وحید،نبش وحید5،پلاك 449

38820672 

مشهد

بیمارستانی

روزانه

دکتر سبحان امیراحمدي

 

آدرس

 

تلفن

شهرستان

داروخانه منتخب

نوع سرویس

نام داروخانه

بلوار ابوریحان - نبش ابوریحان 9 - پ 67

32768696 

مشهد

شیمی درمانی-بیمارستانی

روزانه

دکتر مریم بختیاري

خیابان ملک الشعراي بهار - خیابان شهید صابري(بهار 29) - پلاك 14 - طبقه منهاي یک

38518215 

مشهد

بیمارستانی

روزانه

دکتر دانا تقی زاده

خیابان طبرسی ،بین طبرسی 14 و 16،روبروي بیمارستان جوادالائمه ،طبقه فوقانی مسجد حاج حکیم

32221134 

مشهد

دیالیز

شبانه روزي

دکتر محمدرضا شاهرخی

رضا شهر بولوار فکوري میدان جوان نبش فکوري 77 پلاك 10 طیقه اول

38713943 

مشهد

بیمارستانی

روزانه

دکتر نوید مختاري فر

خیابان امیرکبیر-بین امیرکبیر 3و5-جنب درمانگاه حیان-پلاك 161

38440175 

مشهد

بیمارستانی

روزانه

دکتر سعیده عربشاهی

مشهد بلوار پیروزي -بعداز تقاطع صیاد شیرازي- قبل از پیروزي 67- پلاك 67

5138657638 

مشهد

بیمارستانی

شبانه روزي

دکتر محمد حاتمی

خ قرنی-منوچهري 26پ57

   

بیمارستانی

روزانه

دکتر علیرضا دقیقی

خراسان رضوي-کاشمر-خیابان امام خمینی-مجتمع تجاري شهرداري پلاك 201

5155240100 

کاشمر

شیمی درمانی-پیوندي-ام اس-دیالیز-بیمارستانی

روزانه

دکتر سید حسین رحیمی ( کاشمر )

 کاشمر خ امام خمینی امام خمینی 2

5155221031 

کاشمر

شیمی درمانی-پیوندي-ام اس-بیمارستانی

روزانه

دکترمحمدسلیمانی موشکی (کاشمر)

خیابان امام خمینی بین امام 17-19 نرسیده به فلکه آزادي(فلکه باغمزار)

55245145 

کاشمر

دیالیز-بیمارستانی

شبانه روزي

دکتر فاطمه رفعتی ( کاشمر)

تایباد.جنب بیمارستان خاتم الانبیا.داروخانه دکتر احمدي

54529275 

تایباد

دیالیز-بیمارستانی

شبانه روزي

دکتر نادیا احمدي ( تایباد )

درگز - بلوارصیادشیرازي - روبروي مرکز بهداشت -داروخانه شبانه روزي دکتر حسن صالحی

5146227526 

درگز

بیمارستانی

شبانه روزي

دکتر حسن صالحی ( درگز)

بلوار چهارباغ.ساختمان پزشکان پردیس

38325581 

گلبهار

ام اس-دیالیز

شبانه روزي

دکتر پریسا لاري ( چناران - گلبهار )

خواف -میدا معلم -مجتمع تجاري شهرداري

54222175 

خواف

دیالیز-بیمارستانی

شبانه روزي

دکتر محمد اصلان نانی رودي ( خواف )

فریمان-خیابات امام خمینی-امام خمینی2

34624605 

فریمان

شیمی درمانی-پیوندي-ام اس-دیالیز-بیمارستانی

شبانه روزي

دکتر فاطمه دوستی ( فریمان )

رشتخور نبش تربیت 2

5156223196 

رشتخوار

دیالیز-بیمارستانی

روزانه

دکتر علی گل محمدیان ( رشتخوار)

قوچان خ امام خمینی - جنب اورژانس شهدا - پلاك73

47220025 

قوچان

شیمی درمانی-ام اس-دیالیز-بیمارستانی

روزانه

دکتر ساسان بنی اردلانی ( قوچان )

قوچان.  خیابان ولی عصر. جنب شهرداري, پلاك 21

47226516 

قوچان

پیوندي-بیمارستانی

روزانه

دکتر امام دوست (قوچان)

طرقبه - صاحب الزمان(عج) 2

5134223030 

بینالود

شیمی درمانی-پیوندي-ام اس-دیالیز

شبانه روزي

دکتر مهدي شریعت ( طرقبه )

سرخس بلوار طالقانی غربی جنب بانک ایران زمین 152

34521599 

سرخس

شیمی درمانی-پیوندي-ام اس-دیالیز

شبانه روزي

دکتر مرتضی حمزه اي ( سرخس )

 

اخبار مرتبط

ارسال دیدگاه

شما هم دیدگاه خود را بیان کنید

عکس خوانده نمی‌شود
دیدگاه برای این مطلب ارسال شده است. 0
مدیا سنتر رویداد ایران اینستاگرام رویداد ایران

روزنامه رویداد امروز چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۹ پخش زنده بازار ارز و سکه جدول لیگ
روابط عمومی و جهش تولید
روابط عمومی و جهش تولید
روابط عمومی و جهش تولید
افغانستان سازی عراق و شعارهای دروغین دموکراسی
افغانستان سازی عراق و شعارهای دروغین دموکراسی
افغانستان سازی عراق و شعارهای دروغین دموکراسی
قاسم سلیمانی؛ از سردار امنیت تا نماد وحدت ملی
قاسم سلیمانی؛ از سردار امنیت تا نماد وحدت ملی
قاسم سلیمانی؛ از سردار امنیت تا نماد وحدت ملی
ویژه استان ها
کاهش ۷۰ درصدی مسافران اتوبوس در اصفهانمحدودیت‌های کرونایی تردد در جاده‌های کرمانشاه را ۴۴ درصد کاهش دادسودجویی دلالان و کرونا نفس نرگس کاران خراسان جنوبی را تنگ کرده استجمع‌آوری ۴۵ لاشه پرنده مبتلا به آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان از تالاب میقانماجرای مرگ دختر بچه ۸ ساله بندرعباسی چیست؟فعالیت شیرینی فروشی‌ها ممنوع است/ تکذیب اخبار منتشر شده در فضای مجازیافراد ساکن در یزد با پلاک غیربومی در شهر تردد نداشته باشنداعمال جریمه ۲۰۰ خودرو در شب نخست اجرای طرح ممنوعیت ترددتوقیف خودروها با پلاک مخدوش تا پایان محدودیت ها در کرمانشاهقربانیان کروناویروس در استان سمنان به 712 نفر رسیدند۱۸ کرونایی دیگر در یزد جان باختندضارب کوهنوردان در کوه کرکس نطنز دستگیر شد؛ لزوم برطرف کردن قانونی معضل کوهنوردانقیمت گوشت قرمز در بازار امروز ۴ آذرماه+ جدولچگونگی کیفیت آب استان؛ آیا آب اصفهان برای نوشیدن مناسب است؟افزایش قیمت مرغ در اصفهان حباب است/ بازار مرغ به تعادل می رسدمظنه آپارتمان‌های میان سال در تهرانبستری ۸۲۰ بیمار کرونایی در مازندرانروایت از تشنگی اهالی شهر کاج ‌در کنار رودهای خروشان/گویا مسئولان همتی برای رفع این مشکل ندارندکاهش ۴۰ درصدی مسافران مترو اصفهانسرگردانی مردم شیراز در تهیه روغن خوراکی/ سازمان صمت فارس: منکر مشکل شهروندان در خرید روغن نمی‌شویمراه اندازی اولین کارگاه آسفالت امولسیون قیری آماده درآبفا گرمدرهحضور تدریجی اهداکنندگان خون تا پایان زمستان ضروری استماجرای چادرنشینی زن و مرد معتاد در جلوی بیمارستان ارومیه چه بود؟آمار کرونا کردستان ۳ آذر؛ ۵ فوتی و ۲۶۸ ابتلای جدیدسوء قصد به جان سرپرست آموزش و پرورش قرچک با اسلحه/ فراهانی زنده است