تبلیغات
  • زمان انتشار: 29 مهر 1399, 09:43
  • / کد خبر: 51012

فهرست داروخانه های منتخب مازندارن برای توزیع انسولین و داروهای خاص

فهرست داروخانه های منتخب مازندارن برای توزیع انسولین و داروهای خاص سازمان غذا و دارو لیست داروخانه های منتخب دانشگاه علوم پزشکی مازندارن را  برای ارائه داروهای بیماران خاص، انسولین، پیوند، تالاسمی و ... منتشر کرد.

لیست داروخانه‌های منتخب برای ارائه داروهای بیماران خاص، انسولین، پیوند، تالاسمی و … منتشر شد.

میدان ساعت خیابان 18 دي

33112002 

منتخب

شبانه روزي

داروخانه خصوصی

دکتر مجیدیان

خیابان امیر مازندرانی روبروي بیمارستان امام

33363930 

منتخب

شبانه روزي

داروخانه خصوصی

دکتر بهاري

بلوار کشاورز جنب تعاونی اعتباري پارسیان

33230552 

منتخب

شبانه روزي

داروخانه خصوصی

آریا

بلوار خزر جنب طوبی

33209271 

منتخب

شبانه روزي

داروخانه خصوصی

دکتر علیمحمدي

میدان معلم

33269343 

منتخب

شبانه روزي

داروخانه خصوصی

دکتر خلوتی

خیابان معلم کلینیک ابوالفضل

33209833 

منتخب

شبانه روزي

داروخانه خصوصی

دکتر معتمدي

بلوار پاسداران روبروي بیمارستان بوعلی

33340790 

منتخب

روزانه

داروخانه خصوصی

داروخانه امین

خیابان امیر مازندرانی کلینیک سینا

33351030 

منتخب

روزانه

داروخانه خصوصی

دکتر صحرایی

شهر فرح آباد

33462091 

منتخب

روزانه

داروخانه خصوصی

دکتر زاهدي

خیابان فرهنگ روبروي 15 خرداد ساختمان قوي سپید

44430522 

منتخب

روزانه

داروخانه خصوصی

افشار

 
 
  
 
 
 

آدرس

 

تلفن

داروخانه منتخب

نوع سرویس

نوع داروخانه

نام داروخانه

خیابان قارن

33320909 

منتخب

روزانه

داروخانه خصوصی

دکتر دهقان زاد

قارن مجتمع قو

33322226 

منتخب

روزانه

داروخانه خصوصی

پاستور

خیابان فردوسی نرسیده به دروازه بابل

33321190 

منتخب

روزانه

داروخانه خصوصی

دکتر کشاورز

میدان شهداء جنب بانک سپه

33260273 

منتخب

روزانه

داروخانه خصوصی

دکتر عرب خزائلی

بلوار امام رضا بعد از امام زاده عباس

33283245 

منتخب

روزانه

داروخانه خصوصی

دکتر غنی پور

خیابان ساري جنب بیمارستان ولیعصر

42074942 

منتخب

شبانه روزي

داروخانه خصوصی

دکتر افتاده

خیابان ساري چهار راه فرهنگ

42222430 

منتخب

شبانه روزي

داروخانه خصوصی

دکتر سنگ

خیابان تهران جنب مینی بوس رانی

42221252 

منتخب

روزانه

داروخانه خصوصی

دکتر خسروي

چهار راه جویبار مجتمع

42222413 

منتخب

روزانه

داروخانه خصوصی

دکتر اسداله پور

خیابان بابل روبروي کوچه صداقت

42260023 

منتخب

روزانه

داروخانه خصوصی

توحید

خیابان بابل کوچه دستوریان

42203604 

منتخب

روزانه

داروخانه خصوصی

دکتر غلامی

میدان شهدا روبروي مدرسه رسول اکرم

42195550 

منتخب

روزانه

داروخانه خصوصی

دکتر رحیمی

خیابان امام جنب آموزش و پرورش

42543973 

منتخب

شبانه روزي

داروخانه خصوصی

دکتر هنري- آبشنگ

میدان کشتی جنب چهل ستون

42534700 

منتخب

روزانه

داروخانه خصوصی

دکتر صالحی فر

 خیابان امام جنب اداره پست

42545080 

منتخب

شبانه روزي

داروخانه خصوصی

بخشی پور

خیابان امام مجنمع ناهید

34720444 

منتخب

شبانه روزي

داروخانه خصوصی

دکتر زائر اومالی

خیابان امام روبروي شورلت

34720032 

منتخب

روزانه

داروخانه خصوصی

دکتر مطلب هاشمی

سه راه زاغمرز

34732223 

منتخب

روزانه

داروخانه خصوصی

دکتر آزادبخت

خیابان امام

34533436 

منتخب

شبانه روزي

داروخانه خصوصی

دکتر تبرائی

خیابان شهید هاشمی نژاد چهار راه فراش محله

34531030 

منتخب

روزانه

داروخانه خصوصی

دکتر زارع

خیابان شهید هاشمی نزاد روبروي بانک مسکن

34530351 

منتخب

روزانه

داروخانه خصوصی

دکتر آناهیتا زمانی

چهار راه گرگان

34536171 

منتخب

روزانه

داروخانه خصوصی

دکتر زرهانش

جنب مخابرات

34632232 

منتخب

روزانه

داروخانه خصوصی

دکتر درگاهی

خیابان آزادي جنب بانک قوامین

42455399 

منتخب

روزانه

داروخانه خصوصی

دکتر شجاعی سواد کوه

میدان جانبازان

42421358 

منتخب

روزانه

داروخانه خصوصی

دکتر موسوي

میدان شهدا

42442218 

منتخب

شبانه روزي

داروخانه خصوصی

دکتر علی اکبري

خیابان امام روبروي بانک ملت

33883540 

منتخب

روزانه

داروخانه خصوصی

دکتر قبادي

میدان بسیج

35335610 

منتخب

شبانه روزي

داروخانه خصوصی

دکتر فلاح

خیابان امام روبروي مرکز بهداشت

35752433 

منتخب

روزانه

داروخانه خصوصی

دکتر سعیده صفرپور

خیابان پاسداران روبروي بانک ملی

35288517 

منتخب

شبانه روزي

داروخانه خصوصی

دکتر خواجوي نیا

خیابان امام جنب رستوران میزبان

35336763 

منتخب

روزانه

داروخانه خصوصی

دکتر صفرپور

خیابان امام نبش آفتاب دوم

44298959 

منتخب

شبانه روزي

داروخانه خصوصی

دکتر اسدي

خیابان شهید قندي سبز میدان

44221614 

منتخب

روزانه

داروخانه خصوصی

دکتر لطیفی

خیابان طالب آملی بین دریاي 62 و 64

43080905 

منتخب

روزانه

داروخانه خصوصی

دکتر سیفی

خ امام رضا روبروي اداره پست

43234733 

منتخب

روزانه

داروخانه خصوصی

دکتر فقیهی

روبروي بیمارستان امام رضا

34271500 

منتخب

روزانه

داروخانه خصوصی

دکتر اباذري

خیابان 17     -نبش کوچه امیر مازندرانی

44222695 

منتخب

روزانه

داروخانه خصوصی

دکتر صابري مقدم

کوچه بنیاد شهید

44251033 

منتخب

روزانه

داروخانه خصوصی

دکتر ارشدي

 

آدرس

 

تلفن

داروخانه منتخب

نوع سرویس

نوع داروخانه

نام داروخانه

خیابان هلال احمر جنب بیمارستان 17 شهریور

44221888 

منتخب

روزانه

داروخانه خصوصی

دکتر رودگر

-3323055243116070 

منتخب

روزانه

داروخانه خصوصی

دکتر بهزاد رضایی

خیابان ولیعصر

35653412 

منتخب

شبانه روزي

داروخانه خصوصی

سینا

خیابان شهدا جنب بانک ملی

356611144 

منتخب

روزانه

داروخانه خصوصی

دکتر عنایتی

بلوار امام جنب کوچه شهید عباسپور

44742328 

منتخب

شبانه روزي

داروخانه خصوصی

دکتر تنها

خیابان معلم جنب صندوق قرض الحسنه

44735253 

منتخب

روزانه

داروخانه خصوصی

دکتر نصرالهی

بلوار بهار جنب درمانگاه دکتر شریعتی

44882588 

منتخب

شبانه روزي

داروخانه خصوصی

دکتر حسینی

بلوار امام رضا نبش دریاي 10

44525617 

منتخب

شبانه روزي

داروخانه خصوصی

دکتر سالاریان

خیابان امام نرسیده به میدان امام

44522070 

منتخب

روزانه

داروخانه خصوصی

دکتر شریفیان

خیابان امام جنب بانک صادرات

44540234 

منتخب

روزانه

داروخانه خصوصی

دکتر محمودپور

ابتداي خیابان آیت اﷲ خامنه اي

44668777 

منتخب

شبانه روزي

داروخانه خصوصی

دکتر علایی

سیمرغ

42353127 

منتخب

روزانه

داروخانه خصوصی

دکتر حسنی

سه راه شهدا

54620007 

منتخب

شبانه روزي

داروخانه خصوصی

دکتر حسین زاده

روبروي شهرداري

54616792 

منتخب

شبانه روزي

داروخانه خصوصی

سپهر

بیمارستان قائم

52626451 

منتخب

شبانه روزي

داروخانه سرپایی بیمارستان دولتی

بیمارستان قائم کلاردشت

روبروي بیمارستان ثامن

34666694 

منتخب

شبانه روزي

داروخانه خصوصی

دکتر بدیعی

میدان آزادي

523508000 

منتخب

شبانه روزي

داروخانه خصوصی

دکتر سهرابی

خیابان بوعلی روبروي بیمازستان بهشتی

52335354 

منتخب

شبانه روزي

داروخانه خصوصی

دکتر بغیري

خیابان ستارخان شمالی ساختمان ترنج

52350234 

منتخب

روزانه

داروخانه خصوصی

دکتر حسین پور

جنب بیمارستان رجایی

542202720 

منتخب

شبانه روزي

داروخانه خصوصی

دکتر فرحمند(آقایی)

بلوار جمهوري اسلامی

54229121 

منتخب

شبانه روزي

داروخانه خصوصی

دکتر اسماعیلی

میدان امام

54224162 

منتخب

روزانه

داروخانه خصوصی

دکتر ادیب زمانی

خیابان امام جنب پاساژ ماهان

54236959 

منتخب

روزانه

داروخانه خصوصی

دکتر گرانسایه

خیابان 17 شهریور

54262600 

منتخب

روزانه

داروخانه خصوصی

دکتر آقا داداشی

خرم آباد میدان امام

545253033 

منتخب

روزانه

داروخانه خصوصی

رازي

روبروي بیمارستان طالقانی

52222946 

منتخب

شبانه روزي

داروخانه خصوصی

پنجم شهریور

روبروي بیمارستان طالقانی

52226493 

منتخب

روزانه

داروخانه خصوصی

دکتر جسمانی

خیابان امام کوچه سلامت

44450129 

منتخب

روزانه

داروخانه خصوصی

دکتر سهیلا غفاري

خیابان امام روبروي بیمارستان صالقانی

52282003 

منتخب

شبانه روزي

داروخانه خصوصی

دکتر کریمی

خیابان مطهري جنب رستوران گل سرخ

55228921 

منتخب

شبانه روزي

داروخانه خصوصی

دکتر شجاعی

خیابان شهید رجایی

55248700 

منتخب

روزانه

داروخانه خصوصی

دکتر قماش پسند

سادات محله

55212712 

منتخب

روزانه

داروخانه خصوصی

دکتر بحري

بیمارستان امام سجاد

55231911 

منتخب-خاص

شبانه روزي

آموزشی -دولتی

داروخانه آموزشی 13 آبان رامسر

ساري میدان معلم

33240040 

منتخب و خاص

روزانه

داروخانه آموزشی-دانشگاهی

داروخانه 13 آبان ساري

ساري میدان معلم

33249400 

منتخب و خاص

روزانه

داروخانه آموزشی-دانشگاهی

داروخانه 13 آبان ساري شماره 2

 

آدرس

 

تلفن

شهرستان

شهر / روستا

داروخانه منتخب

نوع سرویس

نوع داروخانه

ساري خیابان امیر مازندرانی

33361700 

ساري

ساري

منتخب و خاص

روزانه

داروخانه بیمارستان دولتی

چالوس -خیابان امام

52226704 

چالوس

چالوس

منتخب و خاص

روزانه

داروخانه بیمارستان دولتی

تنکابن-خیابان امام

54237003 

تنکابن

تنکابن

منتخب و خاص

روزانه

داروخانه بیمارستان دولتی

قائم شهر- روبروي بانک ملی

42218289 

قائمشهر

قائمشهر

منتخب و خاص

روزانه

داروخانه بیمارستان دولتی

خیابان ابن سینا

42229517 

قائمشهر

قائمشهر

منتخب و خاص

شبانه روزي

داروخانه خصوصی

ساري بلوار پاسداران

33343010 

ساري

ساري

منتخب و خاص

روزانه

داروخانه بیمارستان دولتی

نکا خیابان انقلاب

34732153 

نکا

نکا

منتخب و خاص

روزانه

داروخانه بیمارستان دولتی

جویبار خیابان امام

42530569 

جویبار

جویبار

منتخب و خاص

روزانه

داروخانه بیمارستان دولتی

زیرآب خیابان آزادي

42452955 

زیرآب

زیرآب

منتخب و خاص

روزانه

داروخانه بیمارستان دولتی

نوشهر میدان آزادي خیابان بوعلی سینا

52333211 

نوشهر

نوشهر

منتخب و خاص

روزانه

داروخانه بیمارستان دولتی

بهشهر خیابان امام

34546293 

بهشهر

بهشهر

منتخب و خاص

روزانه

داروخانه بیمارستان دولتی

آمل خیابان امام رضا

43274011 

آمل

آمل

منتخب و خاص

روزانه

داروخانه بیمارستان دولتی

نور خیابان امام

44522010 

نور

نور

منتخب و خاص

روزانه

داروخانه بیمارستان دولتی

رامسر خیابان میدان انقلاب روبروي اداره پست

55222031 

رامسر

رامسر

منتخب و خاص

روزانه

داروخانه بیمارستان دولتی

میدان 18 دي

33242435 

ساري

ساري

منتخب و خاص

روزانه

مرکز فوریت هاي داروئی هلال احمر

خیابان جمهوري میدان شهدا

54275004 

تنکابن

تنکابن

منتخب و خاص

روزانه

مرکز فوریت هاي داروئی هلال احمر

 
اخبار مرتبط

ارسال دیدگاه

شما هم دیدگاه خود را بیان کنید

عکس خوانده نمی‌شود
دیدگاه برای این مطلب ارسال شده است. 0
مدیا سنتر رویداد ایران اینستاگرام رویداد ایران

روزنامه رویداد امروز چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۹ پخش زنده بازار ارز و سکه جدول لیگ
روابط عمومی و جهش تولید
روابط عمومی و جهش تولید
روابط عمومی و جهش تولید
افغانستان سازی عراق و شعارهای دروغین دموکراسی
افغانستان سازی عراق و شعارهای دروغین دموکراسی
افغانستان سازی عراق و شعارهای دروغین دموکراسی
قاسم سلیمانی؛ از سردار امنیت تا نماد وحدت ملی
قاسم سلیمانی؛ از سردار امنیت تا نماد وحدت ملی
قاسم سلیمانی؛ از سردار امنیت تا نماد وحدت ملی
ویژه استان ها
محدودیت‌های کرونایی تردد در جاده‌های کرمانشاه را ۴۴ درصد کاهش دادسودجویی دلالان و کرونا نفس نرگس کاران خراسان جنوبی را تنگ کرده استجمع‌آوری ۴۵ لاشه پرنده مبتلا به آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان از تالاب میقانماجرای مرگ دختر بچه ۸ ساله بندرعباسی چیست؟فعالیت شیرینی فروشی‌ها ممنوع است/ تکذیب اخبار منتشر شده در فضای مجازیافراد ساکن در یزد با پلاک غیربومی در شهر تردد نداشته باشنداعمال جریمه ۲۰۰ خودرو در شب نخست اجرای طرح ممنوعیت ترددتوقیف خودروها با پلاک مخدوش تا پایان محدودیت ها در کرمانشاهقربانیان کروناویروس در استان سمنان به 712 نفر رسیدند۱۸ کرونایی دیگر در یزد جان باختندضارب کوهنوردان در کوه کرکس نطنز دستگیر شد؛ لزوم برطرف کردن قانونی معضل کوهنوردانقیمت گوشت قرمز در بازار امروز ۴ آذرماه+ جدولچگونگی کیفیت آب استان؛ آیا آب اصفهان برای نوشیدن مناسب است؟افزایش قیمت مرغ در اصفهان حباب است/ بازار مرغ به تعادل می رسدمظنه آپارتمان‌های میان سال در تهرانبستری ۸۲۰ بیمار کرونایی در مازندرانروایت از تشنگی اهالی شهر کاج ‌در کنار رودهای خروشان/گویا مسئولان همتی برای رفع این مشکل ندارندکاهش ۴۰ درصدی مسافران مترو اصفهانسرگردانی مردم شیراز در تهیه روغن خوراکی/ سازمان صمت فارس: منکر مشکل شهروندان در خرید روغن نمی‌شویمراه اندازی اولین کارگاه آسفالت امولسیون قیری آماده درآبفا گرمدرهحضور تدریجی اهداکنندگان خون تا پایان زمستان ضروری استماجرای چادرنشینی زن و مرد معتاد در جلوی بیمارستان ارومیه چه بود؟آمار کرونا کردستان ۳ آذر؛ ۵ فوتی و ۲۶۸ ابتلای جدیدسوء قصد به جان سرپرست آموزش و پرورش قرچک با اسلحه/ فراهانی زنده استتعداد جان‌باختگان کرونایی در گلستان دو رقمی شد/مردم محدودیت‌ها را رعایت کنند