• زمان انتشار: 29 مرداد 1397, 18:03
  • / کد خبر: 4012

ویژه پاییز 97

آغاز ثبت نام دوره های آموزشی کوتاه مدت دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها

آغاز ثبت نام دوره های آموزشی کوتاه مدت دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها ثبت نام دوره های آموزشی کوتاه مدت دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها ویژه پاییز 97 آغاز شد

ثبت نام دوره‌‌هاي آموزش كوتاه مدت روزنامه‌نگاري پايه

 

ثبت‌نام دوره آموزش كوتاه مدت روزنامه‌نگاري پايه از تاريخ 20/5/1397 با تسهيلات ويژه براي اعضاي تحريريه‌هاي مطبوعات در دفتر مطالعات و برنامه‌ريزي رسانه‌ها با همكاري مؤسسه مطبوعاتي نشرآوران آغاز مي‌شود.

 اين دوره در يك نيمسال تحصيلي و به مدت 16 هفته در قالب 12 واحد دانشگاهي با ارائه 6 درس كاربردي به شرح جدول زير ارائه مي‌شود. داوطلبان پس از پايان موفقيت‌آميز دوره، گواهي معتبر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را دريافت مي‌كنند.

علاقه‌مندان: به صورت حضوري براي انجام مصاحبه به دفتر مراجعه نمايند و پس از پذيرش در مصاحبه، رزومه، آخرين مدرك تحصيلي، كارت ملي و شماره تماس خود را حداكثر تا تاريخ 30/5/1397 به نشاني amozesh.rasaneh.org@gmail.com ايميل كنند.

شهريه اين دوره ده ميليون ريال است كه پس از پذيرش قطعي، اخذ مي‌شود.

به شاغلان در تحريريه‌ها كه اسامي آنها در ليست بيمه‌اي 30 روزنامه اول، 5 خبرگزاري اول و 5 سايت اول طرح‌هاي رتبه‌بندي قرار دارد يا دارندگان كارت از كميسيون صدور كارت حرفه‌اي روزنامه‌نگاري و شاغلان در تحريريه ساير نشريات، خبرگزاري‌ها و سايت‌ها در صورت قبولي در دوره، 50 درصد از كل شهريه عودت داده مي‌شود.

نشاني دفتر: تهران، خيابان شهيد دكتر بهشتي، خيابان پاكستان، كوچه دوم غربي، شماره 11، دفتر مطالعات و برنامه‌ريزي رسانه‌ها، طبقه دوم، معاونت آموزشي 

تلفن: 887385564-88730413

 «رشته روزنامه‌نگاري پايه»

رديف

نام درس

1

خبرنويسي در مطبوعات

2

تكنيك‌هاي مصاحبه

3

گزارش‌نويسي

4

ويراستاري و مديريت اخبار

5

مقاله‌نويسي

6

حقوق مطبوعات

  

ثبت نام دوره‌‌هاي آموزش كوتاه مدت روزنامه‌نگاري تكميلي

 

ثبت‌نام دوره آموزش كوتاه مدت روزنامه‌نگاري تكميلي از تاريخ 20/5/1397 با تسهيلات ويژه براي اعضاي تحريريه‌هاي مطبوعات در دفتر مطالعات و برنامه‌ريزي رسانه‌ها با همكاري مؤسسه مطبوعاتي نشرآوران آغاز مي‌شود.

 

اين دوره در يك نيمسال تحصيلي و به مدت 16 هفته در قالب 12 واحد دانشگاهي با ارائه 6 درس كاربردي به شرح جدول زير ارائه مي‌شود. داوطلبان پس از پايان موفقيت‌آميز دوره، گواهي معتبر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را دريافت مي‌كنند.

علاقه‌مندان: به صورت حضوري براي انجام مصاحبه به دفتر مراجعه نمايند و پس از پذيرش در مصاحبه، رزومه، آخرين مدرك تحصيلي، كارت ملي و شماره تماس خود را حداكثر تا تاريخ 30/5/1397 به نشاني amozesh.rasaneh.org@gmail.com ايميل كنند.

شهريه اين دوره ده ميليون ريال است كه پس از پذيرش قطعي، اخذ مي‌شود.

به شاغلان در تحريريه‌ها كه اسامي آنها در ليست بيمه‌اي 30 روزنامه اول، 5 خبرگزاري اول و 5 سايت اول طرح‌هاي رتبه‌بندي قرار دارد يا دارندگان كارت از كميسيون صدور كارت حرفه‌اي روزنامه‌نگاري و شاغلان در تحريريه ساير نشريات، خبرگزاري‌ها و سايت‌ها در صورت قبولي در دوره، 50 درصد از كل شهريه عودت داده مي‌شود.

نشاني دفتر: تهران، خيابان شهيد دكتر بهشتي، خيابان پاكستان، كوچه دوم غربي، شماره 11، دفتر مطالعات و برنامه‌ريزي رسانه‌ها، طبقه دوم، معاونت آموزشي 

تلفن: 887385564-88730413

 «رشته روزنامه‌نگاري تكميلي»

رديف

نام درس

1

روزنامه‌نگاري امروز و تحولات جهاني

2

شناخت عكس در مطبوعات كاغذي و فضاي نجازي

3

اخلاق  و مسئوليت‌هاي حرفه‌اي در روزنامه‌نگاري

4

آشنايي با نرم‌افزارهاي حرفه‌اي

5

روزنامه‌نگاري آنلاين

6

نقش فرم و رنگ در مطبوعات

 

ثبت نام دوره‌‌هاي آموزش كوتاه مدت گرافيك مطبوعاتي

 

ثبت‌نام دوره آموزش كوتاه مدت گرافيك مطبوعاتي از تاريخ 20/5/1397 با تسهيلات ويژه براي اعضاي تحريريه‌هاي مطبوعات در دفتر مطالعات و برنامه‌ريزي رسانه‌ها با همكاري مؤسسه مطبوعاتي نشرآوران آغاز مي‌شود.

 اين دوره در يك نيمسال تحصيلي و به مدت 16 هفته در قالب 12 واحد دانشگاهي با ارائه 6 درس كاربردي به شرح جدول زير ارائه مي‌شود. داوطلبان پس از پايان موفقيت‌آميز دوره، گواهي معتبر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را دريافت مي‌كنند.

علاقه‌مندان: به صورت حضوري براي انجام مصاحبه به دفتر مراجعه نمايند و پس از پذيرش در مصاحبه، رزومه، آخرين مدرك تحصيلي، كارت ملي و شماره تماس خود را حداكثر تا تاريخ 30/5/1397 به نشاني amozesh.rasaneh.org@gmail.com ايميل كنند.

شهريه اين دوره ده ميليون ريال است كه پس از پذيرش قطعي، اخذ مي‌شود.

به شاغلان در تحريريه‌ها كه اسامي آنها در ليست بيمه‌اي 30 روزنامه اول، 5 خبرگزاري اول و 5 سايت اول طرح‌هاي رتبه‌بندي قرار دارد يا دارندگان كارت از كميسيون صدور كارت حرفه‌اي روزنامه‌نگاري و شاغلان در تحريريه ساير نشريات، خبرگزاري‌ها و سايت‌ها در صورت قبولي در دوره، 50 درصد از كل شهريه عودت داده مي‌شود.

نشاني دفتر: تهران، خيابان شهيد دكتر بهشتي، خيابان پاكستان، كوچه دوم غربي، شماره 11، دفتر مطالعات و برنامه‌ريزي رسانه‌ها، طبقه دوم، معاونت آموزشي 

تلفن: 887385564-88730413

 «رشته گرافيك مطبوعاتي »

رديف

نام درس

1

تكنيك‌هاي طراحي

2

تصويرسازي در مطبوعات

3

مباني گرافيك

4

شناخت عكس

5

مباني روزنامه‌نگاري

6

صفحه‌آرايي و چاپ و نشر

  

ثبت نام دوره‌‌هاي آموزش كوتاه مدت عكاسي 

 

ثبت‌نام دوره آموزش كوتاه مدت عكاسي  از تاريخ 20/5/1397 با تسهيلات ويژه براي اعضاي تحريريه‌هاي مطبوعات در دفتر مطالعات و برنامه‌ريزي رسانه‌ها با همكاري مؤسسه مطبوعاتي نشرآوران آغاز مي‌شود.

 اين دوره در يك نيمسال تحصيلي و به مدت 16 هفته در قالب 12 واحد دانشگاهي با ارائه 6 درس كاربردي به شرح جدول زير ارائه مي‌شود. داوطلبان پس از پايان موفقيت‌آميز دوره، گواهي معتبر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را دريافت مي‌كنند.

علاقه‌مندان: به صورت حضوري براي انجام مصاحبه به دفتر مراجعه نمايند و پس از پذيرش در مصاحبه، رزومه، آخرين مدرك تحصيلي، كارت ملي و شماره تماس خود را حداكثر تا تاريخ 30/5/1397 به نشاني amozesh.rasaneh.org@gmail.com ايميل كنند.

شهريه اين دوره ده ميليون ريال است كه پس از پذيرش قطعي، اخذ مي‌شود.

به شاغلان در تحريريه‌ها كه اسامي آنها در ليست بيمه‌اي 30 روزنامه اول، 5 خبرگزاري اول و 5 سايت اول طرح‌هاي رتبه‌بندي قرار دارد يا دارندگان كارت از كميسيون صدور كارت حرفه‌اي روزنامه‌نگاري و شاغلان در تحريريه ساير نشريات، خبرگزاري‌ها و سايت‌ها در صورت قبولي در دوره، 50 درصد از كل شهريه عودت داده مي‌شود.

نشاني دفتر: تهران، خيابان شهيد دكتر بهشتي، خيابان پاكستان، كوچه دوم غربي، شماره 11، دفتر مطالعات و برنامه‌ريزي رسانه‌ها، طبقه دوم، معاونت آموزشي 

تلفن: 887385564-88730413

 «رشته عكاسي»

رديف

نام درس

1

مباني عكاسي

2

پردازش عكس

3

شاخه‌هاي عكاسي

4

نقد و تحليل عكس

5

مستندسازي

6

آشنايي با عكاسان

 

 

ثبت نام دوره‌‌هاي آموزش كوتاه مدت تبليغات 1

 

ثبت‌نام دوره آموزش كوتاه مدت تبليغات 1 از تاريخ 20/5/1397 با تسهيلات ويژه براي اعضاي تحريريه‌هاي مطبوعات در دفتر مطالعات و برنامه‌ريزي رسانه‌ها با همكاري مؤسسه مطبوعاتي نشرآوران آغاز مي‌شود.

 اين دوره در يك نيمسال تحصيلي و به مدت 16 هفته در قالب 12 واحد دانشگاهي با ارائه 6 درس كاربردي به شرح جدول زير ارائه مي‌شود. داوطلبان پس از پايان موفقيت‌آميز دوره، گواهي معتبر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را دريافت مي‌كنند.

علاقه‌مندان: به صورت حضوري براي انجام مصاحبه به دفتر مراجعه نمايند و پس از پذيرش در مصاحبه، رزومه، آخرين مدرك تحصيلي، كارت ملي و شماره تماس خود را حداكثر تا تاريخ 30/5/1397 به نشاني amozesh.rasaneh.org@gmail.com ايميل كنند.

شهريه اين دوره ده ميليون ريال است كه پس از پذيرش قطعي، اخذ مي‌شود.

به شاغلان در تحريريه‌ها كه اسامي آنها در ليست بيمه‌اي 30 روزنامه اول، 5 خبرگزاري اول و 5 سايت اول طرح‌هاي رتبه‌بندي قرار دارد يا دارندگان كارت از كميسيون صدور كارت حرفه‌اي روزنامه‌نگاري و شاغلان در تحريريه ساير نشريات، خبرگزاري‌ها و سايت‌ها در صورت قبولي در دوره، 50 درصد از كل شهريه عودت داده مي‌شود.

نشاني دفتر: تهران، خيابان شهيد دكتر بهشتي، خيابان پاكستان، كوچه دوم غربي، شماره 11، دفتر مطالعات و برنامه‌ريزي رسانه‌ها، طبقه دوم، معاونت آموزشي 

تلفن: 887385564-88730413

 «رشته تبليغات 1»

رديف

نام درس

1

اصول و مباني تبليغات

2

آشنايي با حقوق و قوانين تبليغات بازرگاني

3

سازمان‌ها و كانون‌هاي تبليغاتي

4

اصول و فنون مذاكره

5

مديريت تبليغات

  

ثبت نام دوره‌‌هاي آموزش رشته مديريت رسانه

 

ثبت‌نام دوره آموزش رشته مديريت رسانه از تاريخ 15/6/1397 با تسهيلات ويژه براي اعضاي تحريريه‌هاي مطبوعات در دفتر مطالعات و برنامه‌ريزي رسانه‌ها با همكاري مؤسسه مطبوعاتي نشرآوران آغاز مي‌شود.

 اين دوره در يك نيمسال تحصيلي و به مدت 16 هفته در قالب 10 واحد دانشگاهي با ارائه 5 درس كاربردي به شرح جدول زير ارائه مي‌شود. داوطلبان پس از پايان موفقيت‌آميز دوره، گواهي معتبر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را دريافت مي‌كنند.

علاقه‌مندان: به صورت حضوري براي انجام مصاحبه به دفتر مراجعه نمايند و پس از پذيرش در مصاحبه، رزومه، آخرين مدرك تحصيلي، كارت ملي و شماره تماس خود را حداكثر تا تاريخ 25/6/1397 به نشاني amozesh.rasanh.org@gmail.com ايميل كنند.

شهريه اين دوره ده ميليون ريال است كه پس از پذيرش قطعي، اخذ مي‌شود.

به شاغلان در تحريريه‌ها كه اسامي آنها در ليست بيمه‌اي 30 روزنامه اول، 5 خبرگزاري اول و 5 سايت اول طرح‌هاي رتبه‌بندي قرار دارد يا دارندگان كارت از كميسيون صدور كارت حرفه‌اي روزنامه‌نگاري و شاغلان در تحريريه ساير نشريات، خبرگزاري‌ها و سايت‌ها در صورت قبولي در دوره، 50 درصد از كل شهريه عودت داده مي‌شود.

نشاني دفتر: تهران، خيابان شهيد دكتر بهشتي، خيابان پاكستان، كوچه دوم غربي، شماره 11، دفتر مطالعات و برنامه‌ريزي رسانه‌ها، طبقه دوم، معاونت آموزشي 

تلفن: 88731497

«ترم اول»

رديف

نام درس

1

اصول مديريت رسانه 

2

اصول اقتصاد رسانه 

3

حقوق رسانه

4

اصول بازاريابي و تبليغات رسانه

5

مباني مديريت

  

ثبت نام دوره‌‌هاي آموزش رشته مديريت رسانه

ثبت‌نام دوره آموزش رشته مديريت رسانه از تاريخ 15/6/1397 با تسهيلات ويژه براي اعضاي تحريريه‌هاي مطبوعات در دفتر مطالعات و برنامه‌ريزي رسانه‌ها با همكاري مؤسسه مطبوعاتي نشرآوران آغاز مي‌شود.

 اين دوره در يك نيمسال تحصيلي و به مدت 16 هفته در قالب 10 واحد دانشگاهي با ارائه 5 درس كاربردي به شرح جدول زير ارائه مي‌شود. داوطلبان پس از پايان موفقيت‌آميز دوره، گواهي معتبر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را دريافت مي‌كنند.

علاقه‌مندان: به صورت حضوري براي انجام مصاحبه به دفتر مراجعه نمايند و پس از پذيرش در مصاحبه، رزومه، آخرين مدرك تحصيلي، كارت ملي و شماره تماس خود را حداكثر تا تاريخ 25/6/1397 به نشاني amozesh.rasanh.org@gmail.com ايميل كنند.

شهريه اين دوره ده ميليون ريال است كه پس از پذيرش قطعي، اخذ مي‌شود.

به شاغلان در تحريريه‌ها كه اسامي آنها در ليست بيمه‌اي 30 روزنامه اول، 5 خبرگزاري اول و 5 سايت اول طرح‌هاي رتبه‌بندي قرار دارد يا دارندگان كارت از كميسيون صدور كارت حرفه‌اي روزنامه‌نگاري و شاغلان در تحريريه ساير نشريات، خبرگزاري‌ها و سايت‌ها در صورت قبولي در دوره، 50 درصد از كل شهريه عودت داده مي‌شود.

نشاني دفتر: تهران، خيابان شهيد دكتر بهشتي، خيابان پاكستان، كوچه دوم غربي، شماره 11، دفتر مطالعات و برنامه‌ريزي رسانه‌ها، طبقه دوم، معاونت آموزشي 

تلفن: 88731497

 «ترم دوم»

رديف

نام درس

1

مديريت پرتال سازماني  

2

حسابداري و مديريت

3

ارتباطات انساني

4

چاپ و توزيع

5

رسانه در فضاي مجازي

 

 ثبت نام دوره‌‌هاي آموزش رشته روزنامه‌نگاري چند رسانه‌اي

 

ثبت‌نام دوره آموزش رشته روزنامه‌نگاري چند رسانه‌اي از تاريخ 15/6/1397 با تسهيلات ويژه براي اعضاي تحريريه‌هاي مطبوعات در دفتر مطالعات و برنامه‌ريزي رسانه‌ها با همكاري مؤسسه مطبوعاتي نشرآوران آغاز مي‌شود.

 اين دوره در يك نيمسال تحصيلي و به مدت 16 هفته در قالب 10 واحد دانشگاهي با ارائه 5 درس كاربردي به شرح جدول زير ارائه مي‌شود. داوطلبان پس از پايان موفقيت‌آميز دوره، گواهي معتبر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را دريافت مي‌كنند.

علاقه‌مندان: به صورت حضوري براي انجام مصاحبه به دفتر مراجعه نمايند و پس از پذيرش در مصاحبه، رزومه، آخرين مدرك تحصيلي، كارت ملي و شماره تماس خود را حداكثر تا تاريخ 25/6/1397 به نشاني amozesh.rasanh.org@gmail.com ايميل كنند.

شهريه اين دوره ده ميليون ريال است كه پس از پذيرش قطعي، اخذ مي‌شود.

به شاغلان در تحريريه‌ها كه اسامي آنها در ليست بيمه‌اي 30 روزنامه اول، 5 خبرگزاري اول و 5 سايت اول طرح‌هاي رتبه‌بندي قرار دارد يا دارندگان كارت از كميسيون صدور كارت حرفه‌اي روزنامه‌نگاري و شاغلان در تحريريه ساير نشريات، خبرگزاري‌ها و سايت‌ها در صورت قبولي در دوره، 50 درصد از كل شهريه عودت داده مي‌شود.

نشاني دفتر: تهران، خيابان شهيد دكتر بهشتي، خيابان پاكستان، كوچه دوم غربي، شماره 11، دفتر مطالعات و برنامه‌ريزي رسانه‌ها، طبقه دوم، معاونت آموزشي 

تلفن: 88731497

 «ترم اول»

رديف

نام درس

1

اصول و مباني روزنامه‌نگاري چند رسانه‌اي

2

نرم‌افزارهاي اريت عكس و صوت

3

نرم‌افزارهاي دريت فيلم و ويدئو 

4

نرم‌افزارهاي صفحه‌آرايي

5

اصول طراحي سايت

 

ثبت نام دوره‌‌هاي آموزش رشته روزنامه‌نگاري چند رسانه‌اي

 

ثبت‌نام دوره آموزش رشته روزنامه‌نگاري چند رسانه‌اي از تاريخ 15/6/1397 با تسهيلات ويژه براي اعضاي تحريريه‌هاي مطبوعات در دفتر مطالعات و برنامه‌ريزي رسانه‌ها با همكاري مؤسسه مطبوعاتي نشرآوران آغاز مي‌شود.

 اين دوره در يك نيمسال تحصيلي و به مدت 16 هفته در قالب 10 واحد دانشگاهي با ارائه 5 درس كاربردي به شرح جدول زير ارائه مي‌شود. داوطلبان پس از پايان موفقيت‌آميز دوره، گواهي معتبر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را دريافت مي‌كنند.

علاقه‌مندان: به صورت حضوري براي انجام مصاحبه به دفتر مراجعه نمايند و پس از پذيرش در مصاحبه، رزومه، آخرين مدرك تحصيلي، كارت ملي و شماره تماس خود را حداكثر تا تاريخ 25/6/1397 به نشاني amozesh.rasanh.org@gmail.com ايميل كنند.

شهريه اين دوره ده ميليون ريال است كه پس از پذيرش قطعي، اخذ مي‌شود.

به شاغلان در تحريريه‌ها كه اسامي آنها در ليست بيمه‌اي 30 روزنامه اول، 5 خبرگزاري اول و 5 سايت اول طرح‌هاي رتبه‌بندي قرار دارد يا دارندگان كارت از كميسيون صدور كارت حرفه‌اي روزنامه‌نگاري و شاغلان در تحريريه ساير نشريات، خبرگزاري‌ها و سايت‌ها در صورت قبولي در دوره، 50 درصد از كل شهريه عودت داده مي‌شود.

نشاني دفتر: تهران، خيابان شهيد دكتر بهشتي، خيابان پاكستان، كوچه دوم غربي، شماره 11، دفتر مطالعات و برنامه‌ريزي رسانه‌ها، طبقه دوم، معاونت آموزشي 

تلفن: 88731497

 «ترم دوم»

رديف

نام درس

1

اصول شبكه‌ها و رسانه‌هاي اجتماعي

2

روزنامه‌نگاري براي وب و موبايل

3

تاكتيك‌هاي انتشار محتوا در توئيتر، يوتيوب، آپارات و پيام رسان‌ها

4

اصول و تكنيك‌هاي ساخت اينفوگرافيك 

5

اصول و تكنيك‌هاي ساخت موشن گرافيك

 


ارسال دیدگاه

شما هم دیدگاه خود را بیان کنید

عکس خوانده نمی شود
دیدگاه برای این مطلب ارسال شده است. 0
مدیا سنتر رویداد ایران اینستاگرام رویداد ایران
  • آخرین اخبار
  • تهران
  • شهرستان ها
صنوبرها پیشمرگ جنگل می‌شوندپسری، روی اعصاب همه!ترانه پولی کی جای ترانه دلی را گرفت؟«رسول‌الله» در قاب‌هنرماجرای مرگ مشکوک «عارف‎»وفور خوراکی های ممنوعه به چه قیمتی ؟شیفت وحشتبلدیه‌هایی که بلدند!استیضاح ظریف قدم بعدی گروه فشار؟کنار هم باشیم از توطئه‌ها عبور می‌کنیمسیزدهمین جشنواره ملی تصویرگری رضوی در اصفهان برگزار می‌شودبه جای حمایت از بخش خصوصی، مدام حاشیه می‌سازندفیلترینگ جدید برای فیلترشکن‌هااستثنای آن ماری از قاعده تلویزیونالتماس‌های کودکانه به متجاوزان شوشتریآخرین جزییات آزادی ٥ مرزبان ایرانیچند سیم‌کارت به نامتان است؟دلار درعقبگرد ادامه دارسه محیط‌بان در آستانه اعدامقصور مسئولان دانشگاه و مظلومیت ادامه‌دار شهید بهشتیبرای سوریه محصولات جدیدی عرضه می‌کنیم!پولشویی سیار با کارتخوان‌های بدون مجوزتلخی یک جدایی پیش‌بینی نشدهبازاریان در آرزوی نصب دکل های میلیاردیبست آهنی بر پای کودکان پاکستانیاز خودمان شروع کنیمکسی به فکر لاک‌پشت‌هانیستبالاخره «پیروز» شداسم رمز: پولشوییتاکید دوباره روحانی بر حضور بانوانخودسوزی به خاطر میراث ٥٠ متریحسرت به دلمان ماند«در» برای همیشه باز خواهد شد؟کسی نباید به این میزبانی افتخار کندآخوندی شهردار می‌شود؟
تابلوی همه گالری‌های تهران روی یک دیوارتهران| اندر حکایت ویلای غول آسا!تهران| گسترش همکاری‌های یونیسف و شهرداری تهران در حوزه کودکانتهران| دیدار شهردار تهران با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلستهران| اعلام محدودیت‌های ترافیکی جاماندگان اربعینتهران| پلیس به‌تنهایی نمی‌تواند معضل اعتیاد را از بین ببردتهران| فرار از گود آلودگیتهران| برداشت بیش از 320 هزار تن ذرت علوفه‌ای از دشت ورامینفهرست روزنامه های تهرانتهران|دردسر پخت نان با سبوس اضافه«بی بی گلنار» بازمانده عهد قجرتهران| اسلامشهر در حسرت بیمارستانتهران| مدیریت شهری باید اعتمادسازی کندتهران| هزارمین شماره روزنامه صبا منتشر شدتهران| ورامین رتبه یک فرونشست زمین در جهانتهران| توزیع ۲۵۰۰۰ غذا در حسینیه اعظم کرشته شهریارتهران|سرکیسه کردن 50 تهرانی از روی دیوارآشتی با طبیعت در گردشگری کشاورزیتهران| هفدهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات ایران‎تهران| تا نگاه می‌کنی وقت رفتن استتهران| کاهش 20 کیلومتری سرعت مجاز کامیون‌ها در بزرگراه‌های تهرانتهران| آزادسازی 170 هکتار از زمین‌های بوستان جمشیدیه از دست جاعلانتهران| ١٢٠ تن گوشت یارانه‌ای وارد بازار تهران می‌شودتهران| تشدید نظارت بر مراکز تولیدکننده پسماند حاوی آلاینده جیوه در بهارستانتهران| کمک مالی مستقیم به سمن‌ها در دوره جدید انجام‌نشده استتهران| جشنواره بین‌المللی هنر برای صلحتهران| افتتاح ۵ هزار و ۲۰ واحد مسکن مهر در پردیستهران| بوی ماه محرم در کوچه های شهرتهران| موقوفه بودن اراضی مشکل دیرینه مردم قدستهران|ماجرای نصب شنود در درختان تهران!تهران|موسیقی سنتی جای جلف‌بازی‌ نیست!تهران| سی امین نمایشگاه ملی صنایع دستیجوان سازی درختان انگور در رباط کریمپیش نویس شرح وظایف خانه‌های مطبوعات منتشر شدتهران|حال نزار «لاله‌زار»
فهرست روزنامه های همدانهمدان| سد معبر، معضل همیشگی پیاده‌روهای تویسرکانهمدان| شهرداری روزانه یک هزار خدمت را به مردم ارائه می‌کندهمدان| به دنبال رضایت‌مندی مردم هستیمهمدان| همدان قطب انیمیشن کشور تبدیل می‌شودآذربایجان غربی| دردسر خشک شدن دریاچه ارومیه برای 15 میلیون نفرالبرز| البرز غرق در فضای اشتغال‌زایی و کارآفرینی استگلستان| فراخوان مشارکت ایجاد بازارچه‌های محله‌ای در گرگانسیستان و بلوچستان| فرصت طلایی چابهاربوشهر| تلخ و شیرین تولید خرما در بوشهرآذربایجان غربی| برداشت زالزالک در اشنویهگیلان| تالاب عینک بزرگترین تالاب شهری کشورفهرست روزنامه های هرمزگانلرستان| کم‌لطفی دولتمردان به لرستان در حوزه آبسیستان و بلوچستان| وضعیت اشتغال در سیستان و بلوچستان بحرانی استالبرز| هفتاد درصد بانوان البرزی در سن فعال اقتصادی قرار دارندافتتاح پارک شاپوری، شاید وقتی دیگرایلام| خلاء وجود صنایع جانبی در کنار معادن استانهرمزگان| بی‌مهری به یار مهرباندستگیری عاملان شهادت ۲ مأمور ناجا در هرمزگانهرمزگان| اختصاص ١٥٠ میلیون اعتبار برای بازسازی سالن آمفی‌تئاتر حاجی‌آبادهرمزگان| تقدیر از رابطین آماری شهرداری بندرعباسهرمزگان| راه‌اندازی شهرک سبز صنعتی در راستای کمک به محیط‌زیست استمازندران| آلوئه ورا، بزرگترین داروخانه خانگیاردبیل| یورش به طبیعتمرکزی| از یاقوت آباد تا خراب‌آبادمرکزی| برپایی نمایشگاه کتاب در ساوهمرکزی| شالی بگ سرپرست شهرداری اراک شدمرکزی| 83 کتابخانه در استان مرکزی وجود داردمرکزی| شبکه توزیع گوشت گرم و منجمد در استان راه‌اندازی می‌شودقم| هیچ تردیدی برای ساخت فرودگاه در قم وجود نداردآذربایجان غربی| در حق شهرستان چالدران اجحاف شده استالبرز| رونمایی از اولین سامانه جامع رسانه‌های مدیریت شهریسیستان و بلوچستان| لیپار، تالابی با آب صورتی‌رنگکرمان| کشت زعفران گلخانه‌ای برای نخستین بار

روزنامه رویداد امروز چهارشنبه ۳۰ آبان ۹۷ پخش زنده بازار ارز و سکه جدول لیگ
بازی سیاسی آمریکا در غزنی افغانستان
بازی سیاسی آمریکا در غزنی افغانستان
بازی سیاسی آمریکا در غزنی افغانستان
ریاکاری کانادایی در مقابل فرصت طلبی سعودی
ریاکاری کانادایی در مقابل فرصت طلبی سعودی
ریاکاری کانادایی در مقابل فرصت طلبی سعودی
ویژه استان ها
فهرست روزنامه های همدانهمدان| سد معبر، معضل همیشگی پیاده‌روهای تویسرکانهمدان| شهرداری روزانه یک هزار خدمت را به مردم ارائه می‌کندهمدان| به دنبال رضایت‌مندی مردم هستیمهمدان| همدان قطب انیمیشن کشور تبدیل می‌شودآذربایجان غربی| دردسر خشک شدن دریاچه ارومیه برای 15 میلیون نفرالبرز| البرز غرق در فضای اشتغال‌زایی و کارآفرینی استگلستان| فراخوان مشارکت ایجاد بازارچه‌های محله‌ای در گرگانسیستان و بلوچستان| فرصت طلایی چابهاربوشهر| تلخ و شیرین تولید خرما در بوشهرآذربایجان غربی| برداشت زالزالک در اشنویهگیلان| تالاب عینک بزرگترین تالاب شهری کشورفهرست روزنامه های هرمزگانلرستان| کم‌لطفی دولتمردان به لرستان در حوزه آبسیستان و بلوچستان| وضعیت اشتغال در سیستان و بلوچستان بحرانی استالبرز| هفتاد درصد بانوان البرزی در سن فعال اقتصادی قرار دارندافتتاح پارک شاپوری، شاید وقتی دیگرایلام| خلاء وجود صنایع جانبی در کنار معادن استانهرمزگان| بی‌مهری به یار مهرباندستگیری عاملان شهادت ۲ مأمور ناجا در هرمزگانهرمزگان| اختصاص ١٥٠ میلیون اعتبار برای بازسازی سالن آمفی‌تئاتر حاجی‌آبادهرمزگان| تقدیر از رابطین آماری شهرداری بندرعباسهرمزگان| راه‌اندازی شهرک سبز صنعتی در راستای کمک به محیط‌زیست استمازندران| آلوئه ورا، بزرگترین داروخانه خانگیاردبیل| یورش به طبیعت