تبلیغات
  • زمان انتشار: 15 تیر 1399, 20:22
  • / کد خبر: 38006

به بهانه فرارسیدن هفته فرهنگ مالیاتی

به بهانه فرارسیدن هفته فرهنگ مالیاتی فرهنگ یکی از مولفه‌های مهم و اساسی‌ در توسعه هر کشوری است، مبنای هر نوع توسعه، توسعه فرهنگی است که سایر ابعاد توسعه (سیاسی، اقتصادی و اجتماعی) نیز از آن ریشه می‌گیرند. توسعه تحقق پیدا نمی‌کند مگر اینکه در درون جوامع، به زیرساخت‌های فرهنگی توجه شود
فرهنگ یکی از مولفه‌های مهم و اساسی‌ در توسعه هر کشوری است، مبنای هر نوع توسعه، توسعه فرهنگی است که سایر ابعاد توسعه (سیاسی، اقتصادی و اجتماعی) نیز از آن ریشه می‌گیرند. توسعه تحقق پیدا نمی‌کند مگر اینکه در درون جوامع، به زیرساخت‌های فرهنگی توجه شود. توسعه اقتصادی بدون توجه به توسعه فرهنگی ممکن نیست. فرهنگ پدیده‌ای است که در جامعه شکل می‌گیرد و در طی فرآیندهایی تغییر می‌یابد; به‌عبارت‌دیگر، فرهنگ، مجموعه‌ای از اندیشه‌ها، اخلاقیات، آداب و سنت‌هاست که رفتار مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اما باید توجه داشت که فرهنگ به سبب تغییرپذیری، قابل مدیریت است .
اینجاست که مدیریت فرهنگ و توسعه اقتصادی به هم مربوط می‌شوند. فرهنگ به‌عنوان یک ابزار برای رسیدن به توسعه اقتصادی است. پس دست‌یابی به اقتصادی پویا نیازمند بسترسازی و ایجاد شرایط و زمینه‌هایی است که اگر این بسترسازی‌ها تحقق نیابد، نمی‌توان امید داشت که نظام مالی پویایی در جامعه شکل گیرد. بینش‌ها، نگرش‌ها و باورهای انسانی است که سبک زندگی و نیز جهت و میزان انگیزه‌های انسان را تعیین می‌کند. در جامعه‌ای که کسی به پرداخت مالیات باور نداشته، وجود آن را غیرضروری و اجباری تلقی کند، آن جامعه نمی‌تواند به خودکفایی و استقلال اقتصادی برسد .
ازاین‌رو، در هر نظام مالیاتی مطلوب توجه به فرهنگ به‌عنوان یک زیرساخت اساسی و مدیریت آن‌یک امر مهم و ضروری است. بهترین قوانین مالیاتی، امکانات، روش‌ها، منابع و سایر تسهیلات، بدون توجه به باورها، ارزش‌ها، هنجارهای جامعه و به‌طور کل فرهنگ مالیاتی کشور، ناکارآمد و غیر اثربخش خواهند بود .
به‌بیان‌دیگر، توسعه فرهنگ مالیاتی موثرترین شیوه افزایش درآمدهای مالیاتی در عصر کنونی به شمار می‌رود چراکه شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی به رشد فرهنگ مالیاتی و رشد فرهنگ مالیاتی به رشد درآمدهای دولت می‌انجامد .
در توسعه فرهنگ مالیاتی، از یک‌سو باید ضرورت دریافت و مصرف مالیات برای مردم تبیین شود و بستری به وجود ‌آید که مردم خود از مزایای پرداخت مالیات مطلع و بهره‌مند شوند و درواقع دریابند که پرداخت مالیات، خدمت و کمک به کشور و ملت است .
از سوی دیگر باید با ایجاد یک نظام مدون اطلاع‌رسانی و آشنایی مردم درباره چگونگی مصرف وجوه مالیات در هزینه‌های عمومی جامعه، موجب کاهش فرار مالیاتی گردید زیرا از این طریق درمی‌یابند که مالیات‌های دریافتی توسط دولت به مصرف خود آنان و برای ساختن فردایی بهتر برای آن‌ها و فرزندانشان می‌شود .
درواقع تلاش در جهت ایجاد یک فرهنگ مالیاتی پیشرو و قوی در کشور می‌تواند تأثیر مهمی در کاهش هزینه‌ها، افزایش درآمدهای دولت و ایجاد سیاست‌های پولی و مالی مناسب داشته باشد که نتیجه آن افزایش عدالت اجتماعی و رفاه عمومی باشد .

ازاین‌رو سازمان امور مالیاتی کشور باید با توجه هر چه بیشتر به توسعه فرهنگ مالیات، اعتماد مودیان مالیاتی را جلب کند و از این طریق با صرف هزینه‌های کمتر، بخش اعظمی از مالیات‌های خود را بر پایه اعتماد متقابل و مشارکت مودیان مالیاتی وصول نماید .
در این راستا روش‌ها و راهبردهای مختلفی مانند تبلیغ، ترویج، اطلاع‌رسانی، آموزش، زمینه‌سازی و ... در فرهنگ‌سازی موثری هستند .
بنابراین شناخت و آگاهی نسبت به فرهنگ مالیاتی حاکم بر جامعه، برای سیاست‌گذاران، تصمیم گیران و مدیران مالی کشور در حوزه برنامه‌ریزی از اهمیت بالایی برخوردار است چراکه وجود یک فرهنگ پیشرو مالیاتی کمک قابل‌توجهی به توسعه اقتصادی کشور می‌کند. فرهنگ مالیاتی یکی از راهکارهایی است که بهبود آن باعث بالا بردن کارایی دستگاه مالی و مالیاتی کشورها خواهد شد .
درنتیجه در ترویج فرهنگ مالیاتی، دولت، مردم و نهادهای اجتماعی (رسانه‌ها، دانشگاهیان و ...) باید به‌طور پیوسته‌ای باهم تعامل کنند. از یک‌سو، دولت با ایجاد قوانین مالیاتی، زیرساخت‌های لازم برای اجرای این قوانین و اطلاع‌رسانی و آموزش در این حوزه فعال است تا افراد و نهادها به نقش‌ها و وظایف خودآگاهی پیدا کنند; و از سوی دیگر، مردم و نهادهایی هستند که با توجه به شرایط جامعه نسبت به قوانین و ساختارهای مالیاتی واکنش نشان می‌دهند و بر آن‌ها اثر می‌گذارند. به‌بیان‌دیگر می‌توان گفت که فرهنگ‌سازی در حوزه‌ای مانند مالیات فقط مختص سازمانی خاص (سازمان امور مالیاتی) نیست بلکه همه نهادهای فعال در کشور باید با تعامل مستمر با یکدیگر و ایجاد هنجارهای اجتماعی و اخلاقی، میل به پرداخت مالیات در میان مردم را افزایش داده و به ارتقاء فرهنگ مالیاتی کمک کنند .
قدرت و رشد اقتصادی در جهان امروز یکی از مولفه های اصلی قدرتمند شدن کشورها به شمار می رود. این مهم اما در گرو رونق یافتن کسب وکارهای مولد و شفاف در هر جامعه ای است. در کشورهایی مانند ایران که دولت نقش تعیین کننده ای در اقتصاد دارد و به بیان دیگر اقتصاد دولتی است، وجود منابع مالی در دستان دولت نقشی تعیین کننده در رشد اقتصادی از طریق ایجاد زیر ساخت ها و کمک به رشد و رونق تولید ایفا می کند. یکی از منابع مالی مهم و قدرتمندی که می تواند در هر شرایطی حتی شرایط تحریمی، دولت را در این امر یاری نماید، منبع مالیات است .
نگاهی به تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که این ابزار مالی در حال حاضر در این کشورها، نقشی بسیار مهم و تعیین کننده در هدایت نقدینگی به سمت کسب و کارهای مولد ونیز تامین هزینه های دولت در تامین خدمات عمومی دارد.بی توجهی به منبع مهم و قدرتمند مالیات در حالی صورت می گیرد که کشور به دلیل تحریم های شدید بر اصلی ترین بخش اقتصادی خود یعنی نفت، دچار کمبودهای شدید مالی در تامین هزینه های عمومی و نیز ایجاد زیرساخت های لازم برای رشد و توسعه اقتصادی است. برای حرکت در این راستا، دولت نیازمند حمایت هایی از جمله حمایت های مالی از اقتصاد مولد است، منابع مالی حاصل از مالیات می تواند علاوه بر تامین کسری بودجه دولت، بهترین تکیه گاه مالی دولت در انجام وظایف خود در راستای جهش تولید باشد .
تحقق نقش مالیات در ایجاد جهش تولید در گرو دو اقدام بسیار مهم است. اولین اقدام بستن گلوگاه های فرار مالیاتی مانند حذف معافیت های مالیاتی در کشورهای توسعه یافته از جمله آمریکا، ثروتمندان بخش اعظمی از درآمدهای مالیاتی دولت را تامین می نمایند. در سال 2016، قریب به 70 درصد درآمد مالیاتی دولت آمریکا را دهک نخست درآمدی در این کشور تامین کرده است درحالی که پنج دهک پایین آن تنها 3 درصد در درآمدهای مالیاتی سهم داشته اند .
از سوی دیگر، ممانعت از فرار مالیاتی اقشار ثروتمند ازطریق وضع مالیات بر انباشت ثروت و نیز شفافیت تراکنش های بانکی می تواند این منابع را به جای سرازیر شدن در بازارهای غیر مولد و تورم زا از طریق ابزارهای دولتی به سمت کسب و کارهای مولد هدایت نموده و کمک شایانی به تحقق جهش تولید نماید
نقش مالیات در درآمدهای عمومی دولتها با توجه به تحولات سریعی که در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، مالی ، فرهنگی و نظامی صورت گرفته است، بر کسی پوشیده نیست .
وصول مالیات به وسیله دولتها دارای سابقه طولانی است. افزایش دائمی مخارج و هزینه های دولت وظایف جدیدی را بر عهده دولتها قرار داده است تا همراه با افزایش هزینه های عمومی ، جهت تأمین احتیاجات مالی و نیز به منظور توسعه اقتصادی و فرهنگی، سیاست های خاصی را در پیش بگیرند که سیاست مالی از جمله مهمترین آن می باشد، سیاست مالی شامل تدابیری است که برای وضع وصول مالیاتها، قرضه ها و انجام مخارج عمومی بکار برده می شود و هم زمان با اقدامات فوق دولت می تواند اهداف متفاوت و گوناگونی از جمله تأثیر بر عوامل تولید، تخصیص منابع، توزیع عادلانه ثروت و درآمد تأمین منابع مالی برای پیشبرد اهداف برنامه های توسعه اقتصادی و فرهنگی، بودج? پنج ساله و سالانه را تعقیب نماید و با توجه به تعریف مالیات ، افراد جامعه باید بخشی از حقوق خود در استفاده از منابع و امکانات متعلق به یک ملت را به بخش دولتی واگذار نماید تا مقامات دولتی از این وجوه و منابع در جهت ارائه کالا و خدمات دولتی، اعمال حاکمیت و استقرار امنیت و ... بهره گیری نمایند .
یکی از دلایلی که موجب کاهش سهم مالیاتها در بودجه کشور می شود، فرار مالیاتی است یعنی افراد به طرق مختلف از پرداخت مالیات سرباز می زنند. افراد مختلف سعی در کتمان کردن درآمد خود دارند و مالیات خود را که حقوق حقه دولت جهت اجرای سیاست اقتصادی و توسعه کشور است نمی پردازند. در حالی که در کشورهای توسعه یافته، مالیات عمده ترین منبع عایدی دولتهاست. تأمین منابع درآمدی کشور از طریق درآمدهای حاصل از نفت همواره انجام برنامه ریزی در کشور را در هنگام اجرا با مشکل جدی روبرو ساخته است. باید در نظر داشت که حوزه فرهنگ در جوامع و سازمانهای بشری مرکزیت انسانی دارد. این ویژگیها نشان دهنده تعهد فردی و متعاقب آن تعهد فرهنگی است که شامل پیوستگی روحی به جامعه، احساس مسئولیت و وفاداری و اعتقاد به ارزشهای جامعه می باشد و به نوبه خود باعث افزایش اثربخشی و کارائی در جامعه می شود .
پرداخت بهینه مالیات، در گستره فرهنگ مالیاتی مطلوب، امکان پذیر است و این مطمئن ترین راه جهت بهبود تمکین مالیاتی می باشد که همانا مهمترین هدف مدیریت مالیاتی را تشکیل می دهد. مدیریت نظام مالیاتی یک کشور نمی تواند بدون شناخت از فرهنگ مالیاتی حاکم و مدیریت آن به اهدافش برسد. با توجه به اینکه مطالعه فرهنگ مالیاتی در برخی از کشورها سابقه نسبتا طولانی دارد در یک سامانه مالیاتی، توجه به فرهنگ آن به عنوان یک زیر ساخت اساسی و مدیریت آن یک امر مهم و ضروری است. بهترین قوانین مالیاتی، امکانات و روشها، منابع و سایر تسهیلات بدون توجه به باورها، ارزشها و هنجارهای جامعه و بطور کلی فرهنگ مالیاتی کشور ناکارآمد و غیر اثر بخش خواهند بود .
اشاعه فرهنگ پرداخت مالیات در جامعه، نیاز به سرمایه گذاری و آگاهی دادن مردم به نتایج و آثار مثبت آن دارد. مردم باید حس کنند که پرداخت مالیات یک نوع مشارکت ملی است و برای رسیدن به پیشرفت اقتصادی و عظمت و اقتدار کشور میزان همکاری افراد یک جامعه با دولت و تمایل آنها به پرداخت داوطلبانه مالیات های قانونی از یک سو به درجه رشد اجتماعی و از دیگر سو به میزان اعتماد آنان نسبت به دولت بستگی دارد و تنها در چنین شرایطی است که مردم ارایه اظهارنامه را نشان قانون خود دانسته و پرداخت به موقع مالیات و بها دادن به دستگاه مالیه کشور را یاری نمودن دولت در قبال برنامه های اقتصادی خواهند دانست .
عملکرد سازمان مالیاتی در راستای تحقق دولت الکترونیک
سامانه ثبت نام الکترونیکی و ارائه شماره اقتصادی : مودیان جهت بهره مندی از بسیاری از خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور و همچنین دریافت شماره اقتصادی جدید باید در این سامانه اطلاعات خود را تکمیل نمایند. دریافت این خدمات پس از گذراندن مراحل پیش ثبت نام، تایید اطلاعات اولیه، ثبت نام، تایید اطلاعات ثبت نام، تطبیق اطلاعات پرونده با اطلاعات الکترونیکی امکان پذیر می باشد.
سامانه ارائه خلاصه پرونده مالیاتی مودیان: این خدمت جهت دسترسی مودیان مالیاتی به خلاصه پرونده های مالیاتی آن ها که در سیستم های اشخاص حقوقی و حقیقی، ثبت گردیده است می باشد. پیش نیاز استفاده از این سامانه داشتن کلمه کاربری و رمز عبور از سامانه ثبت نام الکترونیکی است.
سامانه صدور گواهی تبصره یک ماده 186 قانون مالیات های مستقیم: طبق قانون شعب بانک موظف هستند ، وضعیت بدهی متقاضیان وام را براساس مفاد مندرج در تبصره یک ماده 186 ق.م.م از واحد مالیاتی مربوطه استعلام نمایند. این سامانه در راستای سهولت در انجام این فرآیند تولید شده است. با ثبت الکترونیکی درخواست توسط شعب بانک، درخواست به کارتابل واحد مالیاتی مربوطه رفته و پس از بررسی توسط کارشناس مربوطه ، پاسخ بصورت الکترونیکی برای بانک درخواست کننده ارسال می گردد.
سامانه دریافت مالیات بر در آمد حقوق: این سامانه در راستای تسهیل در پرداخت مالیات حقوق توسط مودیان مالیاتی از طریق رسانه های الکترونیکی و یکسان سازی رویه های دریافت مالیات و ایجاد بستری مناسب جهت سهولت در پردازش اطلاعات راه اندازی گردیده است. در این سامانه تمامی خدمات مربوط به فهرست حقوق شامل صدور و پرداخت قبض، تعریف کارمند جدید، اعلام پایان کار حقوق بگیران و ویرایش تمامی اطلاعات شغلی و حقوقی آنان و امکان صدور قبوض مالیاتی مربوط به تبصره ماده 86 قانون مالیات های مستقیم ارائه می گردد.
سامانه دریافت و پردازش اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و صدور گواهی مربوطه:
سازمان امور مالیاتی کشور، در راستای توسعه خدمات الکترونیکی جهت خود اظهاری مودیان مالیاتی، اظهارنامه اشخاص حقوقی همراه با امضا الکترونیک را در این سامانه قرار داده است. اشخاص حقوقی پس از ثبت نام در سامانه ثبت نام الکترونیکی می توانند اظهارنامه الکترونیکی خود را ارسال نمایند.
سامانه دریافت و پردازش اظهارنامه مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی و صدور گواهی مربوطه: سازمان امور مالیاتی کشور، در راستای توسعه خدمات الکترونیکی جهت خود اظهاری مودیان مالیاتی، اظهارنامه های مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (مشاغل گروه اول، دوم و سوم) به صورت مشارکتی یا انفرادی همراه با امضا الکترونیک را در این سامانه قرار داده است.اشخاص حقیقی پس از ثبت نام در سامانه ثبت نام الکترونیکی می توانند اظهارنامه الکترونیکی خود را ارسال نمایند.
سامانه دریافت و پردازش اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املاک و صدور گواهی مربوطه: سازمان امور مالیاتی کشور، در راستای توسعه خدمات الکترونیکی جهت خود اظهاری مودیان مالیاتی، اظهارنامه های مالیات بر درآمد اجاره املاک را در سایت عملیات الکترونیکی مودیان قرار داده است. اشخاص در اظهارنامه اجاره املاک با انجام ثبت نام موقت می توانند اظهارنامه الکترونیکی خود را ارسال نمایند.
سامانه تشکیل بانک اطلاعات درآمد و هزینه مودیان مالیاتی: این خدمت به دو زیر پروژه به شرح زیر تقسیم می گردد: زیرپروژه اول: دریافت و پردازش اطلاعات صورت معاملات فصلی موضوع ماده 169 ق.م.م. زیر پروژه دوم: دریافت و پردازش اطلاعات موضوع ماده 169 مکرر ق.م.م.
سامانه دریافت و پردازش اطلاعات صورت معاملات فصلی موضوع ماده 169 ق.م.م: این سامانه در راستای ارائه خدمات موضوع ماده 169 ق.م.م. ایجاد گردیده است. فهرست های موجود شامل خرید، فروش، قرارداد پس از اصلاح قانون در تاریخ 1394/4/31 تغییر داده شده است و هشت فهرست جدید شامل دریافت قرارداد، صادرات، واردات، حق العملکاری، فعالیت های ساخت و پیش فروش املاک، قرارداد اجاره به آن ها اضافه گردید.
سامانه دریافت و پردازش اطلاعات موضوع ماده 169 مکرر ق.م.م: سازمان امور مالیاتی در راستای اجرای ماده 120 قانون برنامه پنجم توسعه اقدام به تشکیل پایگاه اطلاعات درآمد و هزینه مودیان مالیاتی نموده است . این پایگاه متشکل از اطلاعات برون سازمانی و درون سازمانی می باشد.
سامانه دریافت مالیات بر درآمد مشاغل خودرو و صدور گواهی مربوطه: مالیات بر درآمد مشاغل خودرو یکی از فرآیندهای مالیاتی است که توسط سازمان امور مالیاتی اجرا می گردد. براساس این فرآیند تمامی خودروهای باری، عمومی و تاکسی ها موظفند در پایان هر سال مبلغ قبض مالیات مقطوع عملکرد خویش را پرداخت نمایند. در فرایند تهیه شده، ثبت نام، تسلیم اظهارنامه (دریافت قبض مالیات مقطوع عملکرد) و صدور مفاصا حساب مالیاتی از طریق دفاتر پیشخوان دولت انجام می شود. این فرایند به گونه ای یکپارچه انجام می گیرد و تمامی فعالیتها به شکل مستقیم در سازمان منعکس شده و مودیان در هر مرحله می توانند ادامه فرآیند را از طریق سامانه پیگیری نمایند.
سامانه رسیدگی به اعتراضات مودیان مالیاتی: از طریق این سامانه تمامی مودیان حقیقی و حقوقی که اطلاعات پرونده آنها در سامانه سنیم (سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی) موجود باشد و نسبت به اوراق مالیاتی ابلاغ شده به وی (اعم از برگ ارزیابی، برگ رای) در مهلت قانونی اعتراض داشته باشند، می توانند با توجه به قوانین و مقررات مربوطه، اقدام به ثبت اعتراض خود نمایند. امکان ثبت اعتراض برای آن دسته از مودیان امکانپذیر است که در سامانه یکپارچه مالیاتی دارای پرونده باشند.
سامانه رسیدگی به شکایات مودیان مالیاتی: سامانه الکترونیکی پاسخگویی به شکایات و ارتباط مردمی سازمان امور مالیاتی کشور که در اجرای ماده 25 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد فعال گردیده، فرآیندی است که به موجب آن شما می توانید شکایات خود را ثبت نموده و دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر دفاتر ذیربط مسئولیت رسیدگی به این شکایات را به عهده دارند.
نرم افزار مالیات من (ویژه گوشی های هوشمند اندروید): این نرم افزار که ویژه تلفن های هوشمند اندرویدی طراحی شده است امکانات مالیاتی متعددی را به مودیان مالیاتی ارائه می دهد.
سامانه صدور قبض مالیات و پرداخت الکترونیک: این سیستم جهت صدور شناسه قبص و شناسه پرداخت بصورت آنلاین و پرداخت مالیات آنلاین طراحی شده است. جهت استفاده از این سیستم شما باید در سیستم ثبت نام کد اقتصادی اطلاعات خود را وارد کرده و سپس اطلاعات کاربری خود را کتبی و در قالب نامه دریافت کرده باشید. جهت ورود به سیستم پرداخت الکترونیک مالیات شما نیاز به داشتن نام کاربری و کلمه عبور دارید.
پنجره واحد با اداره کل ثبت شرکتها : سازمان امور مالیاتی کشور در جهت تسهیل مودیان مالیاتی در خصوص امور مربوط به ثبت شرکتها و امور وابسته اقدام به ایجاد پنجره واحدی نموده است. این پنجره واحد شامل ابزار متعددی خواهد بود که به مرور تکمیل شده و امکانات متعددی را در اختیار مودیان قرار خواهد داد.
استرداد مالیات و عوارض بر ارزش افزوده: ارائه درخواست استرداد توسط مودی از طریق وبگاه مالیات بر ارزش افزوده
دریافت و پردازش اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و صدور گواهی مربوطه: بنا بر ماده 21 قانون مالیات برارزش افزوده مودیان مالیاتی مکلفند اظهارنامه مالیاتی هر دوره مالیاتی را طبق نمونه و دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام شده است، تکمیل و تسلیم نمایند. بدین منظور در سامانه مالیات برارزش افزوده، امکان تسلیم اظهارنامه و قبوض الکترونیکی ایجاد شده است که این امر موجب حذف مراجعات مودیان به ادارات امور مالیاتی کشور می‌گردد. به منظور جلوگیری از تخلفات و ایجاد شفافیت در تراکنش‌های مالیاتی مودیان، سامانه مالیات برارزش افزوده امکان صدور قبوض الکترونیکی را برای مودیان فراهم کرده است که شناسه‌های مذبور حاوی شناسه قبض و شناسه پرداخت می‌باشند که از طریق کلیه درگاه‌های بانک ملی قابل پرداخت می‌باشند که این امر موجب کاهش مراجعات ارباب رجوع به ادارات می‌شود.
صدور گواهی ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده: به موجب قانون مالیات برارزش افزوده مودیان مالیاتی بنا بر فراخوان‌های سازمان در صورت مشمولیت در این نظام مالیاتی می‌بایست نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. بدین منظور سامانه مالیات برارزش افزوده امکان پیش ثبت نام و ثبت نام به صورت الکترونیکی را برای مودیان فراهم کرده است. مودیان این نظام فقط یکبار جهت احراز هویت و بررسی اصالت مدارک باید به اداره کل مربوطه مراجعه نمایند. همچنین پس از ارائه درخواست گواهینامه توسط مودی از طریق وبگاه مالیات بر ارزش افزوده امکان مشاهده درخواست توسط واحدهای خدمات مودیان و صدور گواهینامه فراهم است و اعتبار گواهینامه‌های صادر شده نیز در این سامانه قابل مشاهده می باشد.
سامانه ابلاغ الکترونیک اوراق مالیاتی
در جهت تسهیل و تسریع فرایندهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در نظر دارد پرتال جامع خدمات مالیاتی را ایجاد نماید. این پرتال هم اکنون خدمات متنوعی را ارائه می نماید و به مرور خدمات جدیدی به آن اضافه می شود .
لازم به ذکر می باشد قبل از استفاده از این پرتال شما باید دارای یک پرونده الکترونیکی در سازمان امور مالیاتی کشور باشید. بدین منظور ابتدا باید مرحله پیش ثبت نام را انجام داده و اطلاعات کاربری را دریافت نمایید. سپس وارد پرتال جامع شده و سایر اطلاعات خود را تکمیل و نهایی نمایید. در نهایت پس از تایید اطلاعات توسط سازمان شما قادر خواهید بود از تمامی خدمات پرتال بهره برداری نمایید
اقدامات وبرنامه های انجام شده توسط اداره روابط عمومی این اداره کل در سال 1398 گزارش اقدامات انجام شده توسط روابط عمومی اداره در 3 محور:
الف) اطلاع رسانی و فرهنگسازی مالیاتی
ب) دبیرخانه حقوق شهروندی و ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی
ج ) مرکز ارتباط مردمی 1526 ومشاوره های مالیاتی
الف ) اطلاع رسانی و فرهنگسازی مالیاتی :
1- برنامه های رادیویی جمعا به مدت 352 دقیقه : ( قانون و جامعه 1 برنامه ، صبح اصفهان 5 برنامه ، نقد و نظر 6 برنامه ، انعکاس 4 برنامه،ارباب رجوع 3 برنامه)
2 - برنامه های تلویزیونی جمعا به مدت 230 دقیقه : ( گفتگوی هفته 3 برنامه ، مصاحبه اختصاصی با شبکه خبر سیمای مرکز اصفهان و باشگاه خبرنگاران جوان استان 9 مورد)
برنامه ویژه فرهنگسازی مالیاتی در سال 1398 از این جیب به اون جیب 5 برنامه به مدت 50 دقیقه
3 - اخبار منتشره ازطریق سامانه اطلاع رسانی اداره کل به آدرس www.isf-maliat.ir تعداد 161 خبر
4 - طراحی ،چاپ و نصب تبلیغات محیطی در سطح استان به متراژ 1373 متر
5 - بروشورهای اطلاع رسانی و فرهنگ سازی مالیاتی با محوریت مالیات بر ارزش افزوده ، فرهنگ سازی مالیاتی و مبارزه با پدید ه شوم فرار مالیاتی به تعداد 30 هزار عدد در قالب 30 موضوع
6 - پوستر های اطلاع رسانی با محوریت مباحث مالیاتی به تعداد 5000 عدد
7 - تماس های دریافتی مرکز ارتباط مردمی 1526 معادل 7856 تماس
8 - پاسخ های ارائه شده توسط مرکز ارتباط مردمی 1526 معادل 7856 تماس
9 - پیگیری تماس های مودیان با مرکز ارتباط مردمی 1526 معادل 2500 تماس
10 - اجرای برنامه های ابلاغی دفتر روابط عمومی و فرهنگسازی مالیاتی سازمان به شرح زیر :
· ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره های بهار ، تابستان ، پائیز و زمستان 1398
· ارائه صورت معاملات فصلی دوره های بهار ، تابستان ، پائیز و زمستان 1398
· ارائه اظهارنامه مالیات عملکردسال 1398(اشخاص حقوقی )
· ارائه اظهارنامه مالیات عملکرد سال 1398 ( اشخاص حقیقی)
11 - برگزاری نشست های خبری با اصحاب محترم رسانه 6 مورد
· ( خرداد ، تیر، مرداد، شهریور، آبان ، بهمن 1398)
12 - پیشنهادات این اداره در راستای اطلاع رسانی و فرهنگسازی مالیاتی 3 مورد
13 - گزارش های تحلیلی فرهنگسازی مالیاتی چاپ شده در روزنامه های شهر اصفهان 187 مورد
14 - درج اطلاعیه های مالیاتی در روزنامه های کثیرالانتشار شهر اصفهان 73 مورد
15 - درج ابلاغ قانونی اوراق مالیاتی (208) معادل 127 مورد درخواست معاونت های اداره کل
16 - ارسال پیامک های اطلاع رسانی 278 مورد
17 - حضور مدیر کل در مرکز ارتباط مردمی استانداری(111 ) 1 جلسه
18 - اخبار درج شده اداره کل بر روی سایت های خبری بیش از 180 تیتر خبری
19 - جلسه با رابطین روابط عمومی ادارات امور مالیاتی سطح استان 5 جلسه
20 - اجرای برنامه فرهنگ سازی مالیاتی میم مثل مالیات 1 برنامه
21 - برگزاری نمایشگاه دستاوردهای اداره کل 3 مورد
22 - تولید و انتشار پادکست های صوتی با مضمون اخبار مالیاتی 25 پادکست
23 - زمان پادکست های خبری منتشر شده 100 دقیقه

ب ) ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی :
1- برگزاری دوره های آموزشی جهت همکاران ( دوره منشور حقوق شهروندی 90 ساعت ، دوره حقوق شهروندی در نظام اداری 144 ساعت ) توسط اداره آموزش
2- نصب تابلوهای منشور حقوق مودیان و منشور عفاف و حجاب 70 مورد
3- برگزاری مسابقات فرهنگی بین همکاران 5 مسابقه
4- انتخاب نفرات برتر از بین همکاران 60 نفر
5- درج نکته روز بر روی سیستم اتوماسیون اداری (چارگون)به صورت روزانه 250 عدد
6- درج تقویم روز همراه با احادیث معصومین بر روی سیستم اتوماسیون اداری به صورت روزانه 220 مورد
7- درج بیانات مقام معظم رهبری (گوهری ناب از دریای معرفت) بر روی سیستم اتوماسیون اداری 62 مورد
8- تهیه گزارش های بازرسی ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی 20گزارش
· ( شاهین شهر ، آران و بیدگل ، فولادشهر، مبارکه ، نجف آباد ، شهرضا ، دهاقان ، معاونت مرکز ، غرب و شرق شهر اصفهان )
9- توزیع فرم های نظر سنجی 4 دوره سه ماهه (بهار ،تابستان ،پائیز ،زمستان )
10- بررسی فرم های نظر سنجی بالغ بر 1800 فرم
11- نصب تابلوهای فرهنگسازی عفاف و حجاب 50 عدد
ج ) مرکز ارتباط مردمی 1526 ومشاوره های مالیاتی
1- تعداد تماس های دریافتی 7856 تماس
2- تعداد پاسخ های ارائه شده 7856 پاسخ
3- مدت زمان پاسخگویی 23568 دقیقه
4- گزارش های فرار مالیاتی دریافتی 885 گزارش
5- گزارش های دریافتی شامل : شکایات 37 مورد ، پیشنهادات 2 مورد ، انتقادات مردمی 5 مورد
6- مشاوره های مالیاتی درراستای ایجاد تعامل
الف:اشخاص حقیقی 109 مورد
ب: اشخاص حقوقی 51 مورد
عوارض واریزی ارزش افزوده بحساب شهرداریها و دهیاریها
توزیع عوارض ارزش افزوده
مبالغ به ریال

1396
1397
1398
سه ماهه1399
شهرداری
6,452,823,692,669
9,210,075,977,651
11,980,624,537,675
1,911,153,894,343
دهیاری
2,041,892,473,219
2,360,095,229,386
3,735,031,023,055
612,903,935,353
فرمانداری
134,722,974,651
237,635,029,060
314,025,368,227
52,447,354,063
جمع
8,629,439,140,540
11,807,806,236,097
16,029,680,928,957
2,576,505,183,759
روابط عمومی اداره کل امورمالیاتی استان اصفهان

اخبار مرتبط

ارسال دیدگاه

شما هم دیدگاه خود را بیان کنید

عکس خوانده نمی‌شود
دیدگاه برای این مطلب ارسال شده است. 0
مدیا سنتر رویداد ایران اینستاگرام رویداد ایران

روزنامه رویداد امروز پنج شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹ پخش زنده بازار ارز و سکه جدول لیگ
روابط عمومی و جهش تولید
روابط عمومی و جهش تولید
روابط عمومی و جهش تولید
افغانستان سازی عراق و شعارهای دروغین دموکراسی
افغانستان سازی عراق و شعارهای دروغین دموکراسی
افغانستان سازی عراق و شعارهای دروغین دموکراسی
قاسم سلیمانی؛ از سردار امنیت تا نماد وحدت ملی
قاسم سلیمانی؛ از سردار امنیت تا نماد وحدت ملی
قاسم سلیمانی؛ از سردار امنیت تا نماد وحدت ملی
ویژه استان ها
قم| پایداری نظام وابسته به رضایتمندی مردم است300 خانواده بی بضاعت در رزمایش کمک مومنانه مسجد مقدس جمکران درمان شدندافزایش ۷۱ درصدی بارندگی در شهرستان بردسکنشورا تصویب کند، تعطیلی باغ وحش صفه را اجرا می کنیمتمدید محدودیت ها و دورکاری کارکنان دستگاه های اجرایی استان تهران/لغو طرح ترافیکفراخوان نخستین جشنواره رسانه‌ای «امام رضا(ع)» منتشر شد۱۱۶ بیمار بدحال کرونایی در بیمارستان‌های البرز بستری هستند۸۰ اتوبوس جدید از هفته آینده به خیابان‌های شهر می‌آید+جزییات خطوطفوت روزانه ۴ نفر به علت کرونا در لرستان/ وضعیت ۴ شهرستان زرد استدستگیری سارق خودروی حامل کودک ۹ ماهه در رشتنقش اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی بر تاروپود فرش مددجویانخانه عارف به موزه موسیقی قزوین تبدیل می‌شود؛ احیای ۲۸ خانه تاریخی در قزوینتازه ترین قیمت آپارتمان مسکونی در تهرانضوابط دستورالعمل برگزاری مراسم عزاداری محرم و صفر تشریح شدبرگزاری نخستین نشست تخصصی خانواده و اسیب های اجتماعی به روایت تصویروضعیت آسیب های اجتماعی در قم نسبت به سایر استان ها بهتر استقم| برگزاری نشست خانواده و آسیب های اجتماعی در قمافزایش مبلغ یارانه استان خراسان رضوی در طرح تابستانه کتاب ۹۹نصب ۵۷کلر زن هیدرو مکانیکی در روستاهای فریدونشهر۲۹ بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا در استان کردستان شناسایی شدنداستفاده از ماسک جواب داد/ روند کرونا در مشهد کاهشی شددستگیری راوی فیلم درگیری پمپ بنزین در رشت / متهم هدفمند و مغرضانه ‌نبود امنیت در شهر را روایت کردتعرفه‌های پزشکی با میزان تورم هماهنگی ندارد!کرسی «گونه شناسی کنشگری طلاب در شبکه های اجتماعی» برگزار می شودجلسه هیئت رئیسه اتاق بازرگانی قم به ریاست ابوالفضل خاکی رئیس اتاق بازرگانی با حضور اعضا تشکیل گردید.